Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 10.01.1996 Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 60. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometa zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95) - Pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. siječnja 1996., donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA S INOZEMSTVOM

I.

Točka IV. Odluke o načinu obavljanja platnog proemta s inozemstvom ("Narodne novine" broj 99/93) mijenja se i glasi:

"Domaće fizičke osobe - građani mogu primati uplate iz inozemstva po nalogu stranih fizičkih osoba i davati naloge za isplate u inozemstvu u korist stranih fizičkih osoba i putem međunarodnih poštanskih uputnica.

Razmjena putem međunarodnih poštanskih uputnica obavlja se sukladno Sporazumu o poštanskim uputnicama (Washington - 14. 12. 1989. g.) i ugovoru o razmjeni poštanskih uputnica između poštanskih uprava ugovornih zemalja.

Iznos u međunarodnoj poštanskoj uputnici izražava se u novčanoj jedinici zemlje plaćanja, a isplata se izvršava prema propisima isplatne zemlje.

Najveći iznos isplate u inozemstvo putem međunarodne poštanske uputnice ne može biti veći od svote, preračunate u kune, utvrđene za iznošenje deviza u inozemstvo prema propisu donijetom temeljem članka 71. Zakona.

Po uplatama iz inozemstva u korist domaćih fizičkih osoba - građana, putem međunarodne poštanske uputnice, korisnik se može izjasniti za isplatu u kunama ili u valuti na koju glasi međunarodna poštanska uputnica. Isplata izvršena po takvom izjašnjenju konačna je i ne može se naknadno preinačiti.

Međusobna plaćanja po mjesečnim obračunima između poštanskih uprava stranih zemalja i HPT obavljaju se suglasno ugovoru o razmjeni poštanskih uputnica između ugovornih zemalja, putem banke ovlaštene za poslove s inozemstvom koju imenuje HPT."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 333/96

Zagreb, 8. siječnja 1996.

Predsjednik Savjeta

Narodne banke Hrvatske

Guverner

Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v.r.