Zakoni i propisi - Pravni savjeti 2 10.01.1996 Odluka o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 2. članka 13. stavka 3. i članka 67. stavka 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. siječnja 1996. godine donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95, 40/95, 47/95, 56/95, 64/95, 79/95 i 91/95), u točki II. iza stavka 15. dodaju se stavak 16., 17. i 18. koji glase:

"Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 1,3% na izračunati prosjek depozita na obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 04. 12. 1995. - 31. 12. 1995.

Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 2,2% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 04. 12. 1995. - 31. 12. 1995.

Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 1,5% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 18. 12. 1995. - 14. 01. 1996."

II.

U točki III. iza stavka 15. dodaju se stavak 16., 17. i 18. koji glase:

"Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 16., na dan 10. 01. 1996. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 17., na dan 17. 01. 1996. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 18., na dan 24. 01. 1996. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske."

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 334/96.

Zagreb, 8. siječnja 1996.

Predsjednik Savjeta

Narodne banke Hrvatske

Guverner

Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v.r.