Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 10.01.1996 Pravilnik o tehničkim zahtjevima za pirotehnička sredstva za zabavu i o njihovom ispitivanju i nadzoru
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temalju članka 30. stavka 2. Zakona o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu ("Narodne novine", br. 12/94) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA
PIROTEHNIČKA SREDSTVA ZA ZABAVU I O NJIHOVOM ISPITIVANJU I NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi za pirotehnička sredstva za zabavu (u idućem tekstu: pirotehnička sredstva) glede kemijskog sastava, vrste materijala, jačine zvuka, dometa raketa, vremena aktiviranja, učinkovitosti i drugih značajki, te obavljanje nadzora i ispitivanja pirotehničkih sredstava.

Članak 2.

1) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- promet pirotehničkih sredstava razumijeva nabavu radi prodaje kao i nabavu iz inozemstva radi prodaje, te smještaj i skladištenje pirotehničkih sredstava u skladištima dobavljača ili proizvođača i/ili priručnim skladištima prometnih poduzeća te trgovinama;

- jedinično pirotehničko sredstvo je pirotehničko sredstvo za zabavu koje je zadovoljilo ispitivanja određena ovim Pravilnikom i na propisan je način obilježeno, a svojim djelovanjem stvara određeni zvučni i/ili svjetlosni učinak;

- jedinično pakiranje je više pojedinih pirotehničkih sredstava zapakiranih u originalnu ambalažu namijenjenu za mloprodaju na kojoj je natpis na hrvatskom jeziku s podacima iz članka 15. ovoga Pravilnika;

- priručno skladište je prostorija gdje se mogu smjestiti pirotehnička sredstva i druge eksplozivne tvari uz uvjet da ukupna količina eksplozivne smjese ne prelazi 20 kg, odnosno da ukupna težina svih pirotehničkih sredstava ne prelazi 60 kg;

- maloprodaja pirotehničkih sredstava je prodaja jediničnog pirotehničkog sredstva ili jediničnog pakiranja kupcu u trgovinama, štandovima, pokretnim radnjama i drugim prodavaonicama koje prema Zakonu o eksplozivnim tvarima za gospodarsku uporabu mogu prodavati pirotehnička sredstva;

- vrijeme kašnjenja prilikom aktiviranja pirotehničkog sredstva je vrijeme koje protekne od trenutka pa-ljenja inicijalne smjese, odnosno pripalnog fitilja do trenutka eksplozije ili polijetanja u zrak pirotehničkog proizvoda;

- pirotehnička smjesa je smjesa takvog kemijskog sastava, da gorenjem stvara određeni efekt (pucajući, svjetlosni, goreći, inicirajući, dimni ili dr.), a može biti pirotehnička smjesa za stvaranje učinka, inicijalna pirotehnička smjesa ili pirotehnička smjesa za pogon pirotehničkog sredstva;

- inicijalna smjesa je eksplozivna smjesa koja izgaranjem izaziva paljenje eksplozivne smjese koja aktivira pirotehničko sredstvo.

II. TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA

PIROTEHNIČKA SREDSTVA

a) Opći zahtjevi

Članak 3.

1) Pirotehnička sredstva moraju ispunjavati sljedeće opće zahtjeve:

1. Pirotehničko sredstvo mora biti tako napravljeno da je pri namjenskoj (prema uputama) uporabi sigurno;

2. Pirotehničko sredstvo mora biti otporno ili zaštićeno originalnom ambalažom proizvođača tako da je pri normalnom rukovanju, odnosno prijevozu zajamčena sigurnost;

3. Vrsta paljenja pirotehničkog sredstva mora biti jasno prepoznatljiva ili vidljiva iz etikete, a mjesto paljenja mora biti jasno vidljivo;

4. Pirotehničko sredstvo mora biti osigurano od neželjenog zapaljenja sigurnosnom kapom ili sličnom napravom, odnosno odgovarajućim načinom i oblikom pakiranja ili odgovarajućom konstrukcijom proizvoda. Ovaj zahtjev smatra se ispunjenim, ako se pirotehnička sredstva prodaju u jediničnom pakovanju;

5. Pirotehničko sredstvo pri namjenskoj uporabi ne smije prouzročiti nikakva opasna raspucavanja;

6. Pirotehničko sredstvo koje leti u zrak mora biti tako konstruirano da se podigne u zrak na visinu koja jamči sigurnost ljudima na zemlji, ali ne više od 100 metara;

7. Pirotehničko sredstvo mora biti konstruirano tako da u slučaju nezgode ne zagadi okoliš.

Članak 4.

1) Pirotehničke smjese koje sadrže pirotehnička sredstva moraju ispunjavati sljedeće opće zahtjeve:

1. Smjese koje su ugrađene u pirotehnička sredstva ne smiju biti samozapaljive;

2. Tijekom skladištenja pirotehničkog sredstva od četiri tjedna, pri temperaturi od 500C ne smiju se toliko promijeniti svojstva smjese, da bi se radi toga povećala opasnost uprabe pirotehničkog proizvoda zbog promjene smjese ili utjecaja na samo pirotehničko sredstvo;

3. Ako pirotehničko sredstvo sadrži različite pirotehničke smjese, njihovi sastojci ne smiju, nakon skladištenja od četiri tjedna pri temperaturi od 500C reagirati tako da bi došlo do samozapaljenja ili povećanja neke druge opasnosti;

4. Smejsa ne smije biti izrađena od takvih sastojaka da bi kemijski bila nestabilna ili suviše osjetljiva;

5. U pirotehničkim smjesama ne smiju biti amonijeve soli i amini zajedno s kloratima te metali, antimonijevi sulfidi ili kalijev heksacijanoferat (II) zajedno s kloratima. Ako neko pirotehničko sredstvo sadrži više dopuštenih punjenja, onda se oni moraju tako poredati da ne mogu nastati smjese prethodno imenovanih vrsta;

6. U punjenjima koja sadrže klorate, udio klorata ne smije premašivati 70%. U svjetlećim punjenjima na bazi barijevog klorata, u pištavim spojevima i u smjesama za čepove-praskavce, kapislima i vrpcama za paljenje (amorces) smije se sadržaj klorata povisiti do 80% težine smjese;

7. Pored navednog, pirotehnička smjesa ne smije biti mehanički ili kemijski onečišćena, ne smije pokazivati kisele reakcije, ne smije sadržavati sumpor sa slobodnom kiselinom ili s više od 0,1% nesagorivih sastojaka, sumporni cvijet, bijeli (žuti) fosfor i kalijev klorat s više od 0,15% sadržaja bromata.

b) Posebni zahtjevi

Članak 5.

1) Osim općih zahtjeva, pirotehnički proizvodi razreda I. moraju ispunjavati i sljedeće posebne zahtjeve:

1. Zajednička masa pirotehničke smjese (paljenje i punjenje za proizvodnju učinka) u pojedinom pirotehničkom sredstvu ne smije prelaziti tri grama. Kod amorcesa, praskavo punjenje ne smije sadržavati olovne spojeve. Pirotehnička sredstva ne smiju imati vlastiti pogon koji se mora paliti otvorenim plamenom:

2. U pojedinom proizvodu, osim amorces za dječje pištolje i naboje koji eksplodiraju pod nogama (nagazna praskalica), pucajuća smjesa smije sadržavati najviše 0,5 grama nitroceluloze u obliku kolodijeve vune (vate) sa sadržajem dušika od najviše 12,6% ili najviše 2,5 miligrama srebrnog fulminata;

3. Pucajuće smjese amorcesa za dječje pištolje i nagazna praskalica mogu sadržavati spojeve s kloratnim ili perkloratnim udjelom, a količina pucajuće smjese ne smiej biti veća od 7,5 miligrama po amorcesu ili nagaznoj praskalici. Srebrni fulminat i slične tvari nisu dopuštene u ovim pirotehničkim sredstvima;

4. Aktiviranje pirotehničkog sredstva koje palimo ili stružemo prije paljenja, a koje imaju pucajući ili gibajući učinak, smije nastupiti nakon tri sekunde, a manje od 6 sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese odnosno fitilja;

5. Kod plastičnih amorcesa mora pucajuća smjesa u kapicama biti podložena i pokrivena pogodnim materijalom;

6. Pirotehnička sredstva s pištavim spojem, Party Knallera i rakete nisu dopuštene u ovom razredu;

7. Kod pirotehničkih sredstava pucajućim učinkom jakost zvuka ne smije prelaziti 115 dB mjereno na udaljenosti 8 metara od mjesta eksplozije na visini jedan metar od poda, dok se ispitivani uzorak nalazi na podu.

Članak 6.

1) Osim općih zahtjeva, pirotehnička sredstva razreda II. moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Zajednička količina svih eksplozivnih smjesa u pirotehničkom sredstvu, osim kod raketa i Party Knallera ne smije prelaziti 50 grama, kod zgusnutog bengalskog praška ne više od 2500 grama;

2. Kod raketa ukupna količina eksplozivne smjese može biti najviše 20 grama, a od toga najviše 10 g smjese može biti za stvaranje učinaka;

3. U jednom pirotehničkom sredstvu, osim Party Knaller, pirotehnička smjesa za pucajuće efekte može sadržavati crni barut u masi do 10 grama, a Party Knaller može imati perkloratne pirotehničke smjese za pucajuće efekte samo u količini do 10 miligrama;

4. Ako je obloga petardi i sličnih pucajućih tijela izrađena od lijepljenog papira stijenke smiju biti debele najviše 3,5 mm, a ako je od drugog materijala, učinci ne smiju biti opasniji nego kod lijepljenog papira navedene debljine;

5. Aktiviranje pirotehničkog sredstva može nastupiti tek nakon tri sekunde, a ne više od 6 sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese odnosno fitilja, osim kod proizvoda kod kojih vremenski pomak nije potreban;

6. Rakete, vatrometne bombe i drugi pirotehnički predmeti koji lete u zrak moraju letjeti tako visoko da njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju;

7. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom, pri propisanoj uporabi ne smiju stvarati opasne krhotine, uz uvjet da mjereno od mjesta rasapa, rasprsnute krhotine ne smiju letjeti više od 8 m od mjesta eksplozije:

8. Kod pucajućih pirotehničkih sredstava ne smiju nastajati goreće ili tinjajuće rasprsne krhotine, dok jakost zvuka ne smije prelaziti 115 dB mjereno na udaljenosti 8 metara od mjesta eksplozije na visini jedan metar od zemlje, dok se ispitivani uzrok nalazi na podu odnosno u zraku;

9. Pirotehničko sredstvo "zmijica" ne smije se dignuti u zrak više od jednog metra, a "dvobojci" moraju biti tako napravljeni da mogu letjeti samo usmjereno.

Članak 7.

1) Osim općih zahtjeva, pirotehnička sredstva razreda III. moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve;

1. Količina pirotehničke smjese jednog pirotehničkog sredstva, koja nije sastavljena od više pojedinačnih dijelova, izuzevši rakete, ne smije iznositi više od 250 grama, a kod raketa ne smije ukupna količina pirotehničke smjese iznositi više od 75 grama. Pojedinačni dijelovi sastavni su dijelovi koji su sami za sebe pirotehničko sredstvo sposobno za namijenjeno djelovanje;

2. Kada se više pojedinačnih dijelova složi u pirotehničko sredstvo razreda III., tada ukupna količine pirotehničke smjese složenog pirotehničkog sredstva ne smije, osim vodopada, iznositi više od 800 grama. Kod vodopada smije količina pirotehničke smjese iznositi do 1200 grama;

3. U složenom pirotehničkom sredstvu, s iznimkom svjetleće slike, ne smije biti spojeno više od 12 pojedinačnih dijelova;

4. U jednom pirotehničkom sredstvu ne smije u praskavoj pirotehničkoj smjesi biti sadržano više od 100 grama crnog baruta ili 50 grama neke druge nitratne smjese;

5. U pojedinačnom dijelu jednog od više pojedinačnih dijelova složenog pirotehničkog sredstva ne smije u pucajućoj smjesi biti sadržano više od 15 grama baruta ili 6 grama nitratnog pucajućeg punjenja;

6. U raketi ne smije u pucajućoj smjesi biti sadržano više od 40 grama baruta ili 20 grama nitratne pucajuće smjese;

7. Bljeskajuće pucajuće bombe smiju, osim pogonske pirotehničke smjese sadržavati najviše 50 grama smjese nitrat-sumpor-aluminij;

8. Kada neko pirotehničko sredstvo sadrži različite pucajuće smjese, onda ukupna količina ovih smjesa ne smije biti veća od 50 grama;

9. Pirotehnička sredstva s pucajućim učinkom, osim raketa, pri propisanoj uporabi ne smiju stvarati opasne krhotine, uz uvjet da, mjereno od mjesta rasapa, rasprsnute krhotine ne smiju letjeti više od 8 m od mjesta eksplozije;

10. Aktiviranje pirotehničkog sredstva može nastupiti tek nakon tri sekunde, a ne više od 6 sekundi od trenutka zapaljenja inicijalne smjese odnosno fitilja, osim kod proizvoda kod kojih vremenski pomak nije potreban;

11. Rakete, vatrometne bombe i druga pirotehnička sredstva ovog razreda koja lete u zrak moraju letjeti tako visoko da njihovi ostaci ne padaju zapaljeni na zemlju;

12. Za ustroj dvobojaca mora biti ispunjen uvjet da mogu letjeti samo usmjereno.

c) Zahtjevi za pirotehnička sredstva za tehničku namjenu

Članak 8.

1) Pirotehnička sredstva za tehničke svrhe (razred T) moraju ispunjavati sljedeće opće zahtjeve:

1. Za pirotehnička sredstva ovog razreda vrijede odredbe članka 4. stavka 1. točke 1. i 2., dok točka 5. vrijedi pod uvjetom da dopuštena primjena amonijevih soli i amina zajedno s kloratima u smjesama za dobivanje dima prilikom slaganja bude postojana;

2. U praskavim punjenjima dopušteni su crni barut, druge nitratne mješavine, nitroceluloza sa sadržajem dušika od maksimalno 12,6% i perkloratne mješavine.

Članak 9.

1) Pirotehnička sredstva za tehničku namjenu razvrstavaju se u podrazred T1, ako zadovoljavaju sljedeće zahtjeve:

1. Pirotehnička sredstva namijenjena za proizvodnju dima ili magle ne smiju:

a) sadržavati više od jednog kg punjenja;

b) sadržavati punjenja za dim i maglu čije vrijeme gorenja u stanju pripravnom za uporabu iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg;

c) prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade oštrih rubova koji mogu ozlijediti čovjeka.

2. Pirotehnička svjetla i baklje koje služe za osvjetljavanje kao signalna sredstva ne smiju:

a) sadržavati više od 0,5 kg eksplozivnog punjenja;

b) sadržavati svjetleća punjenja čije vrijeme izgaranja u stanju pripravnom za uporabu iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg;

c) prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade oštrih rubova koji mogu ozlijediti čovjeka.

3. Pirotehnička sredstva za proizvodnju zvučnih efekata ne smiju kao praskavo punjenje sadržavati više od 10 grama crnog baruta ili 0,8 grama praskavog punjenja kalijevog perklorat-aluminija.

4. Pirotehnička sredstva namijenjena za borbu protiv štetnika i zaštitu bilja ne smiju:

a) sadržavati praskavo punjenje i ne više od jednog kg aktivne supstance;

b) sadržavati aktivne supstance čije vrijeme izgaranja u stanju pripravnom za uporabu iznosi manje od 60 sekundi za 0,1 kg;

c) se prilikom nenamjerne eksplozije rasprskavati se na teške komade ili komade oštrih rubova koji mogu ozlijediti čovjeka.

5. Raketa ne smiju sadržavati više od 20 grama pogonskog punjenja.

6. Pirotehnička sredstva s toplinskim učinkom ili predmeti koji služe za paljenje ne smiju sadržavati više od 10 grama te se ne smiju moći putem udarca ili požara dovesti do eksplozije.

7. Za pirotehnička sredstva "čepovi-praskavci" vrijede sljedeći zahtjevi:

a) ova tijela smiju se sastojati samo od prirodnog pluta ili od mase slične prirodnom plutu koju je odobrilo Ministarstvo unutarnjih poslova;

b) ova tijela moraju biti visoka 15 mm±1 mm, na dnu moraju moraju imati promjer 16 mm, na gornjoj površini promjer od 14 mm kao i centrično smješteno cilindrično udubljenje od 7,5 mm±1 mm te od 7 mm promjera za prihvat kartonske čašice;

c) kartonska čašica koja je namijenjena za prihvat praskavog punjenja mora tako biti uložena u šupljinu tijela da ne može ispasti ni olabaviti;

d) praskavo punjenje smije se sastojati samo od kalijevog klorata, fosfora, krede i vezivnog sredstva. Ono mora reagirati neutralno i biti tako naneseno da se ne kruni. Njegov slog mora prilikom ispa-
ljivanja osigurati razlaganje tijela;

e) čep-praskavac mora sadržavati najmanje 0,04 grama a najviše 0,06 grama praskavog punjenja;

f) šuplji prostor, u kom se nalazi praskavo pu-njenje, mora biti prekriven pokrovnim listićima od otpornog papira.

Članak 10.

1) Pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete na pozornicama razvrstavaju se u podrazred T1 ako pored uvjeta iz članka 9. stavka 1. točke 1. do 6. ovoga članka zadovolje i sljedeće uvjete:

1. Pirotehnička sredstva namijenjena za proizvodnju dima ili magle ne smiju:

a) razvijati visokootrovne ili jako nagrizajuće tvari;

b) prilikom izgaranja prouzročiti dodatne opasnosti putem žara, temperature, iskre ili vatre;

c) sadržavati tvari koje stvaraju čađu:

d) se spaljivati na mekoj i labavoj podlozi.

2. Pirotehnička svjetleća sredstva ne smiju:

a) razvijati visokootrovne ili jako nagrizajuće tvari;

b) prilikom izgaranja prouzročiti dodatne opasnosti putem žara, temperature, iskre ili vatre;

c) sadržavati tvari koje stvaraju čađu;

d) tvoriti opasne iskre ili kapave mrlje kad se drže u ruci;

e) držati se u ruci, ako nije osigurano bezopasno rukovanje pomoću ručke.

3. Pirotehnička sredstva koja rasipaju iskre ne smiju;

a) stvarati opasne krhotine prilikom nenamjerne eksplozije;

b) imati doseg iskre dalji od 5 metara i trajanje gorenja iskre dulje od 20 sekundi;

c) sadržavati pirotehničko punjenje veće od 50 grama;

d) sadržavati eksplozivne smjese od barijevog nitrata, sumpora i aluminija;

e) razvijati produkte izgaranja ili iskre koji bi izvan okruženja dosega iskrenja mogle zapaliti lakozapaljive materijale (zapaljive tekućine i plinove).

4. Pirotehnička sredstva iz nitroceluloze (maksimalno 12,6%), posebice prerađena u vunu (vatu), papir i vrpce

a) ne smiju prilikom čuvanja sadržavati manje od 25% vlage;

b) smiju biti pakirana do 50 grama (odnosi se na suhe tvari) u originalnom pakovanju.

5. Pirotehnička sredstva sa zvučnim djelovanjem:

a) moraju kod pirotehničkih sredstava koja se pale posjedovati odgođeno paljenje koje može maksimalno odstupati jednu sekundu od srednje vrijednosti;

b) ne smiju prilikom propisane uporabe stvarati opasne krhotine te se krhotine ne smiju raspršiti dalje od 8 metara mjereno od mjesta eksplozije;

c) prilikom eksplozije ne smiju se stvarati zapaljive ili tinjajuće krhotine;

d) jačina zvuka prilikom eksplozije ne smije prelaziti 115 dB na udaljenosti od 8 metara mjerena na visini jedan metar od podloge na kojoj je eksplodiralo pirotehničko sredstvo.

6. Pirotehnička sredstva za stvaranje bljeska:

a) ne smiju posjedovati omotač koji prilikom propisane uporabe stvara opasne krhotine;

b) moraju se paliti samo električno;

c) svojim iskrama ili padajućim krhotinama ne smiju prouzročiti opasnost od požara;

d) ne smiju sadržavati više od 15 grama eksplozivnog punjenja.

2) Druge vrste pirotehničkih sredstava koja se koriste za vatromete na pozornicama, a nisu obuhvaćena ovim člankom, da bi se razvrstali u podrazred T1 u svom djelovanju ne smiju biti opasnija od pirotehničkih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 11.

1) Signalna pirotehnička sredstva razreda T s pogon na eksplozivno punjenje razvrstavaju se u potklasu T2.

2) Pirotehničko punjenje koje je namijenjeno za primjenu u uređajima za jednokratno ispaljivanje razvrsta se u podrazred T2.

3) Pirotehnička sredstva koja se koriste za vatromete na pozornicama, a koja su opasnija od sredstava razvrstanih u podrazred T1 moraju se razvrstati u podrazred T2.

d) Zahtjevi za pirotehničke predmete koji služe za paljenje pirotehničkog sredstva

Članak 12.

1) Pirotehnički predmeti koji služe za paljenje pirotehničkih sredstava moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

1. Upaljači za pirotehnička sredstva:

a) moraju biti tako napravljeni da su prilikom propisane uporabe sigurni za rukovanje;

b) moraju biti otporni ili originalnim rukovanjem proizvođača tako zaštićeni da se postupcima koji su uobičajeni prilikom rukovanja ili prometa ne smanji sigurnost rukovanja;

c) četverotjednim uskladištenjem pri temperaturi od 500C na eksplozivnom punjenju i samom upaljaču ne smiju nastati takve promjene koje ukazuju na povećanu opasnost, a kod električnih upaljača ne smije doći do promjena mehaničkih i električnih svojstava;

d) ako sadrže različita eksplozivna punjenja, sastavni dijelovi tih punjenja ne smiju stupiti u međusobnu reakciju koja vodi samozapaljenju ili izaziva povišenje opasnosti.

2. Fitilji za pirotehnička sredstva (fitilji za vatromet):

a) vrijeme gorenja fitilja za vatromete u stanju prilikom isporuke i nakon dvotjednog ili četverotjednog uskladištenja na sobnoj temperaturi ne smije bitno odstupati od srednje vrijednosti (+5%);

b) prosječno vrijeme gorenja fitilja za vatromete ne smije nakon četverotjednog uskladištenja na temperaturi od 500C bitno odstupati od prosječnih vremena gorenja koji se dobije prilikom ispitivanja pod a) ove točke;

c) prosječno vrijeme gorenja vodootpornih fitilja ne smije nakon 24-satnog stajanja pod vodom bitno odstupati od prosječnih vremena gorenja koji se dobije prilikom ispitivanja pod a) ove točke.

3. Štapin za pirotehnička sredstva

a) mora biti otporan na uobičajeno mehaničko rukovanje;

b) mora biti pouzdano upaljiv;

c) vrijeme gorenja štapina mora odgovarati zahtjevima a) i b) iz točke 2. ovog članka.

4. Gorive svijeće za pirotehničke svrhe:

a) moraju biti pouzdano upaljive, jednakomjerno sagorijevati i pouzdano pripaljivati fitilje za vatromet;

b) prilikom propisane uporabe ne smiju stvarati opasne krhotine te moraju udovoljavati zahtjevu b) točke 1. ovog članka.

5. Udarni upaljači i upaljači na terenje za pirotehničke svrhe;

a) prilikom paljenja mora se lančić za paljenje besprijekorno upaliti a čahura za paljenje mora s lančićem za paljenje biti dovoljno čvrsto povezana;

b) vrijeme sagorijevanja lančića za paljenje istih udarnih upaljača ili upaljača ne trenje ne smiju međusobno bitno odstupati (±5%);

c) lančić za paljenje mora propisano sagorijevati i biti sposoban za paljenje pirotehničke smjese;

d) sredstva za paljenje ugrađena u udarne upaljače ili upaljače na trenje moraju odgovarati zahtjevima koji vrijede za ta pirotehnička sredstva;

e) moraju zadovoljiti zahtjev b) iz točke 4. ovoga članka.

e) Zahtjevi za eksplozivnu smjesu namijenjenu za

tehničke i druge svrhe

Članak 13.

1) Eksplozivne smjese namijenjene za tehničke, znanstvene, analitičke, medicinske i druge svrhe kao i tvari koje se koriste kao pomoćne tvari pri proizvodnji kemijskih proizvoda moraju zadovoljiti slijedeće zahtjeve:

1. Mješavine moraju biti homogene, dok se tekući sastojci smiju koristiti samo ako ravnomjerno ovlažuju čvrsto tijelo;

2. Ove tvari ne smiju biti sklone samozapaljenju. Za vrijeme sedmodnevnog uskladištenja pri temperaturi od 500C pod uvjetima gomilanja topline, čiji stupanj utjecaja na tvar odgovara utjecaju koji se vrši prilikom rukovanja ili prijevoza, u us-kladišenom probnom uzorku ne smije doći do samozagrijavanja većeg od 30C. Ukoliko se tvari podvrgavaju oštrijim uvjetima, onda se pokusni uvjeti u svezi s temperaturom uskladištenja ili vremenom uskladištenja moraju odgovarajuće odabrati;

3. Ako eksplozivna tvar ne zadovoljava zahtjeve iz točke 2. ovog članka, onda se prilikom rukovanja i prijevoza mora osigurati održanje temperature pri kojoj nije moguće doći do samozapaljenja.

Članak 14.

1) Pogonska goriva za pirotehnička sredstva koja lete u zrak (rakete) moraju pored dopuštenog odstupanja unutar granica tehničke čistoće sastojaka zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

1. Svi čvrsti sastojci pogonskog goriva moraju biti fino i jednakomjerno pomiješani, kako međusobno, tako i s tekućim ili želatinoznim sastojcima;

2. Mora biti neosjetljivo na mehaničke i termičke uvjete kojima su uobičajeno izloženi prilikom rukovanja ili prijevoza, a pri propisanoj uporabi ne smiju eksplodirati ili detonirati:

3. Pogonsko gorivo koje se nalazi u prešanom ili lijevanom obliku ne smije sadržavati napukline ili mjehuriće plina;

4. Različite eksplozivne tvari u nekom pirotehničkom sredstvu ne smiju moći stupiti u međusobnu reakciju koja dovodi do samozapaljenja;

5. Pogonsko gorivo za pirotehnička sredstva čak i pri nepovoljnim uvjetima skladištenja ne smije pokazati štetne promjene.

f) Označavanje pirotehničkih sredstava

Članak 15

1) Pirotehničko sredstvo koje se želi staviti u maloprodaju, prije stavljanja u maloprodaju mora biti opskrbljeno natpisom na hrvatskom jeziku koji sadrži:

- naziv dotičnog pirotehničkog sredstva;

- naziv (ime) i adresu proizvođača ili uvoznika;

- razred u koji je razvrstano pirotehničko sredstvo;

- broj rješenja kojim je odobreno stavljanje u promet pirotehničkog sredstva;

- uputu za sigurnu uporabu.

2) Umjesto naziva (imena) firme proizvođača ili uvoznika može biti nanesen njegov znak ili oznaka.

3) Predmeti razreda IV. i T i njihovo pakovanje s izuzetkom čepova praskavaca, moraju osim podataka iz stavka 1. ovoga članka imati napisanu godinu proizvodnje.

Članak 16.

1) Kada se svi zahtjevi iz članka 15. ne mogu nanijeti na pojedino pirotehničko sredstvo, dovoljno je nanošenje na najmanje jedinično pakiranje, a ako najmanje jedinično pakiranje sadrži različita pirotehnička sredstva, mora biti raspoznatljivo koja oznaka vrijedi za koje sredstvo.

2) Označavanje najmanjeg jediničnog pakiranja može otpasti, ako je pakiranje obavljeno jednostrano ili višestrano prozirnim materijalom tako da su oznake na pojedinom pirotehničkom sredstvu jasno raspoznatljive.

Članak 17.

1) Osim oznaka propisanih člankom 15. ovoga Pravilnika, na pirotehničkim sredstvima potrebno je nanijeti još sljedeće upute:

- pirotehnička sredstva razreda II.: "Zabranjena prodaja osobama mlađim od 18 godina";

- pirotehnička sredstva razreda III.: "Prodaja samo uz predočenje dozvole za nabavu nadležne policijske uprave";

- pirotehnička sredstva razreda IV.: "Prodaja samo uz predočenje dozvole za nabavu nadležne policijske uprave".

g) Pakiranje pirotehničkih sredstva

Članak 18.

1) Proizvođač ili uvoznik pirotehničkog sredstva može ga staviti u promet samo ako je ono pakirano na način propisan ovim Pravilnikom.

2) Pakiranje pirotehničkih sredstava mora u pogledu otpornosti i nepropusnosti udovoljiti sljedećim zahtjevima:

a) Pakiranje mora biti tako zatvoreno i takve kvalitete da se sadržaj ne može ugroziti prilikom uobičajenog korištenja te da ništa od sadržaja ne može dospjeti izvan pakiranja. To ne vrijedi ako svojstva pirotehničkog sredstva zahtijevaju druge mjere sigurnosti;

b) Materijal kojim se pakira i sredstvo za zatvaranje pakovanja ne smiju biti u dodiru sa sadržajem (pirotehničkim sredstvom) te ne smije doći s njim ni u kakvu vezu koja bi mogla proizvesti eksploziju, paljenja ili neki drugi proces koji je opasan za život, zdravlje i materijalna dobra;

c) Pakovanje i sredstva kojim se zatvara moraju u svim svojim dijelovima biti tako čvrsti i otporni da se ne mogu slučajno olabaviti ili otvoriti te moraju pouzdano podnosti svako korištenje kojima su obično izloženi pri rukovanju;

3) Pakovanje i sredstva kojima se zatvara u koje se spremaju zapaljiva tvari, pirotehnička smjesa, barut za propulzivno punjenje i pogonsko gorivo za rakete moraju biti tako napravljeni da ne uzrokuju bilo kakvo povišenje opasnosti koje je moguće izbjeći na temelju razvoja tehnike.

4) Za eksplozivne tvari iz stavka 3. ovoga članka prilikom pakiranja potrebno je odabrati takvu količinu eksplozivnih sredstava u jednoj jedinici pakovanja da pri temperaturama kojima se ova sredstva uobičajeno izlažu prilikom prijevoza i kod uskladištenja ne nastane samozapaljenje. Ako se ovaj zahtjev ne može ispuniti onda se samozagrijavanje mora spriječiti trajnim hlađenjem.

5) Pirotehnička sredstva koja se izlažu na razgledavanje u jednostrano ili višestrano prozirnom pakovanju, moraju tim pakovanjem biti tako zaštićena da se pri uobičajenim termičkim ili mehaničkim izlaganjima ne mogu upaliti, a četverotjedno uskladištenje pri temperaturi od 500C ne smije prouzročiti nikakva oštećenja pakovanja.

Članak 19.

1) Pakiranje čepova-praskavaca mora se obaviti tako da zadovolji sljedeće posebne zahtjeve:

a) Pojedina kutija pakovanja smije sadržavati samo 50 komada čepova-praskavaca koji moraju biti prilijepljeni na dno kutije;

b) Kutija za pakiranje mora biti proizvedena od tvrde otporne ljepenke, dok bočne stranice kutije moraju biti tako visoke da njihovi rubovi nadvisuju najmanje za 5 mm gornju površinu zalijepljenih čepova-praskavaca.

c) Donji dio kutije mora biti tako odabran da se čepovi-praskavci međusobno ne pritišću, a poklopac kutije mora čvrsto zatvarati i pokrivati najmanje
15 m od gornjeg ruba kutije.

d) Prostor između čepova-praskavaca i iznad njih mora do ruba kutije biti ispunjen drvenim strugotinama koje ne smiju sadržavati sastojke koji bi mogli oštetiti pokrivni listić čepa, a strugotine moraju biti pokrivene mekanim materijalom;

e) Poklopac i ispunjena kutija moraju se međusobno čvrsto povezati samoljepivom vrpcom;

f) Gotove kutije moraju se prilikom slanja povezati u pakete tako da jedan paket ne smije sadržavati više od 10 kutija, a paketi se moraju isporučiti u kontejnerima tako da su osigurani od pomicanja.

Članak 20.

1) Pakovanje pirotehničkih sredstava mora biti označeno sukladno Europskom sporazumu o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu ("ADR") i odredbama ovog Pravilnika.

2) Pored oznaka iz stavka 1. ovog članka na pakovanju pirotehničkih sredstava mora se nalaziti:

- naziv dotičnog pirotehničkog sredstva;

- naziv (ime) i adresa proizvođača ili uvoznika;

- razred u koji je razvrstano pirotehničko sredstvo;

- broj rješenja kojim je odobreno stavljanje u promet pirotehničkog sredstva;

- oznaka opasnosti i opis opasnosti.

III. ISPITIVANJE PIROTEHNIČKIH
SREDSTAVA

a) Opći uvjeti

Članak 21.

1) Proizvođač odnosno uvoznik mora, prije stavljanja u promet, ispitati ispunjava li pirotehničko sredstvo uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Ispitivanje pirotehničkih sredstava iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev proizvođača ili uvoznika obavlja stručna ustanova ovlaštena od Ministarstva unutarnjih poslova (u tekstu koji slijedi: ovlaštena ustanova).

3) Troškove ispitivanja pirotehničkog sredstva snosi proizvođač ili uvoznik.

Članak 22.

1) Za svako ispitivanje pirotehničkog sredstva ovlaštena ustanova, metodom izuzimanja uzoraka koju je usvojila komisija iz članka 16. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove za ispitivanje eksplozivnih tvari, izuzima iz proizvedene serije ili uvezene količine onoliko uzoraka pirotehničkih sredstava koliko je potrebno da bi se obavilo ispitivanje određenog tipa pirotehničkog sredstva prema ovom Pravilniku.

2) O izuzimanju uzoraka pirotehničkih sredstava vodi se zapisnik u kojem se navodi tko je, kada i gdje izuzeo uzorke, koji tipovi pirotehničkog proizvoda te iz koje proizvedene serije ili uvezene količine su izuzeti uzorci i koja količina je uzeta.

3) Prije izuzimanja uzoraka pirotehničkih sredstava ovlaštena ustanova koja izuzima uzorke, dužna je o mjestu i vremenu izuzimanja pismeno obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova najkasnije pet dana prije izuzimanja.

b) Postupak ispitivanja pirotehničkih sredstava

Članak 23.

1) Ispitivanje pirotehničkog sredstva sastoji se od:

- ispitivanja sigurnosti pri rukovanju;

- mjerenja jačine zvuka prilikom eksplozije;

- mjerenja vremena kašnjenja aktiviranja pirotehničkog sredstva (ako je potreban vremenski pomak paljenja);

- ispitivanje kemijskog sastava te vrsta i količina pojedinih pirotehničkih smjesa;

- ocjene opasnosti od djelovanja pirotehničkog sredstva;

- mjerenja visine dometa aktiviranog pirotehničkog sredstva;

- mjerenja veličine rasprsnutih dijelova pirotehničkog proizvoda koji padaju na tlo;

- ispitivanja načina pakiranja i kvalitete jediničnog pakiranja;

- ispitivanje zaštite od nenamjernog paljenja;

- pregleda tvorničke dokumentacije za izradu pirotehničkih sredstava.

Članak 24.

1) Provjera sigurnosti pri rukovanju pirotehničkim sredstvom obavlja se vizualnim pregledom smještaja upaljača koji mora biti tako postavljen ili zaštićen da ne može doći do samozapaljenja zbog trenja pri prijevozu i rukovanju.

2) Provjera aktiviranja pirotehničkog sredstva sastoji se od paljenja najmanje 5 pirotehničkih proizvoda, pri čemu ne smije doći do zatajenja paljenja ni na jednom od ispitanih uzoraka.

Članak 25.

1) Jačina zvuka prilikom eksplozije pirotehničkog sredstva mjeri se na dva uzorka pirotehničkih sredstava tako da se aktivirano pirotehničko sredstvo postavi na tlo, a jačina zvuka mjeri se fonometrom na udaljenosti 8 m od mjesta aktiviranja na visini od jedan m iznad tla pri čemu izmjerene vrijednosti ne smiju prelaziti vrijednosti propisane ovim Pravilnikom.

Članak 26.

1) Mjerenje vremena kašnjenja aktiviranja pirotehničkog sredstva obavlja se na 5 uzoraka pirotehničkih sredstava pomoću elektroničkog sata, aktiviranog u trenutku zapaljenja inicijalne smjese ili fitilja te zaustavljanjem prilikom aktiviranja (eksplozije ili polijetanja u zrak) pirotehničkog sredstva pri čemu vrijeme kašnjenja kod svih ispitanih uzoraka mora biti veće od najmanje dopuštenog vremena utvrđenog ovim Pravilnikom.

2) Vrijeme kašnjenja iz stavka 1. ovoga članka mjeri se s točnošću od 0,1 sekundu.

3) Inicijalna smjesa ili fitilj nakon što je aktivirana

(zapaljena) na 5 ispitanih uzoraka ne smije se ugasiti na vjetru jačine 70 km/sat.

Članak 27.

1) Ispitivanje kemijskog sastava pirotehničkih smjesa obavlja se odgovarajućom kemijskom analizom.

2) Količina pirotehničkih smjesa u uzorku određuje se nakon delaboracije vaganjem.

3) Rezultati ispitivanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 28.

1) Ocjena opasnosti od djelovanja pirotehničkog sredstva obavlja se na dva aktivirana uzorka pirotehničkog sredstva te se iskustvenom metodom ocjenjuju mogući negativni učinci pirotehničkog sredstva na ljude i okoliš.

Članak 29.

1) Mjerenje visine dometa aktiviranog pirotehničkog sredstva obavlja se na 5 aktiviranih uzoraka pirotehničkog sredstva, a rezultati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 3. ovog Pravilnika.

Članak 30.

1) Ispitivanje načina pakiranja i kvalitete jediničnog pakiranja pirotehničkog sredstva obavlja se tako da se kontrolira otpornost u transportu i to dvosatnim tresenjem (jedan podizaj u sekundi) jednog jedi-ničnog pakiranja pirotehničkog sedstva na kojem za vrijeme testiranja ne smije doći do bitne promjene funkcije pirotehničkog sredstva (aktiviranja ili uništenja);

2) Osim kontrole iz stavka 1. ovoga članka, jedi-nično pakiranje kontrolira se glede sigurnosti od namjernog zapaljenja pirotehničkog sredstva tako da se pirotehničko sredstvo izloži plamenu šibice na osiguranom mjestu u trajanju gorenja jedne šibice, pritiskanjem žareće cigarete na osiguranom mjestu jediničnog pakiranja u trajanju tri minute te padu 10 kg teškog utega s visine od jedan m na jedinično pakiranje pirotehničkog sredstva.

3) Za vrijeme ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka ne smije doći do zapaljenja pirotehničkih sredstava u jediničnom pakiranju.

Članak 31.

1) Ovlaštena ustanova obavlja pregled tehničke dokumentacije za izradu pirotehničkog sredstva i uspoređuje projektirane veličine s rezultatima dobivenih ispitivanjima.

2) Ako postoje razlike između projektiranih veličina i rezultata dobivenih ispitivanjima proizvođač, odnosno uvoznik dužan je uskladiti razlike tako da promijeni tehničku dokumentaciju.

c) Posebna ispitivanja pirotehničkih proizvoda

Članak 32.

1) Ispitivanje pirotehničkih smjesa ugrađenih u pirotehničko sredstvo obuhvaća kontrolu sigurnosti od samozapaljenja u otvorenoj ili zatvorenoj epruveti kroz 48-satno zagrijavanje na temperaturi od 750C pri čemu ne smije doći do zapaljenja.

Članak 33.

1) Posebno ispitivanje pirotehničkog sredstva razreda I. obuhvaća:

1. Vaganje zajedničke mase pirotehničke smjese dobivene delaboriranjem pirotehničkog sredstva;

2. Vaganje pucajuće smjese nakon delaboracije i određivanje sadržaja dušika u nitrocelulozi prema standardnoj metodi koja mora zadovoljiti uvjete propisane ovim Pravilnikom;

3. Vaganje mase kloratne i perkloratne smjese nakon delaboracije koja mora zadovoljiti uvjete propisane člankom 5. ovog Pravilnika.

Članak 34.

1) Posebno ispitivanje pirotehničkih proizvoda razreda II. obuhvaća:

1. Vaganje zajedničke mase pirotehničke smjese dobivene delaboriranjem pirotehničkog sredstva;

2. Mjerenje debljina stijenke petarde nakon delaboracije (kad se ispituje petarda);

3. Pregled rasprsnutih dijelova pirotehničkog proizvoda u krugu od 8 metara i njihova klasifikacija prema opasnosti.

Članak 35.

1) Posebno ispitivanje pirotehničkih proizvoda razreda III. obuhvaća:

1. Vaganje zajedničke mase pirotehničke smjese dobivene delaboriranjem pirotehničkog sredstva;

2. Pregled rasprsnutih dijelova pirotehničkog proizvoda u krugu od 8 metara i njihova klasifikacija prema opasnosti.

Članak 36.

1) Rezultati dobiveni ispitivanjima ne smiju odstupati od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

2) Iznimno, za proizvedenu seriju ili uvezenu količinu može se dati pozitivno mišljenje, ako rezultati ispitivanja na jednom ispitanom uzorku odstupaju od uvjeta propisanih ovim Pravilnikom ali ne za više od +5%.

3) Iznimno, uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, kad dobiveni rezultati kod jednog uzorka odstupaju više od dopuštenih u stavku 2. ovoga članka, mogu se za ispitivanje ponovno izuzeti nove količine uzoraka iz uvezene količine ili iz proizvedene serije istog proizvoda.

4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka ispitivanje se ponavlja smao za one karakteristike pirotehničkog sredstva koje nisu zadovoljile prvo ispitivanje, a svi izuzeti uzorci moraju u potpunosti zadovoljiti ispitivanje.

Članak 37.

1) Ovlaštena ustanova prilikom ispitivanja dužna je voditi zapisnik o ispitivanju koji minimalno sadrži:

- tvornički naziv, vrstu i oznaku pirotehničkog sredstva;

- datum i godinu proizvodnje pirotehničkog sredstva;

- podatke o količini ispitanih pirotehničkih sredstava;

- datum ispitivanja;

- ime i prezime i struku osobe koja je obavila ispitivanje;

- rezultate koji su dobiveni tijekom ispitivanja za svaki proizvod posebno;

- naziv i oznaku tehničke dokumentacije pirotehničkog sredstva;

- meteorološke uvjete prilikom ispitivanja (temperatura, vlaga, tlak i sl.);

- mjeriteljske uvjete ispitivanja (vrste mjernih instrumenata i uređaja s podacima o umjeravanju i sl.);

- naziv propisa, normi i radnih postupaka po kojima je ispitivanje obavljeno.

2) Zapisnik o ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje osoba koja je ispitivanje obavila i odgovorna osoba u ovlaštenoj ustanovi.

Članak 38.

1) Nakon ispitivanja pirotehničkog sredstva ovlaštena ustanova sastavlja izvješće o ispitivanju koje sadrži podatke o:

- pirotehničkom sredstvu koje se ispitivalo (tvornički naziv i tvornički ili kataloški broj, vrsta i tip, godina proizvodnje, način uporabe, namjena i sl.);

- proizvođaču i/ili uvozniku, naziv i sjedište;

- izuzimanju uzoraka (broj i datum zapisnika o izuzimanju uzoraka);

- propisima po kojima je obavljeno ispitivanje odnosno postupku ispitivanja;

- rezultatima ispitivanja;

- mjestu i datumu izdavanja izvješća o ispitivanju.

2) Izvješće o ispitivanju iz stavka 1. ovoga članka potpisuje osoba koja je obavila ispitivanje i odgovorna osoba u ovlaštenoj ustanovi i ovjerava pečatom.

Članak 39.

1) Ovlaštena ustanova nakon provedenog ispitivanja, na temelju dobivenih rezultata, izdaje stručno mišljenje koje minimalno sadrži:

- naziv ovlaštene ustanove,

- zakonsku osnovu za izdavanje stručnog mišljenja i broj rješenja kojim je ovlaštena od Ministarstva unutarnjih poslova za takva ispitivanja;

- ocjenu rezultata ispitivanja i ocjenu podudarnosti s projektiranim veličinama;

- tvornički naziv, oznaku i tvornički (kataloški) broj

pirotehničkog sredstva;

- naziv propisa prema kojim je ispitivano pirotehničko sredstvo;

- razred u koji se ispitano pirotehničko sredstvo predlaže razvrstati;

- broj i godinu izdavanja;

- primjenu i eventualna ograničenja u uporabi pirotehničkih sredstava;

- rok uporabe ispitanog pirotehničkog sredstva;

- sigurnosne mjere koje mora poduzeti korisnik pirotehničkog srdstva pri uporabi;

- rok i uvjete važenja izdatog stručnog mišljenja.

2) Sastavni dio mišljenja iz stavka 1. ovoga članka čini i izvješće o ispitivanju pirotehničkog proizvoda iz članka 39. ovoga Pravilnika.

3) Sva stručna mišljenja o ispitivanju pirotehničkih sredstava ovlaštena ustanova dužna je dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova.

Članak 40.

1) Ovlaštena ustanova može izdati pozitivno mišljenje za pirotehničko sredstvo, samo u slučaju kada se ispitivanjem utvrdi da pirotehničko sredstvo udovoljava propisima i normama, sukladno zakonu.

IV. NADZOR KVALITETE PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA

Članak 41.

1) Nadzor kvalitete ispitanih i odobrenih pirotehničkih sredstava obavlja se najmanje jednom godišnje, a iznimno jednom u dvije godine.

2) U rješenju o odobrenju za stavljanje u promet pirotehničko sredstvo utvrdit će se rok u kojem će se obaviti nadzor kvalitete.

3) Nadzor kvalitete pirotehničkog sredstva obavlja ovlaštena ustanova na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova ili proizvođača odnosno uvoznika.

4) Troškove nadzora kvalitete pirotehničkog sredstva snosi proizvođač, odnosno uvoznik.

5) O obavljenom nadzoru kvalitete pirotehničkog proizvoda vodi se zapisnik čiji je sadržaj propisan člankom 38. ovoga Pravilnika.

Članak 42.

1) Nadzorom kvalitete utvrđuje se zadovoljava li odobreno pirotehničko sredstvo uvjete glede:

- vremena kašnjenja aktiviranja pirotehničkog sredstva;

- ukupne količine i kemijskog sastava pirotehničke smjese;

- jačine zvuka prilikom eksplozije;

- razreda u koje je razvrstano.

2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se ispitivanjem na dva uzorka pirotehničkog sredstva, a svi ispitani uzorci moraju zadovoljiti zahtjeve koji su određeni ovim Pravilnikom.

Članak 43.

1) Ovlaštena ustanova nakon provedenog nadzora kvalitete izdaje nalaz koji minimalno mora sadržavati:

- tvornički naziv (tip) i tvornički (kataloški) broj

pirotehničkog sredstva;

- razred u koji je ispitano pirotehničko sredstvo razvrstano;

- vrijeme uporabe ispitanog pirotehničkog sredstva;

- sigurnosne mjere koje mora poduzeti korisnik pirotehničkog sredstva pri uporabi;

- ocjenu rezultata ispitivanja te ocjenu podudarnosti s projektiranim veličinama;

- zaključak zadovoljava li kvaliteta pirotehničkog sredstva uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Na temelju pozitivnog nalaza iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo unutarnjih poslova produžava valjanost rješenja o stavljanju u promet.

3) Na temelju negativnog nalaza iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo unutarnjih poslova izdaje rješenje o zabrani stavljanja u promet kontroliranog pirotehničkog sredstva.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 44.

1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 kn kaznit će se za prekršaj;

- ovlaštena ustanova, ako se provjerom utvrdi da je izdala pozitivno stručno mišljenje za pirotehničko sredstvo koje ne udovoljava propisima i normama sukladno zakonu (članak 40.);

- proizvođač ili uvoznik ako ne obavi nadzor kvalitete pirotehničkog sredstva u roku koji je određen rješenjem ili na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova (članak 42.).

2) Za prekršaj iz stavka 1. prve alineje ovoga članka, učinjen u povratu drugi put, stručnoj ustanovi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera zabrane ispitivanja eksplozivnih tvari u trajanju 6 mjeseci.

3) Za prekršaj iz stavka 1. prve alineje ovoga članka, učinjen u povratu treći put, stručnoj ustanovi uz novčanu kaznu izreći će se i mjera trajne zabrane obavljanja ispitivanja eksplozivnih tvari.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

1) Pirotehnička sredstva ispitana od strane ovlaštene ustanove prije donošenja ovog Pravilnika, ne moraju se ponovno ispitati, ali se mora obaviti nadzor kvalitete pirotehničkog sredstva u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 46.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-90-42930/1-1995.

Zagreb, 27. rujna 1995.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v.r.