Zakoni i propisi - Pravni savjeti 4 12.01.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-948/95 od 20. prosinca 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća u postupku povodom prijedloga I. Š. iz P. za povrat u prijašnje stanje, na sjednici održanoj dana 20. prosinca 1995. godine jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog za povrat u prijašnje stanje.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

I. Š. iz P. podnio je ovom Sudu prijedlog za povrat u prijašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje ustavne tužbe.

Istodobno je uz prijedlog podnesena i ustavna tužba povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2389/1993-5 od 24. studenog 1993. godine, kojom je odbijena tužba u upravnom sporu, pokrenutom protiv upravnih akata donijetih u postupku iseljenja iz stana.

Navedenu presudu Upravnog suda Republike Hrvatske podnositelj prijedloga primio je, putem odvjetnika, 2. lipnja 1994.

Prijedlog nije dopušten.

Odredbama članka 52. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94 - nastavno Poslovnik Suda), reguliran je institut povrata u prijašnje stanje.

Pravo na podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje vezano je uz dva roka, subjektivni i objektivni.

Stavkom 1. navedenog članka, uz određivanje pretpostavki koje moraju biti ispunjene da bi se Sudu mogao podnijeti prijedlog za povrat u prijašnje stanje, određen je subjektivni rok od 15 dana. Početak tog roka računa se od događaja koji je vezan za osobu predlagatelja - od prestanka razloga koji je prouzročio propuštanje roka za podnošenje ustavne tužbe.

Stavkom 2. istog članka, određen je objektivni rok u trajanju od tri mjeseca. Početak tog roka računa se od objektivno odredivog događaja - od dana propuštanja. Na objektivni rok za podnošenje prijedloga za povrat u prijašnje stanje nema utjecaja vrijeme saznanja za nastalo propuštanje. Dakle, ako je osoba i saznala za propuštanje tek nakon isteka objektivnog roka, ne može tražiti povrat u prijašnje stanje.

U konkretnom je predmetu dan propuštanja 2. srpnja 1994. godine, a prijedlog za povrat u prijašnje stanje je predlagatelj podnio Sudu dana 17. studenog 1995.

Predlagatelj je podnio Ustavnom sudu prijedlog za povrat u prijašnje stanje nakon isteka tri mjeseca od dana propuštanja, dakle, nakon objektivnog roka iz članka 52. stavka 2. Poslovnika Suda, a tada ne može tražiti povrat u prijašnje stanje, nezavisno od toga kada je saznao za propuštanje.

Stoga je na temelju odredbe stavka 2. članka 52. Poslovnika Suda riješeno kao u izreci.

Odluka o objavi temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-948/95

Zagreb, 20. prosinca 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik vijeća

mr. Hrvoje Momčinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.