Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Uredba o osnovici za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29.

UREDBU

O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

"Minimalna plaća" iz članka 34. i 45. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) za razdoblje siječanj-ožujak 1996. godine, utvrđuje se u iznosu od 906,00 kn.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 500-01/94-01/09
Urbroj: 5030116-95-1
Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.