Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Uredba o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavak 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 36/95) u članku 3. stavku 1. iza točke 12. dodaje se nova točka :
"13. javna rasvjeta"

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 14. dodaje se novi stavak: "(15) Pod javnom rasvjetom razumijeva se upravljanje i održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije".

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječi "pogrebnih poslova i točke 12. ovoga Zakona" zamjenjuju se riječima: " pogrebnih poslova, točke 12. i točke 13. ovoga Zakona."

Članak 4.

U članku 19. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka "6. javna rasvjeta".

Članak 5.

U članku 22. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka "8. javna rasvjeta".

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 363-02/94-01/02
Urbroj: 5030116-95-6
Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.