Zakoni i propisi - Pravni savjeti 1 05.01.1996 Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjemškolstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSJEVETE

Na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92., 26/93., 27)3. i 56/95.) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SPREMI I PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOM OBRAZOVANJU NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se odgovarajuća stručna sprema i potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje profesora, stručnih suradnika, stručnih učitelja, odgajatelja i suradnika u nastavi u srednjem školstvu.

Članak 2.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta zajedničkog dijela nastavnog plana i programa u gimnazijama, strukovnim i umjetnič-kim školama smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R.br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Hrvatski jezik - prof. hrvatskog jezika

književnosti

- prof. jugoslavenskih jezika i književnosti koji je diplomirao do 1991. godine i čiji je temeljni studij hrvatski jezik i

književnost

2. Engleski jezik - prof. engleskog jezika i književnosti

- dipl. anglist

3. Francuski jezik - prof. francuskog jezika i književnosti

4. Njemački jezik - prof. njemačkog jezika i književnosti

5. Ruski jezik - prof. ruskog jezika i književnosti

6. Talijanski jezik - prof. talijanskog jezika i književnosti

7. Španjolski jezik - prof. španjolskog jezika i književnosti

8. Latinski jezik - prof. latinskog jezika i rimske književnosti

- prof. klasične filologije

- dipl. klasični filolog

9. Grčki jezik - prof. grčkog jezika i književnosti

- prof. klasične filologije

10. Glazbena umjetnost

- dipl. muzikolog

- prof. glazbene kulture

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

11. Likovna umjetnost

- prof. povijesti umjetnosti

- prof. likovne kulture

- dipl. povjesničar umjetnosti

12. Psihologija - prof. psihologije

- dipl. psiholog

13. Logika - prof. filozofije

- dipl. filozof

14. Sociologija - prof. sociologije

- dipl. sociolog

15. Filozofija - prof. filozofije

- dipl. filozof

16. Povijest - prof. povijesti

17. Zemljopis-geografija

- prof. geografije

- dipl. geograf

- dipl. inž. geografije

18. Matematika - prof. matematike

- dipl. inž. matematike

19. Fizika - prof. fizike

- dipl. inž. fizike

20. Kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

21. Biologija - prof. biologije

- dipl. inž. biologije

22. Informatika

(ili Računarstvo

u područjima rada za

koja ovim pravilnikom

nije utvrđeno drugačije)

- prof. matematike i informatike

- dipl. inž. elektrotehnike

- smjerovi

računarska tehnika te telekomunikacije

i informatika

- dipl. informatičar

- dipl. inž. matematike

- smjerovi informatika

- dipl. inž. matematike uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- dipl. inž. računarstva

- prof. informatologije (osim u prirodoslovnom- matematičkim

gimnazijama)

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom (osim u prirodoslovno- matematičkim

gimnazijama)

23. Politika i

gospodarstvo

- prof. sociologije

- dipl. politolog

- dipl. pravnik

- dipl. ekonomist

24. Etika i kultura - prof. filozofije

- dipl. filozof

- dipl. politolog

- prof. sociologije

- dipl. teolog

25. Etika - prof. filozofije

- dipl. filozof

- dipl. teolog

- dipl. kateheta

- nastavnik s visokom školskom spremom društveno-humanističkog

smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom

i programom

26. Vjeronauk - dipl. teolog, dipl. kateheta, odnosno visoka stručna sprema uz

uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

27. Tjelesna i

zdravstvena kultura

- prof. tjelesne i zdravstvene kulture

Članak 3.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada strojarstvo, strojarska energetika i mehanika smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo i

programiranje

- prof. matematike i informatike

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

računarska tehnika, automatika te telekomunikacije i

informatika

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. matematike

- smjer informatika

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

1.1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. elektrotehnike

- smjerovi:

računarska tehnika, automatika, te

telekomunikacije i informatika

- dipl. inž. računarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- dipl. inž. matematike- smjer informatika

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2.1. Tehničko crtanje i

nacrtna geometrija - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

2.2. Tehničko crtanje i

elementi strojeva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

2.3. Tehničko crtanje - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

3. Tehnička mehanika - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

4.1. Tehnički materijali - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

4.2. Tehnologija materijala

u zrakoplovstvu - prof. strojaarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

5.1. elementi strojeva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

5.2. Finomehanički elementi

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

5.3. Finomehanički

elementi

i konstrukcije - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

6.1. Termodinamika - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. fizike i pogonskih strojeva

6.2. Toplovodni i parni

kotlovi - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. fizike i pogonskih strojeva

6.3. Parne turbine - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. fizike i pogonskih strojeva

6.4. Toplinski uređaji

i instalacije

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. fizike i pogonskih strojeva

6.5. Toplinski strojevi

i uređaji - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. fizike i pogonskih strojeva

7.1. Hidraulika i

pneumatika - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. fizike i pogonskih strojeva

7.2. Hidraulički i

pneumatski

strojevi i uređaji - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. fizike i pogonskih strojeva

7.3. Hidraulički i

pneumatski

sustavi - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. fizike i pogonskih strojeva

8.1. Elektrotehnika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

8.2. Elektronika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

9. Regulacija i

upravljanje - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- prof. strojarstva

10. Strojarska

konstrukcija - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

11. Alatni strojevi - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

12. Mjerenje i

kontrola - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

13. Alati i naprave - dipl. inž. strojarstva

13.1. Konstrukcija alata

i naprava - dipl. inž. strojarstva

14. Tehnološki procesi - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

15.1. Obrada materijala - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

15.2. Obrada odvajanjem

materijala - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

15.3 Tehnologija obrade

i montaže - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

16.1. Radioničke vježbe i

praktikum - prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. strojarstva uz uvjet utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

16.2. Praktična nastava

obrade materijala - inž. ili nastavnik strojarstva ili

brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

16.3. Praktična nastava

obrade i montaže - srednja stručna sprema odgovarajućeg

smjera uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

17. Kočnice na vozilima

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

18. Vozila i vozna sredstva

- dipl. inž. strojarstva

19. Prijenosnici snaga

- dipl. inž. strojarstva

20. Motori s unutarnjim

izgaranjem - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

21. Održavanje vozila - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

22. Tehnologija goriva,

maziva i vode

- prof. kemije, smjer

- tehnologija

- dipl. inž. kemije, smjer

- tehnologija

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

23. Goriva i maziva

- prof. kemije, smjer- tehnologija

- dipl. inž. kemije, smjer- tehnologija

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

24. Osnove

zrakoplovstva

- inž. aerotehnike (IRA)

25. Zrakoplovni

instrumenti - inž. aerotehnike (IRA)

26. Konstrukcije

zrakoplova - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

27. Gospodarstvo i

organizacija

poslovanja

u zračnom

prometu - dipl. ekonomist

28. Aerodinamika - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

29. Sustavi zrakoplova - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

30. Održavanje

zrakoplova - inž. aerotehnike

31. Zrakoplovni

elektrouređaji - dipl. inž. elektrotehnike

- inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

32. Pogonski sistemi

zrakoplova - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

33. Mjerenje u

finomehanici - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

34. Tehnološke

operacije

i procesi - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. kemijske tehnologije

35. Automatizacija

procesa - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. automatike

36. Sklopovi i

mehanizmi - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

37. Strojevi i uređaji - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

38. Održavanje

strojeva i uređaja - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

39. Osnove

brodogradnje - dipl. inž. brodogradnje

40. Brodski motori - dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. pomorskog prometa, smjer

brodostrojarstvo

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- inž. pomorskog prometa

brodostrojarskog smjera s

položenim ispitom za brodskog strojara I. klase i uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

41. Parni kotlovi i

strojevi (za

programe

brodostrojarstva) - dipl. inž. pomorskog prometa, smjer brodostrojarstvo

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- inž. pomorskog prometa

brodostrojarskog smjera s

položenim ispitom za brodskog strojara I. klase i uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

42. Pomoćni brodski

strojevi - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- inž. pomorskog prometa

brodostrojarskog smjera s

položenim ispitom za brodskog strojara I. klase i uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

43. Pomorsko pravo - dipl. pravnik

44. Tehnologija

poljoprivredne

proizvodnje - dipl. inž. agronomije

44.1. Tehnologija

alatničarstva - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

45. Mehanizmi - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

46. Obrada i montaža - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

47. Metalne konstrukcije

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

48. Tehnologija instalacije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

49. Tehnologija limarije

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

50. Motori i uređaji - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. fizike i pogonskih strojeva

51. Motori i prijenosi

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. fizike i pogonskih strojeva

52. Održavanje strojeva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

53. Motori i traktovi

- dipl. inž. agronomije, smjer mehanizacija ili ratarstvo

- prof. strojarstva

54. Poljodjelski strojevi

- dipl. inž. agronomije, smjer mehanizacija ili ratarstvo

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

55. Održavanje strojeva

i uređaja - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

56. Održavanje alatnih

strojeva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

57. Održavanje strojeva

i opreme - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

58. Automatizacija

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo i automatizacija

- dipl. inž. strojarstva, smjer-automatika

- prof. strojarstva

- prof. elektrotehnike

59. Finomehanička tehnika

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

60. Održavanje toplinskih

uređaja - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete

- utvrđene nastavnim planom i programom

61. Održavanje

hidrauličkih

uređaja - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

62. Oprema broda - dipl. inž. brodogradnje

63. Tehnologija

zlatarske obrade - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

64. Zlatarski dizajn - dipl. inž. strojarstva uz uvjetet utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

65. Satni mehanizam - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

66. Električni i

elektronski

satovi - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

67. Tehnologija

finomehanike - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

68. Naoružavanje i

održavaje

naoružanja - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

69. Osnove balistike s

elementima gađanja

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

70. Tehnologija tokarenja

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

71. Tehnologija glodanja

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

72. Tehnologija brušenja

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

73. Tehnologija

alantičarstva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

74. Elementi protoka - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

75. Tehnologija grijanja

i klimatizacije - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

76. Tehnologija

vodovodnih i

plinski instalacija - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

77. Razvijanje plašteva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

78. Tehnologija limarije

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

79. Konstrukcija karoserije

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

80. Tehnologija

autolimarije - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

81. Metalne konstrukcije

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- profesor strojarstva

82. Tehnologija

bravarije - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

Članak 4.

Za profesora praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 3. ovog pravilnika može biti izrabana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 3. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i radioničke vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 3. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu iz članka 3. ovog pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 3. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 3. točke 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9, 11, 12, 15.1, 15.2, 15.3, 16, 21, 33, 34, 35, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 77, 79, 80. i 82. smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera, utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 5.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada: brodogradnja smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo i

programiranje - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- prof. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika, automatika

te telekomunikacije i informatika

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- prof. PTO uz dodatne uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

1.1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- prof. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika, automatika

te telekomunikacije i informatika

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Tehničko crtanje i

nacrtna geometrija

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

2.1. Tehničko crtanje - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

3. Tehnička mehanika

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

4. Tehnički materijali

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

5. Elementi strojeva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

6. Elektrotehnika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

7. Osnove brodogradnje

- dipl. inž. brodogradnje

8. Tehnologija brodogradnje

- dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

9. Konstrukcija i

čvrstoća broda - dipl. inž. brodogradnje

10. Brodski strojevi i

uređaji - I. - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

11. Teorija i

projektiranje

broda - dipl. inž. brodogradnje

12. Oprema broda - dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

13. Otpor i poriv broda

- dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. brodostrojarstva

14. Organizacija i

poslovanje

brodogradilišta - dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. strojarstva

15. Radioničke vježbe

i praktikum - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

15.a Praktična nastava

obrade materijala - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

16. Obrada materijala - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

17. Brodski strojevi i

uređaji - II. - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

18. Elementi protoka - prof. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. strojarstva

19. Tehnologija brodskih

instalacija - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

20. Regulacija i

upravljanje - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

21. Tehnologija

montaže i

održavanja - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

22. Elementi broda - dipl. inž. brodogradnje

23. Brodske konstrukcije

- dipl. inž. brodogradnje

24. Tehnologija

brodogradnje - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

25. Linije broda - dipl. inž. brodogradnje

26. Konstrukcija broda

- dipl. inž. brodogradnje

27. Tehnologija gradnje

broda - dipl. inž. brodogradnje uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Članak 6.

Za profesora praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 5. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu utvrđenu u članku 5. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i radioničke vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 5, ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 5. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena u nastavnom planu i programu.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 5. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

Članak 7.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada: metalurgija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo i

programiranje - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika

- dipl. inž. računarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

1.1. Računarstvo - prof. matematike i nformatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- dipl. inž. elektrotehnike

- smjerovi:

računarska tehnika te telekomunikacije

i informatika

- dipl. inž. računarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. informatičar

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

2. Elementi strojeva-A

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

3. Fizička metalurgija

- dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. anorganske kemije

- dipl. inž. fizike

4. Opća metalurgija

- dipl. inž. metalurgije

5. Regulacija

i upravljanje-A - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- prof. strojarstva

6. Elektrotehnika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

7. Ispitivanje materijala

i standardizacije - dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

8. Metalurška

termodinamika - dipl. inž. metalurgije

9. Lijevanje metala - prof. strojarstva

- dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva

10. Toplotna tehnika - dipl. inž. metalurgije

- dil. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

11. Toplotna obrada

metala - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. metalurgije

- prof. strojarstva

12. Metalurška

postrojenja - dipl. inž. metalurgije

13. Plastična prerada

metala - dipl. inž. metalurgije

14. Tehničko crtanje i

elementi strojeva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

15. Tehničko crtanje - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- prof. matematike i nacrtne geometrije

16. Tehnička

mehanika - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

17. Tehnički materijali

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- dipl. inž. metalurgije

- prof. strojarstva

18. Elementi strojeva-B

- dipl. inž. strojerstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

19. Obrada materijala

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

20. Metalurgija - dipl. inž. metalurgije

- prof. strojarstva

20-1. Metalurgija

obojenih metala - dipl. inž. metalurgije

21. Industrijske peći - dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

22. Regulacija i

upravljanje-B - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. metalurgije

23. Tehnologija

valjanja i prešanja

- dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

24. Metalurška postrojenja

- dipl. inž. metalurgije

25. Tehnika kalupljenja i

lijevanja - dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva, smjer-ljevarstvo

26. Tehnologija izrade

modela - dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva, smjer-ljevarstvo

27. Osnove metalurgije - dipl. inž. metalurgije

28. Tehnologija

obrade i montaže

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

29. Tehnologija

kovinomodelarstva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. metalurgije

30. Tehnologija kovanja

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. metalurgije

- prof. strojarstva

31. Tehnologija toplinske

obrade

- dipl. inž. metalurgije

- dipl. inž. strojarstva

Članak 8.

Za profesora praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 7. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i radioničke vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 7. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 7. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 9.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave iz predmeta u strukovnoj školi za područje rada elektrotehnika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- prof. informatike

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

- dipl. informatičar

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

2. Tehničko crtanje i

dokumentiranje - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. strojarstva

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. PTO uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

3. Osnove elektrotehnike

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

4. Elektrotehnički

materijali i

komponente - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

5. Mjerenja u

elektrotehnici - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

6. Automatsko

upravljanje

procesa - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

7. Elektronički sklopovi

(4-satni predmet iz

programa za obrazovanje

tehničara, industrijska

i obrtnička

zanimanja) - dipl. inž. elektro- tehnike, smjerovi:

ind. elektronika, telekomunikacije i

informatika, radiokomu - nikacije i

profesionalna elektronika, računalska

tehnika, elektronika

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

8. Digitalna

elektronika - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: ind.

elektronika, telekomunikacije i

informatika, radiokomunikacije i

profesionalna elektronika, računalska

tehnika, elektronika

- prof. elektrotehnike

9. Finomehanička

tehnika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

10. Električni strojevi

i uređaji - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

11. Informacije i

komunikacije - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radio- komunikacije

i profesionalna elektronika,

telekomunikacije i informatika

12. Elektronička

instrumentacija - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radio- komunikacije

i profesionalna elektronika

telekomunikacije i informatika,

automatika, računalska tehnika

13. Mikroračunala - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

telekomunikacije i informatika, računalska

tehnika, elektronika

14. VF sklopovi i

sustavi - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radio- komunikacije

i profesionalna elektronika,

telekomunikacije i informatika

15. Elektronički

sklopovi

(2-satni predmet

iz programa za

obrazovanje

tehničara i

industrijska

zanimanja) - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

16. Strojarstvo - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

17. Električni strojevi - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektroenergetika, elektrostrojarstvo

i automatizacija, energetika

- prof. elektrotehnike

18. Sklopni aparati - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, elektrostrojarstvo

i automatizacija, energetika

- prof. elektrotehnike

19. Električne

instalacije - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, energetika, elektrostrojarstvo i automatizacija

- prof. elektrotehnike

20. Elektroenergetika - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, energetika, elektrostroajrstvo i automatizacija,

energetska tehnologija

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

21. Energetska

elektronika - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, elektrostrojarstvo

i automatizacija, energetika, industrijska

elektronika

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

22. Elektrane - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, energetika

energetska tehnologija

23. Električne mreže - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, energetika,

energetska tehnologija

24. Rasklopna

postrojenja - dipl. inž. elektrotehnike, smjer: elektroenergetika, energetika

25. Automatizacija u

elektro-energetskim

postrojenjima - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: elektroenergetika, energetika, automatika, elektrostrojarstvo

i automatizacija, energetska tehnologija

26. Konstrukcija i

ispitivanje

električnih

proizvoda - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektroenergetika, energetika,

elektrostrojarstvo i automatizacija

27. Elektromotorni

pogoni - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektroenergetika, energetika,

elektrostrojarstvo i automatizacija

28. Elektroakustika - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radiokomunikacije i

profesionalna elektronika

29. Televizija - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radiokomunikacije i

profesionalna elektronika

30. Radio prijemnici - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektronika, radiokomunikacije i

profesionalna elektronika

31. Hidraulika i

pneumatika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

32. Tehnološke

operacije

i procesi - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektrostrojarstvo i automatizacija,

elektroenergetika, energetika,

automatika, energetska tehnologija,

industrijska elektronika uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. strojarstva, smjer: procesno

energetski uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

33. Procesna mjerenja - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektrostrojarstvo i automatizacija,

automatika

34. Automatsko

upravljanje

procesa - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektrostrojarstvo i automatizacija,

automatika

- prof. elektrotehnike

35. Tehnika

telekomunikacija - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika

36. Terminali u

telekomunikacijama

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika

37. Telekomunikacijski

vodovi i mreže - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika uz

uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

38. Prijenosni sustavi,

telekomunikacije i

mreže - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika

uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

39. Komutacijski

sustavi - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika uz

uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

40. Telekomunikacijske

instalacije - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

telekomunikacije i informatika

41. Sklopovska oprema

računala - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

računalska tehnika

- dipl. inž. računarstva

42. Sustavna programska

oprema računala - dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

računalska tehnika

- dipl. inž. računarstva

43. Dijagnostika i

održavanje uređaja

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer:

računalska tehnika

- dipl. inž. računarstva

44. Osnove

zrakoplovstva - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

45. Elementi strojeva - dipl. inž. strojarstva

46. Tehnologija

materijala

u zrakoplovstvu - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

47. Zrakoplovna

tehnika - inž. aerotehnike

- inž. aeronautike

48. Zrakoplovni

elektro-uređaji - dipl. inž. elektrotehnike

- inž. aeronautike

- inž. aerotehnike

49. Osnove

radiotehnike - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

radiokomunikacije i profesionalna

elektronika, elektronika

50. Gospodarstvo i

organizacija

poslovanja u

zračnom

prometu - dipl. ekonomist

51. Zrakoplovni

instrumenti - inž. aeronautike (IRE)

52. Održavanje

zrakoplova - inž. aerotehnike, licenca "ICAO tip"

53. Radio i radarski

sustavi zrakoplova - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

radiokomunikacije i profesionalna

elektronika, elektronika

54. Sustavi zrakoplova

i zrakoplovni

motori - inž. aeronautike

- inž. aerotehnike

55. Električni strojevi

i aparati - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

elektroenergetika, elektrostrojarstvo

i automatizacija, energetika

- prof. elektrotehnike

56. Elektronička računala

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

telekomunikacije i informatika,

računalska tehnika, elektronika

- dipl. inž. računarstva

57. Osnove radio i

televizijske tehnike

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

radiokomunikacije i profesionalna

elektronika, elektronika

58. Televizija i video

uređaji - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

radiokomunikacije i profesionalna

elektronika, elektronika

59. Audiouređaji - dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

radiokomunikacije i profesionalna

elektronika, elektronika

60. Mjerno-regulacijska

tehnika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

61. Elektroničke

komponente - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

62. Kućanski aparati - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

63. Autoelektrika - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

64. Cestovna vozila - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

Članak 10.

Poslove profesora praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 9. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu iz članka 9. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Poslove stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu te radioničke i laboratorijske vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 9. ovoga pravilnika može obavljati osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Poslove suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave te radioničkih i laboratorijskih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 9. ovoga pravilnika može obavljati osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom učitelja i suradnika u nastavi, koji izvode vježbe iz predmeta iz članka 9. točke 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 55. i 60. smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera, utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 11.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada: rudarstvo-nafta-geologija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Tehnologija

materijala - dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. kem. tehnologije

2. Osnove geologije - dipl. inž. geologije

3. Nacrtna geometrija

s tehničkim

crtanjem - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geodezije

- prof. matematike i nacrtne geometrije

- dipl. inž. geologije

4. Osnove strojarstva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

5. Tehničko crtanje - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geodezije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

6. Nacrtna geometrija - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geodezije

- prof. matematike i nacrtne geometrije

- dipl. inž. geologije

7. Sigurnosti na radu - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

8. Paleontologija - dipl. inž. geologije

9. Minerologija - dipl. inž. geologije

10. Fizička geologija i

stratigrafija - dipl. inž. geologije

11. Geofizička

istraživanja - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geologije

12. Uzorkovanje i

analiza mineralnih

sirovina - dipl. inž. geologije

13. Petrologija - dipl. inž. geologije

14. Geološko

kartiranje - dipl. inž. geologije

15. Hidrogeologija i

inženjerska

geologija - dipl. inž. geologije

16. Ležište mineralnih

sirovina - dipl. inž. geologije

- dipl. inž. rudarstva

17. Ležište ugljena,

nafte i plina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. naftnog rudarstva

18. Geologija s

petrologijom - dipl. inž. geologije

19. Istraživanje ležišta

mineralnih sirovina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. naftnog rudarstva

20. Tehnička mehanika - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

21. Rudarski strojevi - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

22. Osnove geodezije - dipl. inž. geodezije

23. Izgradnja podzemnih

prostorija - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

24. Tehnika bušenja i

miniranja - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

25. Površinsko

dobivanje

mineralne sirovine - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

26. Oplemenjivanje

mineralnih

sirovina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

27. Mehanika stijena - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

28. Podzemno dobivanje

mineralnih sirovina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

29. Vjetrenje i

odvodnjavanje - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

30. Osnove rudarstva - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

31. Tehnika izrade

bušotina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. inženjerske geologije

32. Hidromehanika - dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. hidrologije

- dipl. inž. rudarstva

33. Bušenje - dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geologije

34. Miniranje - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

35. Mehanika tla i

temeljenje - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. graditeljstva

36. Geotehnički

strojevi - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. hidrologije

37. Injektiranje i

konsolidacija tla - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. naftnog rudarstva

38. Geotehnički radovi

i objekti - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

39. Dobivanje

mineralnih

sirovina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

40. Rudarski i

geotehnički

strojevi - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

41. Dobivanje čvrstih

mineralnih sirovina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

42. Dobivanje nafte

i plina - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. naftnog rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. geologije

43. Osnove ekologije - dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. ekologije

- prof. ili dipl. inž. biologije

44. Rudarska mjerenja - dipl. inž. geodezije

- dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. geotehnike

45. Elektrotehnika i

automatizacija - dipl. inž. strojarstva

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. elektrotehnike

Za stručnog učitelja praktične nastave i vježbi odnosno suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvedbi praktične nastave iz predmeta utvrđenih u stavku 1. ovog članka može biti izabrana osoba koja ima višu odnosno srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera utvrđenu nastavnim planom i programom.

Članak 12.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada ekonomija, uprava i trgovina smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Trgovinsko

poslovanje - dipl. ekonomist

2. Poznavanje robe - dipl. inž. biotehnologije

- dipl. inž. tehnologije

- dipl. ekonomist

3. Promocijske

aktivnosti - dipl. ekonomist

4. Psihologija prodaje - prof. psihologije

5. Praktična nastava

(prodavač) - dipl. ekonomist

6. Birotehnička (i

Birotehnika s

dopisivanjem) - dipl. ekonomist, dipl. pravnik,

prof. hrvatskog jezika i književnosti i prof.

stranog jezika uz obvezno poznavanje

birotehnike

- viši ekonomist i upravni pravnik uz

obvezno poznavanje birotehnike s

dopisivanjem i uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

6.1. Uredsko poslovanje

i dopisivanje - dipl. ekonomist

- dipl. pravnik

- prof. hrvatskog jezika i književnosti i

prof. stranog jezika uz obvezno

poznavanje uredskog poslovanja i

dopisivanja

7. Stenografija - dipl. ekonomist, prof. hrvatskog jezika

i književnosti i dipl. pravnik uz

obvezno poznavanje stenografije i stenodaktilografije

- viši ekonomist i upravni pravnik uz

obvezno poznavanje stenografije

i stenodaktilografije i

uz uvjete utvrđene nastavnim planom

i programom

8. Stenodaktilografija - dipl. ekonomist, prof. hrvatskog jezika

i književnosti, prof. stranog jezika

i dipl. pravnik uz obavezno poznavanje

stenografije i stenodaktilografije

- viši ekonomist i upravni pravnik

uz obvezno poznavanje stenografije i

stenodaktilografije i uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

9. Tajnički poslovi - dipl. ekonomist uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- dipl. pravnik uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

10. Tehnika

komuniciranja - dipl. ekonomist

- prof. hrvatskog jezika i književnosti

- prof. stranog jezika uz poznavanje

stručnih predmeta

11. Poslovni jezik - prof. hrvtskog jezika

12. Poduzetništvo - dipl. ekonomist

13. Trgovačko pravo

(i Osnove

trgovačkog prava) - dipl. pravnik

14. Gospodarstvo - dipl. ekonomist

15. Knjigovodstvo - dipl. ekonomist

16. Bilanciranje - dipl. ekonomist

17. Dioničarsko

gospodarstvo - dipl. ekonomist

18. Tržište-Marketing - dipl. ekonomist

19. Novčarstvo - dipl. ekonomist

20. Statistika - dipl. ekonomist

- prof. matematike

- dipl. inž. matematike

21. Gospodarsko pravo - dipl. pravnik

- dipl. ekonomist

22. Ekonomska

geografija - dipl. geograf

- prof. geografije

23. Gospodarska

tehnologija:

23.1 Kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

23.2 Biologija - prof. biologije

- dipl. inž. biologije

23.3 Tehnologija s

ekologijom - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. ekologije

- dipl. inž. biotehnologije

23.4 Energetika - prof. fizike

- dipl. inž. fizike

- dipl. inž. strojarstva

24. Uvod u državu

i pravo - dipl. pravnik

24.1 Ustavni ustroj

Republike

Hrvatske - dipl. pravnik

25. Psihologija rada - prof. psihologije

- dipl. psiholog

26. Upravni postupak - dipl. pravnik

27. Radno pravo - dipl. pravnik

28. Uvod u imovinsko

pravo - dipl. pravnik

29. Uvod u obiteljsko

pravo - dipl. pravnik

30. Poslovna

komunikacija - dipl. ekonomist, smjer poslovna informatika

- prof. jezika i književnosti

31. Informatika i

Informatika i

poslovni

informacijski

sustav - dipl. ekonomist, smjer poslovna informatika

- dipl. inž. elektrotehnike,

smjer računarska tehnika

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- prof. matematike i informatike

- dipl. informatičar

32. Čovjek, zdravlje i

okoliš - dipl. inž. biologije, smjer ekologija

- dipl. inž. kemijske tehnologije, smjer zaštita

životne sredine

33. Javne financije - dipl. ekonomist

34. Prijevoz, špedicija i

osiguranje - dipl. inž. prometa

- dipl. ekonomist

35. Tehnika

vanjskotrgovinskog

poslovanja - dipl. ekonomist, smjer

- vanjska trgovina

- međunarodna razmjena

36. Promidžbene

aktivnosti - dipl. ekonomist

Za stručnog učitelja praktične nastave i vježbi, odnosno za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave i vježbi u strukovnoj školi iz stavka 1. ovog članka može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu, odnosno srednju stručnu spremu iz područja rada ekonomija, birotehnika i trgovina i koja ispunjava uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 13.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada ugostiteljstvo i turizam smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

1. Matematika

s gospodarskom

matematikom - prof. matematike

- dipl. inž. matematike

2. Povijest umjetnosti

i hrvatska kulturna

baština - prof. povijesti umjetnosti

- dipl. povjesničar umjetnosti

3. Statistika - dipl. ekonomist

- prof. matematike

- dipl. inž. matematike

4. Osnove

gospodarstva - dipl. ekonomist

5. Tržište i

gospodarstvena

politika - dipl. ekonomist

6. Osnove turizma i

ugostiteljstva - dipl. ekonomist, smjer hotelijersko turistički

7. Organizacija i

tehnika poslovanja

hotelijerskih

i turističkih

poduzeća - dipl. ekonomist, hotelijersko-turistički

smjer, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

8. Marketing u

turizmu - dipl. ekonomist

9. Osnove prava i

Hrvatski ustav - dipl. pravnik

10. Daktilografija s

poslovnim

dopisivanjem - visoka stručna sprema društvenog smjera uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

11. Turistička

geografija - dipl. inž. geografije

- prof. geografije

- diplomirani geograf

12. Pomorska i

ekonomska

geografija - dipl. inž. geografije

- prof. geografije

- diplomirani geograf

13. Poslovna

psihologija - dipl. psiholog

14. Kuharstvo - dipl. ekonomist, smjer:

hotelijerstvo, uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu

- VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

15. Ugostiteljsko

posluživanje - dipl. ekonomist, smjer za hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora konobara ili VKV konobara, konobara specijalistu

- VKV konobar uz uvjete utvrđene u nastavnom planu i programu

16. Slastičarstvo - dipl. ekonomist, uz položeni ispit za

majstora slastičara, ili VKV slastičara,

slastičara specijalistu

- VKV slastičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

17. Evidencija u

brodskoj kuhinji - dipl. ekonomist

18. Mornarske vještine - dipl. inž. pomorskog prometa, nautički smjer

19. Poslovna

psihologija - prof. psihologije

- dipl. psiholog

20. Sociologija - prof. sociologije

- dipl. sociolog

21. Osnove turizma i

ugostiteljstva - dipl. ekonomist, hotelijersko-turistički

smjer

22. Informatika - dipl. ekonomist, smjer informatika ili kibernetika

- prof. matematike i informatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi:

računarska tehnika te telekomunikacije i informatika

- prof. informatike

- dipl. informatičar

23. Gospodarstvena

računica - dipl. ekonomist

- prof. matematike

- dipl. inž. matematike

24. Poznavanje roba i

prehrane - dipl. inž. biotehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

Članak 14.

Za stručnog učitelja predmeta iz članka 13. točke 14, 15, i 16. koji samostalno izvodi i teoretsku nastavu može biti izabrana osoba koja ima položeni ispit za majstora odgovarajućeg zanimanja ili VKV, odnosno specijalistu.

Odgovarajućom stručnom spremom suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 13. točke 14, 15. i 16. ovoga pravilnika smatra se srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 15.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada poljodjelstvo smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Osnove biljne

proizvodnje - dipl. inž. agronomije, odnosno poljodjelstva ili poljoprivredne proizvodnje (u daljnjem tekstu dipl. inž. agronomije), smjer

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pjesaža

- opći smjer

2. Tloznanstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pjesaža

- poljoprivredne melioracije

- opći smjer

3. Opće ratarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- opći smjer

4. Opće voćarstvo i

vinogradarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

5. Motori i traktori - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

6. Specijalno ratarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- opći smjer

7. Specijalno

voćarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

8. Specijalno

vinogradarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

9. Povrćarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- ratarstvo

- opći smjer

10. Mehanizacija u

biljnoj proizvodnji - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- opći smjer

11. Zaštita bilja

- biljna proizvodnja

- dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- zaštita bilja

- opći smjer

12. Sjemenarstvo s

osnovama

oplemenjivanja - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- opći smjer

13. Vinarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

14. Ustrojstvo rada u

biljnoj proizvodnji - dipl. inž. agronomije, smjer

- agroekonomija

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

15. Promet i vožnja - dipl. inž. prometa

16. Temelji vrtlarstva - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- opći smjer

17. Likovna umjetnost

u vrtlarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

18. Vrtlarski strojevi - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

19. Cvjećarstvo I. - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- opći smjer

20. Dendrologija s

rasadničarstvom - dipl. inž. agronomije, smjer

- vočarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- dipl. inž. šumarstva

21. Vrtna tehnika - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- opći smjer

22. Povijesni razvoj

vrtne umjetnosti - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

23. Prostorno

planiranje - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

24. Vrtna arhitektura

s projektiranjem - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

25. Zaštita bilja - - vrtlarstvo

- dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- zaštita bilja

26. Ustrojstvo rada u

vrtlarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- agroekonomija

- opći smjer

17. Zaštita čovjekove

okoline - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- zaštita bilja

- dipl. inž. biologije, smjer

- ekologija

- dipl. inž. kemijske tehnologije, smjer

- zaštita životne sredine

28. Osnove voćarstva i

vinogradarstva - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- opći smjer

29. Anatomija i

fiziologija domaćih

životinja - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

30. Opće stočarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

31. Hranidba domaćih

životinja - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

32. Proizvodnja

krmnog bilja - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- stočarstvo

- opći smjer

33. Govedarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

34. Sitno stočarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

35. Ribogojstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

36. Konjogojstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

37. Mehanizacija u

stočarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. inž. ili prof. strojarstva

38. Zoohigijena s

veterinarstvom - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

39. Ustrojstvo rada i

ekonomike stočarske

proizvodnje - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- agroekonomija

- oći smjer

40. Poljoprivredna

botanika - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- zaštita bilja

- opći smjer

- prof. biologije

41. Specijalno

vinogradarstvo

s vinarstvom - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

42. Specijalno

stočarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

43. Mehanizacija u

poljoprivrednoj

proizvodnji - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- opći smjer

- stočarstvo

- ratarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- dipl. inž. ili prof. strojarstva

44. Ustrojstvo rada u

poljoprivrednoj

proizvodnji - dipl. inž. agronomije, smjer

- agroekonomija

- opći smjer

45. Ratarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- opći smjer

46. Zaštita ratarskih

kultura - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- zaštita bilja

- opći smjer

47. Ustrojsto rada u

ratarskoj

proizvodnji - dipl. inž. agronomije, smjer

- ratarstvo

- agroekonomija

- opći smjer

48. Voćarstvo i

vinogradarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- opći smjer

49. Mehanizacija u

voćarstvu

i vinogradarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- opći smjer

- mehanizacija poljoprivrede

50. Zaštita u voćarstvu

i vinogradarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- zaštite bilja

- opći smjer

51. Ustrojstvo rada

u voćarstvu i

vinogradarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćastvo, vinogradarstvo i vinarstvo

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- agroekonomija

- opći smjer

52. Cvjećarstvo - II. - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- opći smjer

53. Mehanizacija u

vrtlarstvu - ddkpl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- mehanizacija poljoprivrede

54. Zaštita bilja u

vrtlarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- zaštita bilja

- opći smjer

55. Ustrojstvo rada u

vrtlarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

- agroekonomija

- opći smjer

56. Dendrološke vrste

za aranžiranje - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

57. Aranžiranje - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

58. Uređenje interijera - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i oblikovanje pejsaža

59. Ustrojstvo rada u

cvjećarnici - dipl. inž. agronomije, smjer

- voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo

- vrtlarstvo i olikovanje pejsaža

- agroekonomije

60. Stočarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

61. Mehanizacija u

stočarstvu - dipl. inž. agronomije, smjer

- mehanizacija poljoprivrede

- stočarstvo

- opći smjer

Članak 16.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 15. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 15. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 15. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 15. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 17.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada prehrana smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Osnove laboratorijske

tehnologije i

kontrole - dipl. inž. prehrambene tehnologije

2. Elementi

strojarstva i

tehničko crtanje - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

3. Termodinamika i

toplinska tehnika - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- prof. strojarstva

4. Kontrola namirnica - dipl. inž. prehrambene tehnologije

5. Prehrambena

tehnologija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

6. Mikrobiologija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- prof. biologije

7. Biokemija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- prof. kemije

8. Higijena i

sanitacija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

9. Mjerenje, reguliranje

i automatizacija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

10. Živežne namirnice

animalnog

porijekla - dipl. inž. prehrambene tehnologije

11. Tehnologija

zanimanja

- konditar - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- rukovatelj prehrambenim strojevima

- pekar

- mlinar

12. Tehnologija mesa - dipl. inž. prehrambene tehnologije

13. Strojevi i uređaji - dipl. inž. prehrambene tehnologije

14. Praktična nastava - dipl. inž. prehrambene tehnologije

15. Proizvodnja mlijeka

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

16. Osnove mljekarstva - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

17. Higijena i sanacija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- dipl. veterinar

18. Mljekarska

mikrobiologija - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

- prof. ili dipl. inž. biologije

19. Mljekarsko

strojarstvo - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- mehanizacija

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

20. Tehnologija

konzumnih

mliječnih

proizvoda - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

21. Tehnologija

sladoleda i

dehidriranih

mliječnih

proizvoda

(tehnologija

maslaca

tehnologija

sireva) - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. veterinar

22. Ekonomika

poduzeća - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

- dipl. ekonomist

23. Zaštita na radu - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- inž. zaštite na radu

Članak 18.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 17. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 17. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 17. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnike u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 17. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 19.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada veterina smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Uvod u veterinarsku

struku - dipl. veterinar

2. Anatomija i

histologija - dipl. veterinar

3. Uzgoj domaćih

životinja - dipl. inž. agronomije, smjer

- stočarstvo

- opći smjer

4. Osnove patologije - dipl. veterinar

5. Funkcije životinjskog

organizma - dipl. veterinar

6. Mikrobiologija - dipl. veterinar

7. Lovstvo - dipl. veterinar

8. Zoohigijena - dipl. veterinar

9. Uzgoj i bolesti

riba i pčela - dipl. veterinar

10. Lijekovi i otrovi - dipl. veterinar

11. Osnove parazitskih

bolesti - dipl. veterinar

12. Kinologija - dipl. veterinar

13. Zarazne bolesti

domaćih životinja - dipl. veterinar

14. Porodiljstvo - dipl. veterinar

15. Osnove kirurgije - dipl. veterinar

16. Unutrašnje bolesti

domaćih životinja - dipl. veterinar

17. Uzgoj i bolesti

peradi - dipl. veterinar

18. Higijena namirnica

animalnog

porijekla - dipl. veterinar

19. Stručna praksa - dipl. veterinar

Članak 20.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 19. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 19. ovoga pravilnika i ispunjava uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 19. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 19. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 21.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada šumarstvo smatra se sljedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Botanika - dipl. inž. šumarstva

2. Dendrologija - dipl. inž. šumarstva

4. Uzgajanje šuma - dipl. inž. šumarstva

5. Iskorištavanje šuma - dipl. inž. šumarstva

6. Zaštita na radu - dipl. inž. šumarstva

- inž. zaštite na radu

7. Dendometrija - dipl. inž. šumarstva

8. Uređivanje šuma - dipl. inž. šumarstva

9. Geodezija - dipl. inž. šumarstva

- dipl. inž. geodezije

10. Lovstvo - dipl. inž. šumarstva

- dipl. inž. agronomije

11. Organizacija

proizvodnje

u šumarstvu - dipl. inž. šumarstva

- dipl. ekonomist

12. Zaštita šuma - dipl. inž. šumarstva

13. Tehničko crtanje s

nacrtnom

geometrijom - dipl. inž. šumarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

14. Radni strojevi i

alati - dipl. inž. šumarstva

15. Ekonomika - dipl. inž. šumarstva

- dipl. ekonomist

16. Šumarstvo na kršu - dipl. inž. šumarstva

17. Šumske

komunikacije - dipl. inž. šumarstva

Članak 22.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 21. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima odgovarajući visoku stručnu spremu iz članka 21. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 21. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 21. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđenje nastavnim planom i programom.

Članak 23.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada obrada drva smatra se slijedeća stručna srema, i to:

1. Tehnička mehanika - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. fizike

2. Kemijska prerada

drva - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. kemije

3. Tehničko crtanje i

nacrtna geometrija - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. arhitekture

- prof. matematike i nacrtne geometrije

4. Drvni materijali - dipl. inž. drvne industrije

5. Nedrvni materijali - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

6. Strojevi i uređaji - dipl. inž. drvne industrije

7. Pilanska

proizvodnja - dipl. inž. drvne industrije

8. Hidotermička

obrada drva - dipl. inž. drvne industrije

9. Furniri i ploče - dipl. inž. drvne industrije

10. Finalna

proizvodnja - dipl. inž. drvne industrije

11. Tapetarska

proizvodnja - dipl. inž. drvne industrije

12. Konstrukcije - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. dizajna uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

13. Površinska obrada - dipl. inž. drvne industrije

14. Priprema i kontrola

proizvodnje - dipl. inž. drvne industrije

15. Organizacija rada - dipl. inž. drvne industrije

16. Trgovina drvnim

proizvodima - dipl. inž. drvne industrije

17. Oblikovanje

namještaja - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. dizajna uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

18. Poznavanje

materijala - dipl. inž. drvne industrije

19. Tehnologija

proizvodnje

- za modelstolara - dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. strojarstva s 10 godina radnog iskustva u modelarstvu

- za izrađivača čamaca

- dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. brodogradnje s 10 godina radnog iskustva u izradi drvenih čamaca

- za glazbalara

- dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. tehničke struke s 10 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

20. Tehnologija

zanimanja - dipl. inž. drvne industrije

21. Praktična nastava - dipl. inž. drvne industrije

Članak 24.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 23. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 23. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 23. ovoga pravilnika može biti izabana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 23. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 25.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada: graditeljstvo i geodezija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POSTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Tehničko crtanje

- A - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- prof. strojarstva

- dipl. inž. geodezije

- dipl. inž. strojarstva

2. Geodetsko crtanje - dipl. inž. geodezije

3. Tehničko crtanje s

elementima

strojeva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

4. Prostoručno crtanje - akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. arhitekture

5. Geodetsko pisanje - dipl. inž. geodezije

6. Nacrtna geometrija - prof. matematike i nacrtne geometrije

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. geodezije

7. Izrada planova - dipl. inž. geodezije

8. Računarstvo - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitketure

- dipl. inž. geodezije

- dipl. informatičar

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer računarska tehnika

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- prof. matematike- informatike

9. Računarstvo i

zemljišni

informacijski sustav - dipl. inž. geodezije

10. Građevni materijali - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. kemijske tehnologije

11. Građevna

mehanika - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

12. Građevne

konstrukcije - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

13. Tehnologija betona - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

14. Betonske

konstrukcije - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

15. Ustrojstvo građenja - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

16. Građevna

mehanizacija - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

17. Geodezija (kod

graditeljskih

tehničara) - dipl. inž. geodezije

- dipl. inž. graditeljstva

18. Geodezija (kod

geodetskog

tehničara) - dipl. inž. geodezije

19. Zgradarstvo - dipl. inž. arhitekture

20. Završni radovi - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

21. Kućne instalacije - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. strojarstva

- inž. za građevinske instalacije

22. Građevinska fizika - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. ili prof. fizike

- dipl. inž. arhitekture

23. Niskogradnja - dipl. inž. graditeljstva

24. Povijest arhitekture - dipl. inž. arhitekture

- prof. povijesti umjetnosti

25. Ceste i željeznice - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. geodezije

26. Vodogradnja - dipl. inž. graditeljstva

27. Mostogradnje - dipl. inž. graditeljstva

28. Geodetsko

računanje - dipl. inž. geodezije

29. Promijenjena

geodezija - dipl. inž. geodezije

30. Fotogramaterija - dipl. inž. geodezije

31. Katastar i agrarne

operacije - dipl. inž. geodezije

32. Trasiranje - dipl. inž. geodezije

33. Geodetske vježbe - dipl. inž. geodezije

34. Tehnička mehanika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- prof. fizike

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. prometa

35. Elektronika,

regulacija

i automatizacija - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. fizike

- prof. fizike

36. Ustrojstvo

proizvodnje - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. kemije

37. Standardizacija u

industriji građevnog

materijala - dipl. inž. tehnologije

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

38. Sirovine i materijal - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. geologije

39. Tehnologija - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. graditeljstva

- inž. za građevinske materijale

40. Strojevi u industriji

građevnog

materijala - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. strojarstva

- dipl. inž. graditeljstva

41. Osnove

termodinamike

i topline - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. tehnologije

- prof. strojarstva

- prof. fizike

42. Tehnološki račun - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. matematike

- prof. matematike

- prof. kemije

43. Kemija silikata - dipl. inž. kemije

- prof. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

44. Prerađeni elementi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. arhitekture

45. Tehnološki

praktikum - inž. za građevinske materijale

- dipl. inž. tehnologije uz uvjete utvrđeno

nastavnim planom i programom

46. Tehničko crtanje

s poznavanjem

nacrta - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- prof. matematike s nacrtnom geometrijom

47. Stilovi u

arhitekturi - dipl. inž. arhitekture

- akademski slikar

- prof. povijesti umjetnosti

48. Modeliranje - dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne umjetnosti

- akademski kipar

49. Građevna

mehanika - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

50. Klesarske

konstrukcije - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- akademski kipar

51. Građevne

konstrukcije - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

52. Petrografija - dipl. inž. geologije

- dipl. inž. rudarstva

- prof. geografije

- dipl. inž. graditeljstva

53. Strojevi za obradu

kamena - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

54. Organizacija

radova - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. organizacije rada

- dipl. inž. arhitekture

55. Građevni materijali - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. tehnologije

56. Poznavanje nacrta - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

57. Organizacija i

obračun radova

(Ustrojstvo i

obračun radova) - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

58. Zidarski radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

59. Tesarski radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

60. Krovopokrivački i

tesarski radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

61. Keramičarski

radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

62. Pećarski radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

63. Alati i strojevi - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. graditeljstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. arhitekture

64. Podopolagački

radovi - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

65. Armirački radovi - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

66. Primjenjena kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

67. Sirovine i

materijali - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. geologije

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. rudarstva

68. Elektronika,

automatizacija

i regulacija - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. fizike

- prof. fizike

- prof. elektrotehnike

69. Tehnologija

zanimanja

(proizvođač keramike

veziva,

prerađevina) - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- inž. za građevinske materijale

70. Tehnička fizika - dipl. inž. fizike

- dipl. inž. strojarstva

- prof. fizike

- dipl. inž. prometa

71. Poznavanje

materijala - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prometa

- dipl. inž. kemije

72. Tehničko crtanje

- B - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. prometa

73. Motori i prijenosi - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. prometa

74. Uljna hidraulika i

pneumatika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. prometa

- dipl. inž. fizike

- prof. fizike

75. Elektroinstalacije

strojeva - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. fizike

- prof. fizike

76. Izvođenje

građevinskih

radova strojevima - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prometa

77. Tehnologija

zanimanja

(rukovatelj

samohodnim

građevinskim

strojevima,

rukovatelj

strojevima za

izradu kolnika,

rukovatelj betonskih

i asfaltnih baza,

rukovatelj

građevinskim

dizalicama) - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. prometa

- dipl. inž. graditeljstva

Članak 26.

Za profesora praktične nastave i vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 25. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 25. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete uvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe u strukovnoj školi iz članka 25. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave i vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 25. ovoga prvilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 27.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi iz područja rada: cestovni, pomorski, riječni, željeznički, zračni promet i PTT promet smatra se slijedeća stručna sprem, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo - prof. matematike i
informatike

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer računarska tehnika

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi

telekomunikacije i informatika te automatizacija

- dipl. ekonomist smjer informatika i kibernetika

- dipl. informatičar

- dipl. inž. računarstva

2. Kemija-tehnologija

goriva i maziva - dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. kemije

- dipl. inž. kemije

3. Osnove prijevoza

i prijenosa - dipl. inž. prometa

4. Strojarstvo - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

5. Cestovna vozila - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prometa

6. Cestovne građevine - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. prometa

7. Prva pomoć u

cestovnom prometu - doktor medicine uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

8. Zaštita na radu - inž. sigurnosti na radu

9. Statistika - prof. matematike

- dipl. inž. matematike

- dipl. ekonomist

10. Prijevoz tereta - dipl. inž. prometa

11. Prijevoz putnika - dipl. inž. prometa

12. Prijevoz tereta

i putnika - dipl. inž. prometa

13. Prometna tehnika - dipl. inž. prometa

14. Prometna kultura - dipl. inž. prometa

- dipl. psiholog

- prof. psihologije

15. Ekonomika

prometa - dipl. inž. prometa

- dipl. ekonomist

16. Poslovanje poduzeća

u cestovnom

prometu - dipl. ekonomist

17. Špedicija - dipl. ekonomist

- dipl. inž. prometa

18. Propisi u cestovnom

prometu - dipl. inž. prometa

- dipl. pravnik

19. Upravljanje

motornim vozilima - nastavnik instruktor vožnje uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

20. Poznavanje grada - prof. geografije

21. Tramvajska vozila - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prometa

- dipl. inž. elektrotehnike

22. Elektrouređaji na

tramvajima - dipl. inž. elektrotehnike

23. Kočni sustavi na

ramvajima - dipl. inž. strojarstva

24. Prometna služba

na tramvajima - dipl. inž. prometa

- dipl. pravnik

25. Upravljanje

tramvajem - instruktor vožnje na tramvajskim vozilima

26. Osnove

elektrotehnike - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

27. Osnove hidraulike - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

28. Motori i prijenosi - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

29. Teret kao predmet

rukovanja

- Poznavanje robe - dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. kemije

- dipl. ekonomist

- dipl. inž.prometa

- Rukovanje teretom

- dipl. inž. prometa

30. Dizalice - dipl. inž. prometa

- dipl. inž. strojarstva

31. Slaganje i ukrcaj

tereta - dipl. inž. prometa

32. Organizacija

unutrašnjeg

prijevoza - dipl. inž. prometa

- dipl. ekonomist

33. Upravljanje

dizalicom - dipl. inž. prometa

- dipl. inž. strojarstva

34. Prijevozna i

skladišna

mehanizacija - dipl. inž. prometa

35. Skladišno

poslovanje - dipl. ekonomist

36. Osiguranje i

carinjenje - dipl. ekonomist

37. Poznavanje robe - dipl. inž. tehnologije

- dipl. ekonomist

38. Osnove brodskog

pogona - dipl. inž. pomorskog prometa, smjer

brodostrojar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa brodostrojarskog smjera s položenim ispitom za brodskog strojara I. klase i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

39. Pomorska

geografija - prof. geografije

40. Meteorologija i

oceanografija - dipl. meteorolog

- prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

41. Pomorska

meteorologija

i oceanografija - dipl. meteorolog

- prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

42. Poznavanje broda - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. brodogradnje

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

43. Navigacija - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

44. Terestička

navigacija - A - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

45. Astronomska

navigacija - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

46. Elektronska

navigacija - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

47. Medicina za

pomorce - doktor medicine

48. Manevriranje

brodom i

pravila za

izbjegavanje

sudara - A - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

49. Stabilnost i krcanje

broda - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom

za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

50. Pomorsko pravo

(i Pomorsko i

ribolovno pravo) - dipl. pravnik

- dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

51. Brodsko poslovanje

i administracije - dipl. inž. pomorskog prometa, uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

51.1. Brodska

administracija - dipl. inž. pomorskog prometa uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

52. Poslovanje broda s

administracijom - dipl. inž. pomorskog prometa, uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

53. Signalizacija i

radiofonija - dipl. inž. prometa, smjer pomorske komunikacije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i

programom

54. Poznavanje broda

(riječni promet) - dipl. inž. prometa smjer

unutrašnje plovidbe

- dipl. inž. brodogradnje

55. Hidrotehnika - dipl. inž. geotehnike

- dipl. inž. prometa smjer

- unutrašnje plovidbe

56. Brodski elektronski

uređaji - dipl. inž. elektrotehnike

57. Riječna navigacija - kapetan unutrašnje plovidbe s najmanje višom stručnom spremom i uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe

58. Terestička

navigacija - B - kapetan unutrašnje plovidbe s najmanje višom stručnom spremom i uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe

59. Plovidbeno pravo - dipl. pravnik

- dipl. inž. prometa

60. Eksploatacija plovila

i pristaništa - kapetan unutrašnje plovidbe s najmanje višom stručnom spremom i uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe

61. Stabilitet broda,

tereta i slaganje

tereta - kapetan unutrašnje plovidbe s najmanje višom stručnom spremom i uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe

62. Manevriranje

brodom i pravila

za izbjegavanje

sudara - B - dipl. inž. prometa smjer unutrašnje plovidbe

- kapetan unutrašnje plovidbe s najmanje višom stručnom spremom

i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

63. Meteorologija - dipl. meteorolog

- prof. geografije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

64. Poslovanje u

riječnom prometu - dipl. ekonomist

65. Privredna

matematika - prof. matematike

- dipl. inž. matematike

66. Poznavanje robe s

tehnologijom - dipl. inž. tehnologije

- dipl. ekonomist

- dipl. inž. prometa

67. Strojopis - visoka stručna sprema uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viši ekonomist ili upravni pravnik uz poznavanje strojopisa

68. Osnove brodarstva - dipl. inž. pomorskog prometa

- inž. pomorskog prometa nautičkog usmjerenja s položenim ispitom za kapetana duge plovidbe i uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

69. Poslovne

komunikacije - dipl. ekonomist

70. Međunarodni

prijevoz - dipl. inž. prometa

71. Organizacija i

tehnika

vanjske trgovine - dipl. ekonomist

72. Ugovori o

iskorištavanju

brodova - dipl. pravnik

- dipl. inž. pomorskog prometa

73. Osnove

psihosociologije - dipl. psiholog

- dipl. sociolog

74. Lučko i skladišno

poslovanje - dipl. pravnik

- dipl. ekonomist

75. Međunarodna

špedicija - dipl. pravnik

- dipl. ekonomist

76. Carinsko

poslovanje - dipl. pravnik

- dipl. ekonomist

77. Prijevozno

osiguranje - dipl. ekonomist

- dipl. pravnik

78. Agencijsko

poslovanje - dipl. ekonomist

- dipl. inž. pomorskog prometa

79. Tehničko crtanje i

elementi strojeva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

80. Statika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. pomorskog prometa, smjer

brodostrojarski

81. Tehnologija

materijala - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

- dipl. inž. tehnologije

82. Lučka

mehanizacija - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. prometa

83. Ukrcavanje i

slaganje tereta - dipl. inž. prometa

- dipl. inž. pomorskog prometa

84. Poslovno

dopisivanje - dipl. ekonomist

85. Organizacija i

tehnika lučkih

poslova - dipl. inž. pomorskog prometa smjer lučki

promet

86. Poštanski promet - dipl. inž. proemta, smjer PTT promet

87. Telegrafski promet - dipl. inž. prometa, smjer PTT promet

88. Telefonski promet - dipl. inž. prometa, smjer PTT promet

89. Novčarsko

poslovanje - dipl. ekonomist

90. Kultura u PTT

prometu - dipl. psiholog

91. Promet i

upravljanje vozilom - dipl. inž. prometa

92. Prometna geografija

s poznavanjem grada

- prof. geografije

93. Psihologija - prof. psihologije

- dipl. psiholog

94. Ustrojstvo i

gospodarstvo pošte

i telekomunikacije - dipl. inž. PTT-prometa

- dipl. ekonomist

95. Mehanografski

praktikum - dipl. inž PTT-prometa

- dipl. ekonomist

96. Sportsko

zrakoplovstvo - inž. aerotehnike

97. Zrakoplovni propisi - dipl. inž. prometa

- dipl. pravnik

98. Primjena

elektronskih

računala - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

99. Organizacija i

tehnika veza u

zračnom prometu - dipl. inž. prometa

100. Gospodarstvo i

organizacija

poslovanja

u zračnom

prometu - dipl. ekonomist

101. Prihvat i otprema

zrakoplova - dipl. inž. prometa

101. Prihvat i otprema

putnika i prtljage - dipl. inž. prometa

103. Prihvat i otprema

tereta - dipl. inž. prometa

104. Psihofiziologija - dipl. psiholog

- prof. psihologije

- dipl. pedagog

105. Istraživanje tržišta - dipl. ekonomist

106. Prijevoz i špedicija - dipl. ekonomist

107. Tehnička sredstva

željeznice - dipl. inž. prometa, smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

108. Prometni signalni

propisi - dipl. inž. prometa, smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

109. Prijevozna

mehanizacija - dipl. inž. prometa

- dipl. inž. strojarstva

110. Prijevoz putnika - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

111. Prijevoz stvari - dipl. inž. prometa smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. ekonomist uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

112. Uporaba kola - dipl. inž. prometa, smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

113. Upravljačko-

informacijski

sustavi željeznice - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. prometa

- dipl. inž. strojarstva

114. Tehničko crtanje

- A - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

115. Osnove strojarstva - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

116. Vuča vlakova - dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

117. Tehnologija

željezničkog

prometa - dipl. inž. prometa, smjer željezničkog prometa uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

118. Telekomunikacijski

uređaji i veze - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

119. Tehnička mehanika - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

120. Električni strojevi - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

121. Propisi vuče - dipl. inž. prometa smjer željeznički promet uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

122. Željeznička vozila - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

123. Kočnice željezničkih

vozila - dipl. inž. strojarstva

124. Strojarski dio

dizel-vučnih vozila - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

125. Električni dio

dizel-vučnih vozila - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

126. Upravljanje

dizel vučnim

vozilima - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

127. Strojarski dio

elektrovučnih

vozila - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

128. Električni dio

elektrovučnih

vozila - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

129. Upravljanje

elektrovučnim

vozilima - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

130. Strojarski dio

pružnih vozila - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

131. Električni dio

pružnih vozila - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

132. Upravljanje

pružnim vozilima - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

133. Tehnički materijali - dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

134. Osnove automatike - dipl. inž. elektrotehnike, smjer elektrostrojarstvo i automatizacija

135. Željeznička vozila i

kola - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

136. Dizel motori i

prijenosnici snage - dipl. inž. strojarstva

137. Tehnologija vuče

vlakova - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

138. Elektroenergetska

postrojenja vuče - dipl. inž. elektrotehnike, smjer energetika uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

139. Pružni strojevi - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

140. Pružni strojevi

strojarski dio - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

141. Pružni strojevi

električni dio - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

142. Održavanje pružnih

strojeva - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

143. Gornji i donji

postroj - dipl. inž. graditeljstva

144. Postrojenja za

održavanje kola - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

145. Strojarski dio

željezničkih kola - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

146. Električni dio

željezničkih kola - dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

147. Tehničko-kolski

propisi - dipl. inž. prometa, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. strojarstva, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

148. Tehničko crtanje

- B - dipl. inž. graditeljstva

149. Tehničko crtanje i

nacrtna geometrija - dipl. inž. graditeljstva

150. Tehnička mehanika - dipl. inž. graditeljstva

151. Osnove geodezije - dipl. inž. geodezije

- dipl. inž. graditeljstva

152. Osnove

hidrotehnike - dipl. inž. graditeljstva

153. Osnove

visokogradnje - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. arhitekti

154. Građevinski

materijali - dipl. inž. graditeljstva

155. Građevinski

strojevi - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

156. Donji stroj - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

157. Gornji stroj - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

158. Alati i pružni

strojevi - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. prometa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

159. Beton i armirani

beton - dipl. inž. graditeljstva

160. Mostovi, propusti i

tuneli - dipl. inž. graditeljstva

161. Projektiranje i

građenje pruga - dipl. inž. graditeljstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

162. Biologija mora s

ekologijom - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer pomorsko-ribarska tehnologija

- prof. biologije

- dipl. inž. biologije

163. Ribarstvena

biologija - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- prof. biologije

- dipl. inž. biologije

164. Tehnologija prerade

s mikrobiologijom - dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

165. Mornarske i

ribarske vještine - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

nautički i ispit za kapetana duge plovidbe

- inž. pomorskog prometa - smjer nautički i ispit za kapetana duge plovidbe

166. Alati i tehnika

ribolova - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- dipl. inž. ribarstva

167. Instrumenti za

navigaciju i

ulov ribe - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

nautički i ispit za kapetana duge plovidbe

168. Lovišta i bogatstvo

mora - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- prof. biologije

- dipl. inž. biologije

- dipl. inž. ribarstva

169. Marikultura i

bolest riba - dipl. inž. pomorskog prometa - smjer

pomorsko-ribarska tehnologija

- prof. biologije

- dipl. inž. biologije

- dipl. inž. ribarstva

Članak 28.

Za profesora koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 27. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 27. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu ili vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 27. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 27. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi, koji izvode vježbe predmeta iz članka 27. točke 33, 56. i 91. smatra se viša ili srednja stručna sprema utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 29.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada kemijska tehnologija smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Opća i anorganska

kemija s vježbama - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

2. Fizikalna kemija s

vježbama - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

3. Organska kemija i

biokemija s

vježbama - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. biokemijske tehnologije

4. Analitička kemija s

vježbama - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

5. Mikrobiologija - dipl. inž. biokemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. biologije

- prof. biologije

6. Tehnološke operacije

s vježbama - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

7. Stehiometrija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

8. Tehnološki procesi - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. kemije

9. Automatsko vođenje

procesa - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. strojarstva

- prof. strojarstva

dipl. inž. metalurgije

10. Tehničko crtanje s

elementima

strojeva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. rudarstva

- dipl. inž. arhitekture

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- prof. strojarstva

11. Kemija s vježbama - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

12. Tehnologija stakla - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

13. Praktična nastava

(proizvođač stakla) - dipl. inž. kemijske tehnologije

14. Tehnologija

elastomera - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

15. Praktična nastava

(Elastomeri) - dipl. inž. kemijske tehnologije

16. Tehnologija kože

i krzna - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije, smjer

biokemijsko inženjerstvo

17. Praktična nastava

(koža i krzno) - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije, smjer biokemijsko inženjerstvo

18. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. informatičar

- prof. kemije

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika te telekomunikacije

i informatika

19. Poznavanje

materijala - prof. ili dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

Članak 30.

Za stručnog učitelja odnosno suradnika u nastavi predmeta iz članka 29. točke 13, 15, 17. i 19. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu odnosno srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera utvrđenu nastavnim planom i programom.

Članak 31.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada grafika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika, automatizacija

te telekomunikacije i informatika

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. grafičke tehnologije

- dipl. informatičar

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika, telekomunikacije

i informatika te automatizacija

2. Tehničko crtanje - prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

3. Osnove strojarstva - prof. strojarstva

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. strojarstva

- prof. grafičke tehnologije

4. Grafički strojevi - dipl. inž. grafičke tehnologije

5. Grafički dizajn - akademski slikar

- dipl. inž. grafičke tehnologije

6. Grafička

tehnologija - dipl. inž. grafičke tehnologije

- dipl. inž. kemije

7. Tehnologija

zanimanja - dipl. inž. grafičke tehnologije

8. Elektrotehnika i

elektronika - prof. elektrotehnike

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. računarstva

9. Automatsko vođenje

procesa - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. grafičke tehnologije

10. Tehnologija

zanimanja - dipl. inž. grafičke tehnologije

Članak 32.

Za profesora praktične nastave i vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 31. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovrajuću stručnu spremu iz članka 32. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi za područje rada iz članka 31. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave i vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 31. ovog pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 33.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada tekstil smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. informatičar

- dipl. inž. tekstilne tehnologije

- dipl. inž. računarstva

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi računarska tehnika, telekomunikacije

i informatika te automatizacija

2. Tehničko crtanje i

elementi strojarstva - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno- mehanički smjer

3. Elektrotehnika - prof. elektrotehnike

- dipl. inž. elektrotehnike

4. Automatizacija - dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. tekstilne tehnologije

5. Poznavanje materijala

s ispitivanjem - dipl. inž. tekstilne tehnologije

6. Estetika - dipl. inž. dizajna

- akademski slikar

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer projektiranja i oblikovanje

tekstila i odjeće

7. Tehnologija pređenja

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije, tekstilno- mehanički smjer

8. Tehnologija tkanja

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-mehanički smjer

9. Konstrukcija tkanina

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije

10. Tehnologija pletenja

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-mehanički smjer

11. Konstrukcija pletenja

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-mehanički smjer

12. Pripremni proces s

vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

13. Tehnologija bojenja

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

14. Tehnologija apreture

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

15. Tehnologija tiska

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

16. Održavanje tekstila

s vježbama - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

17. Konstrukcija odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

18. Tehnologija

proizvodnje odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

19. Strojevi i uređaji - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

20. Vježbe proizvodnje

odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

21. Vezovi i

dekompozicija

pletiva - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-mehanički smjer

22. Vezovi i pletiva - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-mehanički smjer

23. Konstrukcija pletene

odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

24. Tehnologija

oplemenjivanja - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

25. Tehnologija izrade

odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije, odjevni smjer

26. Tehnologija

kemijskog čišćenja - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

- dipl. inž. kemijske tehnologije,

tekstilno-kemijski smjer

Članak 34.

Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 33. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 33. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi za područje rada iz članka 33. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 33. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi vježbe predmeta iz članka 33. točke 7, 8, 10. i 26. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 35.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada obrada kože smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo - prof. matematike i informatike

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. računarstva

- dipl. informatičar

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi: računarska tehnika, telekomunikacije

i informatika te automatizacija

2. Tehničko crtanje i

elementi strojeva - prof. strojarstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

3. Elektrotehnika - prof. elektrotehnike

- dipl. inž. elektrotehnike

- dipl. inž. računarstva

4. Automatizacija - dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

5. Poznavanje materijala

s vježbama - dipl. inž. kemijske tehnologije

6. Crtanje i

modeliranje - inž. obućarske tehnologije

7. Tehnologija

obuće i galanterije - inž. obućarske tehnologije

8. Vježbe obuće i

galanterije - inž. obućarske tehnologije

9. Estetika - dipl. dizajner

- akademski slikar

10. Tehnološki procesi

s vježbama - inž. kemijske tehnologije, smjer kožarski

11. Kemijske i mehaničke

operacije - dipl. inž. kemijske tehnologije

12. Održavanje kože s

vježbama - inž. kemijske tehnologije, smjer kožarski

Članak 36.

Za profesora praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 35. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu iz članka 35. ovoga pravilnika i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu u strukovnoj školi za područje rada iz članka 35. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnike u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi za područje rada iz članka 35. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja koji izvodi vježbe predmeta iz članka 35. točke 5. ovoga pravilnika smatra se viša stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 37.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada zdravstvo smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Zdravstvena njega - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

1.1. Zdravstvena njega

(za primalje)

- za I, II, III. i IV. razred - viša medicinska sestra ginekološko-opstretičkog ili primaljskog smjera uz

uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- za I. i II. razred

- viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Latinski jezik - prof. latinskog jezika

- prof. klasične filologije

- dipl. klasični filolog

3. Anatomija i

fiziologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

4. Patologija s

patofiziologijom

(i Patofiziologija) - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

5. Medicinska

mikrobiologija

s epidemiologijom - doktor medicine uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

6. Klinička medicina - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

7. Farmakologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- magistar farmacije

8. Socijalna medicina

zdravlje i okoliš

(i Higijena i

socijalna medicina) - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

9. Hitni medicinski

postupci - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

10. Zdravstvena

psihologija - prof. psihologije

- dipl. psiholog

11. Pedagogija - dipl. pedagog

- prof. pedagogije

12. Metodika

zdravstvenog

odgoja - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

13. Medicinska

mikrobiologija

i infektologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

14. Ginekologija - doktor medicine, specijalist ginekolog

15. Porodiljstvo - doktor medicine, specijalist ginekolog

16. Pedijatrija s

neonatologijom

i osnovama

genetike - doktor medicine, specijalist pedijatar

17. Prva pomoć - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

18. Osnove za

zdravstvene struke,

zdravlje i okoliš - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

19. Anatomija i

fiziologija

s osnovama

patofiziologije - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

20. Analitička kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. medicinske biokemije (za zdravstveno- laboratorijske tehničare)

- magistar farmacije (za farmaceutske tehničare)

21. Fizikalna kemija

(II. razred) - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. medicinske biokemije

- dipl. inž. fizikalne kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

21.a Fizikalna kemija

(III. razred) - dipl. inž. medicinske biokemije

22. Biokemija - dipl. inž. medicinske biokemije

- magistar farmacije

- prof. kemije

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. biotehnologije

23. Medicinska

biokemija - dipl. inž. medicinske biokemije, uz uvjete utvrđene nastavnim planom

i programom

24. Mikrobiologija i

parazitologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

25. Laboratorijska

hematologija - dipl. inž. medicinske biokemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

26. Imunohematologija

i transfuziologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

27. Citološke i

histološke tehnike - za područje citološke tehnike: doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- za područje histološke tehnike: doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

28. Osnove

epidemiologije - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

29.1. Uvod u

laboratorijski

rad (za zdravstveno-

laboratorijskog

tehničara) - dipl. inž. medicinske biokemije uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

29.2. Uvod u

laboratorijski

rad (za sanitarnog

tehničara) - dipl. sanitarni inženjer, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. medicinske biokemije, uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

29.3. Uvod u

laboratorijski

rad (za

farmaceutskog

tehničara) - magistar farmacije

30. Osnove zdravstvene

struke - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

31. Zdravstveni odgoj - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

32. Okolina i zdravlje - doktor medicine uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- dipl. inž. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

33. Sanitarna tehnika

s pretragama vode - dipl. sanitarni inženjer

- dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

34. Higijena i

tehnologija

namirnica - dipl. inž. biotehnologije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

- dipl. inž. kemije

- magistar farmacije

35. Epidemiologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

36. Dezinfekcija,

dezinsekcija i

deratizacija - dipl. sanitarni inž. uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. biolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

37. Parazitologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

38. Mikrobiologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

39. Socijalna medicina - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

40. Farmaceutska

kemija s

farmakologijom - magistar farmacije

41. Medicinska

mikrobiologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

42. Botanika s

farmakognozijom

- II, III i IV. razred

- II. razred - magistar farmacije

- prof. biologije

43. Farmaceutska

tehnologija

s kozmetologijom - magistar farmacije

44. Kemija prehrane - magistar farmacije

- dipl. inž. prehrambene tehnologije

45. Industrijska

proizvodnja

lijekova - magistar farmacije

46. Pomoćna ljekovita

sredstva - magistar farmacije

47. Stručno crtanje - prof. likovne kulture

48. Tehnologija

zubotehničkog

materijala - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. kemije

- dipl. inž. kemije

49. Morfologija zuba - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

50. Stomatološka

anatomija

s gnatologijom - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

51. Laboratorijska

fiksna protetika - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

52. Laboratorijska

mobilna protetika - doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

53. Laboratorijska

protetika vježbe - viši zubotehničar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor stomatologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- zubotehničar srednje stručne spreme uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

54. Medicinska

mikrobiologija

i osnove

infektologije - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

55. Uvod u

rehabilitaciju - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viši fizioteraeut uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

56. Osnove

kineziologije - prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viši fizioterapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

57. Fizikalna terapija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viši fizioterapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

58. Masaža - viši fizikalni terapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

59. Kineziterapija - prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- viši fizioterapeut uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

60. Klinička medicina - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

61. Fizika s

elektronikom - prof. fizike

- dipl. inž. fizike

- dipl. inž. elektrotehnike

62. Dermatologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

63. Osnove zdravstvene

njege - viša medicinska sestra uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Članak 38.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja koji izvodi vježbe predmeta iz članka 37. točke 5, 9, 13, 17, 23, 24, 25, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 49, 53, 55, 56, 57. i 59. smatra se viša stručna sprema odgovarajućeg usmjerenja utvrđena nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvedbi vježbi iz predmeta u članku 37. točka 40, 43. i 44. smatra se srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđena nastavnim planom i programom.

Članak 39.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada osobne usluge smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Primjenjena

kozmetika - doktor medicine ili magistar farmacije s položenim stručnim

ispitom za kozmetičara

- kozmetičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Kozmetologija

- I. i II. razred

- magistar farmacije

- dipl. inž. kemije

- prof. kemije

- III. i IV. razred - magistar farmacije

3. Njega tijela - doktor medicine

- magistar farmacije

- kozmetičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

4. Dermatologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

5. Ljekovito bilje s

botanikom - magistar farmacije

- prof. biologije

6. Anatomija i

fiziologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

7. Medicinska

mikrobiologija - doktor medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. biologije

8. Dijetetika - magistar farmacije

9. Latinski jezik - prof. latinskog jezika

- prof. klasične filologije

10. Psihologija - prof. psihologije

- dipl. psiholog

11. Primjenjena kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

12. Frizerstvo s

estetikom - frizer uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

13. Vježbe iz

frizerstva - frizer uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

14. Vlasuljarstvo - frizer uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

15. Pedikerstvo s

vježbama - pediker uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Članak 40.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 39. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave u strukovnoj školi iz članka 39. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 41.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada ostale usluge smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Fotofizika - prof. fizike

- dipl. inž. fizike

2. Primijenjena

kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

3. Fotografija - dipl. fotograf

- dipl. snimatelj

- dipl. inž. kemijske tehnologije uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- fotograf uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

4. Vježbe iz

fotografije - dipl. filmski i TV snimatelj

- fotograf uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

5. Ličilački materijali - dipl. inž. kemijske tehnologije

- akademski slikar

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

6. Podloge ličenja - dipl. inž. kemijske tehnologije

- akademski slikar

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

7. Ustrojstvo ličilačkih

radova - akademski slikar

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. graditeljstva

8. Ukrasne tehnike - akademski slikar

- prof. likovne kulture

- restaurator

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

9. Risanje s osnovama

bojenja - akademski slikar

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. arhitekture

10. Soboslikarski i

ličilački radovi - akademski slikar

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

- visokokvalificirani soboslikar i ličilac uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

11. Autolakirerski

radovi - akademski slikar

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- visokokvalificirani autolakirer uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

12. Pismoslikarski

radovi - akademski slikar

- dipl. inž. arhitekture

- prof. likovne kulture

- dipl. inž. kemijske tehnologije

Članak 42.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe u strukovnoj školi za područje rada iz članka 41. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave iz predmeta za područje rada iz članka 41. ovog pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 43.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada optika smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Računarstvo i

programiranje - prof. matematike i

informatike

- dipl. inž. matematike, smjer informatika

- dipl. inž. elektrotehnike, smjerovi računarska tehnika te telekomunkacije

i informatika

- dipl. informatičar

- dipl. inž. računarstva

2. Tehničko crtanje - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- prof. strojarstva

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- prof. matematike i nacrtne geometrije

3. Optika - dipl. inž. fizike

- prof. fizike

4. Naočalna optika - dipl. inž. fizike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. fizike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dr. medicine uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

5. Optički materijali - dipl. inž. tehnologije

- dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. kemije

- prof. kemije

6. Optička mjerenja - dipl. inž. fizike

- prof. fizike

7. Optički instrumenti - dipl. inž. fizike

- prof. fizike

- dipl. inž. geodezije

8. Fotografija - dipl. filmski i TV snimatelj

- dipl. inž. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. kemije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

9. Anatomija glave

i oka - doktor medicine

10. Staklarski

materijali - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

11. Ustrojstvo i

obračun

staklarskih radova - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

12. Konstrukcije za

ustakljenje - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. drvne industrije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

13. Poznavanje nacrta - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. drvne industrije

14. Staklorezački

radovi - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. kemijske tehnologije

Članak 44.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i radioničke vježbe u strukovnoj školi iz članka 43. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Za suradnike u nastavi koji sudjeluje u izvođenju praktične nastave i radioničkih vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 43. ovog pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja utvrđenog nastav-nim planom i programom.

Članak 45.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi za područje rada glazbena umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Solfeggio - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- akademski muzičar kompozitor

- prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Harmonija - akademski muzičar kompozitor

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

3. Polifonija - akademski muzičar kompozitor

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

4. Povijest glazbe - dipl. muzikolog

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

5. Glazbeni oblici - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- akademski muzičar kompozitor

- dipl. muzikolog

- akademski muzičar dirigent

6. Glazbena literatura - dipl. muzikolog

- akademski muzičar kompozitor

- akademski muzičar dirigent

7. Poznavanje

glazbala - akademski muzičar dirigent

- dipl. muzikolog

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

- akademski muzičar kompozitor

8. Čitanje i svitanje

partitura - akademski muzičar dirigent

- akademski muzičar kompozitor

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

9. Dirigiranje - akademski muzičar dirigent

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

- akademski muzičar kompozitor uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

10. Glazbeni folklor - dipl. muzikolog

- prof. teorijskih glazbenih predmeta

- akademski muzičar kompozitor

11. Metodika nastave

glazbe - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

12. Rad s dječjim

instrumentarijem - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski muzičar- - udaraljkaš

13. Glasovir - akademski muzičar klavirist

14. Harfa - akademski muzičar-harfist

15. Violina - akademski muzičar- - violinist

16. Viola - akademski muzičar-violist

17. Violončelist - akademski muzičar- - violončelist

18. Kontrabas - akademski muzičar- - kontrabasist

19. Gitara - akademski muzičar- - gitarist

20. Oboa

(i engleski rog) - akademski muzičar-oboist

21. Flauta

(i blokflauta) - akademski muzičar- - flautist

22. Klarinet

(i bas klarinet) - akademski muzičar- - klarinetist

23. Saksofon - akademski muzičar- - saksofonist

24. Fagot - akademski muzičar- - fagotist

25. Horn (rog) - akademski muzičar- - hornist

26. Trublja - akademski muzičar-trubač

27. Trombon - akademski muzičar- - trombonist

28. Tuba, bariton,

helikon - akademski muzičar-tubist

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

29. Udaraljke - akademski muzičar- - udaraljkaš

30. Harmonika - prof. glazbene kulture, uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

31. Tambure - prof. glazbene kulture, uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

32. Pjevanje - akademski muzičar-pjevač

33. Osnove vokalne

tehnike - akademski muzičar-pjevač

- akademski muzičar dirigent

- prof. teorijskih glazbenih predmeta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

34. Skupno muziciranje

- Zbor - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture

- akademski muzičar dirigent

- akademski muzičar kompozitor

- Orkestar

- akademski muzičar dirigent

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

35. Komorna glazba - prof. ili akademski muzičar uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

36. Korepeticije - akademski muzičar- - klavirist

- akademski muzičar- - orguljaš

Članak 46.

Za stručnog suradnika u srednjoj školi za područje rada iz članka 45. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 47.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi za područje rada likovna umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Tehničko crtanje - dipl. arhitekt

- dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. strojarstva

- prof. PTO-a uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. strojarstva

- prof. matematike i nacrtne geometrije

2. Crtanje i slikanje - akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- prof. likovne kulture

3. Plastično oblikovanje

(modeliranje) - akademski kipar

- akademski slikar

- prof. likovne kulture

4. Pismo - akademski slikar

- prof. likovne kulture

- akademski slikar-grafičar

5. Teorija oblikovanja

(osnove

oblikovanja) - prof. povijesti umjetnosti

- dipl. povjesničar umjetnosti

- prof. likovne kulture

- akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- akademski kipar

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer

projektiranje i oblikovanje tekstila i odjeće

6. Informatika - dipl. inž. strojarstva uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. drvne industrije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. dizajner uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. inž. elektrotehnike uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

7. Crtanje - akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- prof. likovne kulture

8. Dekorativno crtanje

i slikanje - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. likovne kulture

9. Dekorativno

oblikovanje - akademski kipar

- prof. likovne kulture

10. Projektiranje - dipl. inž. arhitekture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

11. Tehnike

aranžiranja - dipl. dizajner

12. Tehnologija

materijala - dipl. inž. tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

13. Pregled stilova

(aranžeri): - prof. povijesti umjetnosti

- dipl. povjesničar umjetnosti

14. Scenografija - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski kipar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. redatelj

- dipl. inž. arhitekture

15. Oblikovanje

prostora - prof. likovne kulture

- akademski slikar-grafičar

- akademski kipar

- akademski slikar

16. Fotografske

tehnike - dipl. filmski i
TV-snimatelj

17. Fotografski dizajn

i fotografija - akademski slikar-grafičar

- dipl. filmski i
TV-snimatelj

18. Fotografska kemija - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

19. Fotografska optika - prof. fizike

- dipl. filmski i
TV-snimatelj uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

20. Grafički dizajn - dipl. inž. grafičke tehnologije, smjer grafički dizajn

- akademski slikar-grafičar

- dipl. dizajner

12. Grafičke tehnike - akademski slikar-grafičar

22. Ilustracija - akademski slikar-grafičar

- akademski slikar

23. Tipografija - dipl. inž. grafičke tehnologije

- dipl. dizajner

- akademski slikar-grafičar

24. Oblikovanje

(kiparstvo) - akademski kipar

25. Kiparska

tehnologija - dipl. inž. tehnologije

- dipl. inž. kemije uz uvjete utvrđen nastavnim planom i programom

26. Industrijski dizajn - dipl. inž. arhitekture

- dipl. dizajner

27. Obrada drva i

kamena - akademski kipar

28. Obrada gipsa - akademski kipar

29. Tehnika

umnožavanja - akademski kipar

30. Obrada metala - akademski kipar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

31. Slikarsko

projektiranje - akademski slikar

- prof. likovne kulture

32. Slikarske tehnike - akademskii slikar

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

33. Slikarska

tehnologija - prof. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

- akademski slikar

34. Slikanje kopija i

konzervatorstvo - akademski slikar

- prof. likovne kulture

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

35. Reklamno slikanje - akademski slikar

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. likovne kulture

36. Zaštita spomenika

kulture - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. povjesničar umjetnosti

- dipl. arhitekt

- akademski kipar

37. Keramičko

modeliranje - akademski slikar-grafičar

- akademski kipar

- akademski slikar

38. Keramičko crtanje

i slikanje - akademski kipar

- akademski slikar

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

39. Projektiranje

keramike - akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski kipar

40. Keramička

tehnologija - dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- prof. kemije

41. Lončarsko kolo - akademski kipar

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski slikar

42. Keramičke

dekorativne

tehnike - akademski kipar

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski slikar

43. Projektiranje

(Odsjek za metale)

2. godina - dipl. inž. arhitekture

- akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- prof. likovne kulture

3. godina - akademski kipar

- prof. likovne kulture

4. godina - akademski slikar

- akademski slikar-grafičar

- prof. likovne kulture

44. Osnove obrade

materijala - akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski slikar-grafičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski kipar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

45. Tehnologija metala - dipl. inž. kemijske tehnologije

- dipl. inž. kemije

- prof. kemije

46. Zlatarstvo - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

47. Iskucavanje - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

48. Emajliranje - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđena nastavnim

planom i programom

49. Modno crtanje - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. tekstilne tehnologije smjer projektiranje i oblikovanje

tekstila i odjeće uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

50. Likovno oblikovanje

tekstila - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer projektiranje i oblikovanje

tekstila i odjeće uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

51. Tkanje - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer projektiranje i oblikovanje

tekstila i odjeće uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

52. Projektiranje

(odjel za tekstil) - završena akademija likovne ili primjenjene

umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

- dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer projektiranje i oblikovanje

tekstila i odjeće uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

53. Krojenje i šivanje - dipl. inž. tekstilne tehnologije, smjer tekstilno-odjevni

54. Tehnologija tekstila - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

smjer tekstilno-odjevni

55. Materijali za izradu

odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom

i programom

56. Tehnologija odjeće - dipl. inž. tekstilne tehnologije,

smjer tekstilno-odjevni

57. Konstrukcija odjeće

(konstrukcija i izrada

odjeće) - dipl. inž. tekstilne tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

58. Vezovi tkanina - dipl. inž. tekstilne tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

59. Tkanje i vezovi - dipl. inž. tekstilne tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

60. Pletenje i vezovi - dipl. inž. tekstilne tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

61. Restauracija

materijala

(restauracija

tekstila) - dipl. etnolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- završena akademija likovnih umjetnosti uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

62. Tisak i obrada

tekstila - dipl. inž. tekstilne tehnologije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

- akademski slikar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

63. Kostimografija - akademski slikar uz uvjete utvrđene

nastavnim planom i programom

- prof. likovne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

64. Projektiranje - dipl. inž. arhitekture

- dipl. dizajner

65. Konstrukcija i

materijali - dipl. inž. arhitekture

- dipl. inž. šumarstva

- dipl. inž. tehnologije

66. Zanatski radovi - dipl. inž. arhitekture

67. Industrijska

proizvodnja - dipl. inž. šumarstva

- dipl. inž. drvne tehnologije

68. Povijest struke

(unutrašnja

arhitektura) - dipl. povjesničar umjetnosti

- dipl. inž. arhitekture

69. Tehnologija

materijala - dipl. inž. tehnologije

- dipl. inž. drvne tehnologije

70. Arhitektura 20.

stoljeća - dipl. povjesničar umjetnosti

- dipl. inž. arhitekture

71. Perspektiva - dipl. inž. šumarstva

- dipl. inž. arhitekture

Članak 48.

Za stručnog učitelja, koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe u školi iz članka 47. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima odgovarajuću višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja i suradnika u nastavi koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe iz pr utvrđenih u članku 47. ovoga pravilnika smatra se viša ili srednja stručna sprema odgovarajućeg smjera utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 49.

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave predmeta u umjetničkoj školi za područje rada plesna umjetnost smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Ples - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Ritmika - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

3. Suvremena plesna

tehnika - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

4. Osnove klasičnog

baleta - plesač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

5. Povijesni plesovi - plesač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

6. Narodni plesovi - plesač narodnih plesova uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

7. Kinetografija - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

8. Koreografija - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

9. Metodika plesne

nastave - plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

10. Pedagogija - prof. pedagogije

11. Anatomija - doktor medicine

- prof. biologije

12. Glazbena kultura - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture

- akademski muzičar - kompozitor

- akademski muzičar - dirigent

13. Glasovir - akademski muzičar- - klavirist

- akademski muzičar- - orguljaš

14. Klasični balet - plesač klasičnog baleta uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

15. Karakterni plesovi - pjevač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

16. Moderni balet - plesač koreograf uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- baletni plesač uz uvjet utvrđen nastavnim planom i programom

- plesač suvremenog plesa uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

17. Klasična podrška - plesač klasičnog baleta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

18. Ritmička

gimnastika - prof. tjelesne kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

19. Narodni napjevi - dipl. muzikolog uz uvjete

utvrđene nastavnim planom ii programom

- prof. teorijskih glazbenih predmeta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

20. Osnove

koreografije - plesač uz uvjete utvrđene nastavnim

planom i programom

21. Likovni folklor

(narodne nošnje) - dipl. etnolog

22. Povijest glazbe i

plesa - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. muzikolog uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. teorijskih glazbenih predmeta uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

23. Glazbeni i plesni

folklor - dipl. muzikolog uz uvjete

utvrđene nastavnim planom i programom

24. Solfeggio s

osnovama ritma - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture

- akademski muzičar dirigent

25. Osnove glazbenih

oblika - prof. teorijskih glazbenih predmeta

- prof. glazbene kulture

- akademski muzičar dirigent

26. Obavezno glazbalo

(tamruba i druga

pučka glazbala) - prof. glazbene kulture uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

27. Korepeticije - akademski muzičar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Članak 50.

Odgovarajuća stručna sprema za nastavnika u sred-njim školama i posebnim ustanovama i poduzećima za obrazovanje učenika s većim teškoćama u raz-voju smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Opći predmeti - prof. određenog predmeta s odgovarajućim defektološkim obrazovanjem (prema vrsti teškoće u razvoju)

- prof. defektologije odgovarajuće specijalnosti (prema vrsti teškoće u

razvoju

- dipl. defektolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

2. Tehnologija

zanimanja - dipl. inž. tehnologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- dipl. defektolog uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

- prof. defektologije uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog surad-nika u srednjim školama i ustanovama iz stavka 1. ovoga članka smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Pedagog - prof. pedagogije i psihologije

- prof. pedagogije i sociologije

- prof. pedagogije i defektologije

- prof. pedagogije i hrvatskog jezika

2. Priholog - prof. psihologije i pedagogije

- prof. psihologije i defektologije

- prof. psihologije i sociologije

- prof. psihologije i defektologije

3. Logoped - dipl. defektolog-logoped

- prof. defektolog, smjer oštećenja govora

4. Audiopedagog - dipl. defektolog, smjer oštećenja sluha

- prof. defektolog, smjer oštećenja govora

- dipl. defektolog

- dipl. defektolog-logoped

5. Peripatolog - prof. defektolog

- dipl. defektolog

6. Socijalni radnik - dipl. socijalni radnik

- dipl. inž. socijalnog rada

7. Kineziterapeut - prof. tjelesne i zdravstvene kulture

Članak 51.

Za stručnog učitelja koji izvodi praktičnu nastavu i vježbe te suradnika u nastavi koji sudjeluje u izvedbi praktične nastave u ustanovi ili poduzeću iz članka 50. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera i ispunjava druge uvjete utvrđene nastavnim planom i programom.

Članak 52.

Za odgajatelja u učeničkom domu može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za profesora ili stručnog suradnika u srednjoj školi.

Članak 53.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog surad-nika u srednjoj školi i učeničkom domu smatra se slijedeća stručna sprema, i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Pedagog - prof. pedagogije jednopredmetnog ili dvopredmetnog studija

- prof. industrijske pedagogije, smjer organizacija i tehnologije nastave ili organizacija nastave

- prof. srednje škole s više od 5 godina radnog iskustva u srednjoj školi

2. Andragog - prof. pedagogije

- prof. industrijske pedagogije, smjer organizacija i tehnologija nastave ili organizacija nastave

- prof. srednje škole s više od 5 godina

radnog iskustva u srednjoj školi

3. Psiholog - prof. psihologije

- dipl. psiholog

4. Defektolog - prof. defektologije

- dipl. defektolog

5. Školski knjižničar - dipl. bibliotekar

- prof. hrvatskog jezika i književnosti s tim da u roku od 2 godine položi

stručni ispit za bibliotekara

prof. komparativne književnosti s tim da u roku od 2 godine položi

stručni ispit za bibliotekara

- profesor s više od 5 godina radnog iskustva u školi s tim da u roku

od 4 godine završi dodiplomski studij za

bibliotekara

- profesor s više od 10 godina radnog iskustva u školi, s tim da u roku

od 2 godine položi ispit za bibliotekara

6. Liječnik - doktor medicine - specijalist školske medicine

7. Socijalni radnik

(u posebnim

odgojnim

ustanovama) - dipl. socijalni radnik

- dipl. inž. socijalnog rada

8. Programer

odgojno-obrazovnog

rada - prof. srednje škole s više od 5 godina

radnog iskustva u srednjoj školi

Članak 54.

Odgovarajuća stručna sprema za izvođenje nastave predmeta u strukovnoj školi za područje rada unutarnjih poslova i zaštite smatra se slijedeća stručna sprema i to:

R. br. NASTAVNI PREDMET POTREBNA STRUČNA SPREMA

1. Kriminalistika - dipl. pravnik, kriminalist

- dipl. pravnik

2. Pravila policijske

službe - dipl. pravnik kriminalist

- dipl. pravnik

3. Sigurnost u

prometu - dipl. inž. prometa

- dipl. pravnik

- inž. cestovnog prometa

4. Vojno-policijska

naobrazba - prof. obrane i zaštite

- vojna akademija

5. Osnove krivičnog

i prekršajnog

prava - dipl. pravnik

- dipl. pravnik kriminalist

6. Policijsko pravo - dipl. pravnik

- dipl. pravnik kriminalist

7. Policijska praksa - dipl. pravnik kriminalist

- dipl. pravnik

8. Auto škola - instruktor vožnje za prometna i sigurnosna pravila

- instruktor vožnje

- dipl. pravnik

9. Taborovanje - prof. obrane i zaštite

- vojna akademija

10. Vježbe iz kemije - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

11. Organizacija

sustava zaštite

(ustrojstvo

zaštite od požara

i Osnove sustava

zaštite i sigurnosti) - dipl. pravnik

- fakultet nastavničkog smjera

- inž. zaštite od požara

12. Psihologija i

komuniciranje - prof. psihologije

- dipl. psiholog

13. Gorenje i gašenje - prof. kemije

- dipl. inž. kemije

14. Protupožarna

preventiva - dipl. inž. kemije

- dipl. inž. kemijske tehnologije

15. Elektrotehnika - dipl. inž. elektrotehnike

16. Zaštita od požara

u graditeljstvu - dipl. inž. graditeljstva

- dipl. inž. arhitekture

17. Osnovi strojarstva

s tehničkim

crtanjem - dipl. inž. strojarstva

18. Vatrogasne sprave

i opema - dipl. inž. strojarstva

19. Vatrogasne vježbe - inž. zaštite od požara

- prof. obrane i zaštite

20. Vatrogasna taktika

s vježbama i

topografija - prof. obrane i zaštite

- inž. zaštite od požara

21. Tehnička služba u

vatrogastvu - dipl. inž. tehničkog smjera

- inž. zaštite od požara

22. Osnovi

elektrostrojarstva - dipl. inž. strojarstva

- dipl. inž. brodogradnje

- profesor strojarstva

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

23. Osnove zaštite i

sigurnosti - prof. obrane i zaštite

- dipl. pravnik

24. Vožnja motornih

vozila - instruktor vožnje

25. Tehnologija zaštite

osoba i imovine - prof. fizike

- prof. obrane i zaštite

- prof. kemije

- inž. zaštite od požara

26. Praktična nastava

zaštite

od osoba i

imovine - prof. fizike

- prof. obrane i zaštite

- prof. kemije

- inž. zaštite od požara

27. Praktična nastava

tehnologije zaštite

okoliša - prof. fizike

- prof. obrane i zaštite

- prof. kemije

- inž. zaštite od požara

28. Kriminalistika

(zanimanje:

Zaštita osoba i

imovine) - dipl. pravnik

- prof. obrane i zaštite s prethodno završenom višom upravnom školom

odnosno višom školom unutarnjih poslova

29. Zaštita od požara - inž. zaštite od požara

- dipl. inž. kemije s prethodno završenim

najmanje IV: stupnjem odnosno četverogodišnjom srednjom školom

vatrogasnog zanimanja

- prof. kemije

30. Naoružanje i

nastava gađanja - prof. obrane i zaštite

31. Prva pomoć i

zaštita na radu - dr. medicine

- prof. biologije

- dipl. inž. kemije

- prof. obrane i zaštite

32. Pravo zaštite - dipl. pravnik

- dipl. pravnik kriminalist

33. Tehnologija zaštite - prof. fizike

- dipl. inž. elektrotehnike

- prof. elektrotehnike

34. Praktična nastava

zaštite - prof. fizike

- prof. ili dipl. inž. elektrotehnike

- prof. obrane i zaštite

35. Sustavi veza - dipl. inž. prometa, smjer PTT

- dipl. inž. elektrotehnike, smjer telekomunikacije, informatike, te radiokomunikacije i

profesionalne elektronike

Članak 55.

Odgovarajućom stručnom spremom nastavnika prema odredbama ovoga pravilnika smatra se završen odgovarajući jednopredmetni ili dvopredmetni studij ili smjer za stjecanje visoke stručne spreme.

Odgovarajućom stručnom spremom stručnog učitelja koji samostalno izvodi teoretsku nastavu smatra se srednja ili viša stručna sprema utvrđena ovim pravilnikom, ako je to najviši stupanj obrazovanja u tom stručnom ili umjetničkom području.

Članak 56.

Nastavnim planom i programom mogu se, u skladu s ovim pravilnikom, utvrditi dodatni uvjeti samo ako to zahtijeva posebnost određenog programa.

Članak 57.

Pod potrebnim pedagoško-psihološkim obrazovanjem nastavnika srednje škole smatra se pedagoško-psihološko obrazovanje koje obuhvaća obrazovna područja opće pedagogije, didaktike, metodike i psihologije odgoja i obrazovanja.

Nastavni plan i program i organizaciju pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika koji izvode nastavu predmeta iz članka 2. ovoga pravilnika utvrđuje odgovarajući nastavnički fakultet.

Nastavni plan i program i organizaciju pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika koji izvode strukovne predmete u srednjim školama utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa.

Članak 58.

Što se smatra potrebnom stručnom spremom nastavnika u slučajevima koji nisu propisani ovim pravilnikom (promjena naziva nastavnog predmeta, akademskog ili stručnog naziva, nastavnog plana i programa i sl.) utvrđuje Ministarstvo prosvjete i športa rješenjem.

Članak 59.

Osobe koje su stekle stručnu spremu nastavnika srednje škole izvan Republike Hrvatske mogu biti izabrane za nastavnika ako Ministarstvo prosvjete i športa rješenjem utvrdi da, glede potrebne stručne spreme, ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pravilnikom.

Članak 60.

Nastavnici koji u pogledu stručne spreme ne ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pravilnikom, a zatečeni su u srednjoškolskoj ustanovi u radnom odnosu na neodređeno vrijeme na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika, mogu nastaviti s obavljanjem poslova na kojima su zatečeni ako su ispunjavali uvjete za obavljanje tih poslova prema propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga pravilnika.

Postupci ostvarivanja pojedinačnih prava nastavnika započeti prije stupanja na snagu ovoga pravilnika, dovršit će se po propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga pravilnika, ako ovim pravilnikom pravo nastavnika na izvođenje nastave pojedinog predmeta nije uređeno na povoljniji način.

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 32/94).

Članak 62.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/95-01/1923

Urbroj: 532-06/5-95-01

Zagreb, 15. studeni 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof. v.r.