Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijientima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1955
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44/94.) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici 20. prosinca 1995., donosi

ODLUKU

O PRIVREMENIM VALORIZACIJSKIM
KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE
OSNOVICE OSIGURANJA I PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995. osnovice osiguranja i plaće ostvarene u godini od 1966. do 1994. koje se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim privremenim valorizacijskim koeficijentima, ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

Osnovice osiguranja i plaće

ostvarene u godini Valorizacijski koeficijenti

1966. 11.961.360,8655

1967. 10.431.567,8319

1968 9.583.855,8361

1969. 8.287.542,9209

1970. 6.909.611,3534

1971. 5.544.651,6947

1972. 4.708.513,1907

1973. 4.160.534,3768

1974. 3.304.240,9078

1975. 2.670.652,1242

1976. 2.302.871,4159

1977. 1.938.283,7951

1978. 1.596.045,4215

1979. 1.319.062,1325

1980. 1.086.579,8111

1981. 800.018,1174

1982. 627.203,2689

1983. 500.285,9570

1984. 350.619,1030

1985. 199.555,6902

1986. 95.166,9780

1987. 46.366,3532

1988. 16.840.2741

1989. 1.052,7759

1990. 181,0368

1991. 107,7020

1992. 25,9886

1993. 1,6461

1994. 1,0000

2. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 142-13/95-01/4593

Urbroj; 342-99-01/95-3

Zagreb, 20. prosinca 1995.

Predsjednik Upravnog odbora

Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja

samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.