Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1996. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi na uvezenu robu ("Narodne novine", br. 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, donijela

ODLUKU

o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1996. godini

I.

Na robu koja se uvozi, unosi ili prima (u daljnjem tekstu: uvozi) u carinsko područje Republike Hrvatske plaća se posebna pristojba na uvezenu robu u visini 10% od carinske osnovice.

II.

Posebna pristojba na uvezenu robu ne plaća se

1. na robu koja je oslobođena plaćanja carine prema članku 24.-29. Carinskog zakona;

2. na robu koja se uvozi po osnovi carinskog kontingenta (članak 54. Carinskog zakona), osim opreme i dijelova, te instalacijskog materijala koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima (točka IV.

3. na robu koja se putem specijaliziranog skladišta prodaje za opskrbu brodova i drugih prijevoznih sredstava iz članka 300. Carinskog zakona, osim stranih jahti i brodica namijenjenih športu i rekreaciji.

III.

Posebna pristojba na uvezenu robu ne plaća se:

1. na uvoz robe na koju se po međunarodnim ugovorima ne plaća carina :

2. na uvoz sirovina koje se uvoze u svezi s izvršenjem energetske bilance Republike Hrvatske u 1996. godini - na osnovi potvrde Ministarstva financija izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva gospodarstva;

3. na uvoz sirovina i reprodukcijskog materijala koji se ne proizvode u zemlji, a služe za proizvodnju dijalizatora;

4. na uvoz i zakup zrakoplova iz tarifnog broja 88.02 Carinske tarife ;

5. na uvoz i zakup brodova za prijevoz robe, brodova za prijevoz putnika i robe, te tankera svih vrsta i ribarskih brodova iz tar. broja 89.01 i 89.02 Carinske tarife;

6. na uvoz specijalne opreme za zbrinjavanje opasnog otpada, na osnovi potvrde Ministarstva financija izdane po prethodno pribavljenom mišljenju Državne uprave za zaštitu okoliša;

7. na uvoz živih životinja za priplod iz tarifnog broja 0l.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 i 01.06 Carinske tarife, koje se uvoze na temelju odgovarajućih certifkata o rodoslovlju i potvrde Ministarstva financija; izdane po prethodno pribavljenom mišlje

8. na uvoz opreme za radiodifuziju, tarifne oznake 8529.10 Carinske tarife i mjerne i računalne opreme za nadzor i kontrolu radio-frekvencijskog spektra, tarifnih oznaka 8705.909, 9030.401, 9030.409 i 9031.80 Carinske tarife, na temelju potvrde Minista

9. na robe iz slijedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:


27.04	2704.00	Koks i polukoks od kamenog ugljena, mrkog ugljena, lignita ili treseta,
			neaglomerirani ili aglomerirani; retortni ugljen;
39.20	3920.4		Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastičnih masa, koje
			nisu stanične strukture, nepojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji
			nisu kombinirani s drugim materijalima: Od polimera vinilklorida ;
40.17	4017.00	Tvrda guma (npr. ebonit) u svim oblicima uključujući otpatke i ostatke,
			proizvodi od tvrde gume ;
72.01			Sirovo željezo i manganovo (zrcalno) željezo, u blokovima i drugim
			primarnim oblicima;
72.07			Poluproizvodi od željeza i nelegiranog čelika;
72.08			Toplo valjani plosnati proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika,
			širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni;
72.11	7211.193	Plosnati valjani proizvodi, od željeza ili nelegiranog čelika, širine
			manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni; u kolutima, samo toplo
			valjani, debljine manje od 3 mm i najmanje granice razvlačenja od 275
			MPa ili debljine 3 mm i više i najmanje granice razvlačenja od 355
			MPa: Ostali: za hladno valjenje i proizvodnju cijevi ;
76.01			Aluminij, sirovi ;
78.01			Olovo, sirovo.


IV.

Posebna pristojba na uvezenu robu po stopi 2% plaća se:

1. na robu koju hrvatski i strani državljani nose uza se prilikom dolaska iz inozemstva ili ju prime iz inozemstva, koja se carini primjenom jedinstvene carinske stope (članak 53. stavak 2. Carinskog zakona), te

2. na uvoz opreme i dijelova, te instalacijskog materijala za obavljanje gospodarske ili druge odgovarajuće djelatnosti, koji se uvoze radi zamjene ili popravka opreme i objekata uništenih ili oštećenih ratnim razaranjima.

V.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 4% na uvoz slijedećih roba:

1. na uvoz mlijeka za preradu u konzumno mlijeko i ambalaže za mlijeko, iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:


04.01	0401.20	Mlijeko s udjelom masti više od 1% od 6% po masi ;
	0401.309	Ostalo, s udjelom masti više od 6% po masi ;
04.02	0402.91	Bez dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje (ugušćeno
			mlijeko);
48.05	4805.22	Višeslojni papir i karton,samo s jednim bijeljenim vanjskim slojem;
	4805.70	Ostali papir i karton mase veće od 150g/m2,a manje od 225g/m2;
48.11	4811.399	Papir i karton; premazani,impregnirani ili prekriveni plastičnim
			masama, za izradu tetrabrik, tetrapak i slične ambalaže za mlijeko;
48.19	4819.20	Složene kutije od nevalovitog papira i kartona,
			za pakiranje konzumnog mlijeka;
48.23	4823.19	Ostali;2. na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:


12.01	1201.00	Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobljenu;
23.01			Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od
			ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka neprikladnih za
			ljudsku hranu :
	2301.20	Brašno, prah i pelete od ribe ili ljuskara, mekušaca ili vodenih
			beskralješnjaka;
23.04			Uljane pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje,
			nemljeveni, mljeveni ili peletizirani :
	2304.001	Sojini;
23.09			Proizvodi koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu :
	2309.90l	Kompletne krmne smjese i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i
			stoke;
72.04			Otpaci i ostaci od željeza ili čelika ; Otpadni ingoti, slabovi i dr. od
			željeza ili čelika za pretapanje ;
72.06			Željezo i nelegirani čelik, u ingotima ili drugim primarnim oblicima
			(isključujući željezo iz tar. broja 72.03) ;
72.09			Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600
			mm ili veće, hladno valjani (hladno reducirani),neplatirani i nepre-
			vučeni.

VI.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 5% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:11.08			Škrob,inulin :
	1108.1		Škrob:
	1108.12	Kukuruzni škrob,
	1108.13	Krumpirov škrob ;
47.03			Kemijska drvna celuloza,kaustična ili sulfatna,osim topljive:
	4703.l		Nebijeljena:
	4703.11	Od četinjača,
	4703.19	Ostala;
	4703.2		Polubijeljena ili bijeljena;
	4703.21	Od četinjača ;
	4703.29	Ostala;
47.04			Kemijska drvna celuloza,sulfitna,osim topljive :
	4704.1		Nebijeljena :
	4704.11	Od četinjača,
	4704.19	Ostala;
	4704.2		Polubijeljena i bijeljena:
	4704.21	Od četinjača,
	4704.29	Ostala ;
48.03	4803.009	Ostalo;
48.04			Kraft - papir i karton nepremazani,u koturima ili listovima,osim onih iz
			tar.brojeva 48.02 i 48.03:
	4804.1		Kraftliner:
	4804.11	Nebijeljeni,
	4804.19	Ostali ;
	4804.2		Kraft - papir za vreće:
	4804.21	Nebijeljeni ;
48.05			Ostali nepremazani papir i karton,u koturima	ili listovima :
	4805.29	Ostalo (testliner - bijeli).

VII.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 15% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:


48.02	4802.5		Ostali papir i karton bez udjela drvnih vlakana dobivenih mehaničkim
			postupkom ili s udjelom tih vlakana,po masi,do 10% od ukupnog
			udjela vlakana:
	4802.52	Mase od 40 do 150g/m2:
	4802.523	Bezdrvni mehanografski,
	4802.529	Ostali ;
48.18			Toaletni papir,džepni rupčići,listići za skidanje
			šminke,ubrusi,stolnjaci,servijete,pelene za bebe,tamponi,plahte i slični
			predmeti za	kućanstvo,bolnice i sanitarne potrebe,odjevni
			predmeti i pribor za odijevanje,od papirne mase,papira,celulozne vate
			ili od listova ili traka od celuloznih vlakana:
	4818.10	Toaletni papir,
	4818.20	Džepni rupčići, listići za skidanje šminke i ubrusi,
	4818.30	Stolnjaci i servijete.


VIII.

Posebna pristojba na uvezenu robu plaća se po stopi 20% na uvoz roba iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife :


48.05			Ostali nepremazanai papir i karton, u koturima ili listovima:
	4805.18	Polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting);
	4805.29	Ostalo (testliner - smedi);
	4805.601	Fluting od starog papira;
	4805.609	Ostalo (šrenc) ;
48.08	4808.10	Valoviti papir i karton, uključujući bušene;
48.11	4811.2		Papir i karton premazan ljepilom :
	4811.29	Ostalo ;
48.19	4819.10	Kutije od valovitog papira ili kartona;
	4819.30	Vreće i vrećice sa širinom osnove od 40 cm i
			većom ;
	4819.40	Ostale vreće i vrećice, uključujući i fišeke;
48.22	4822.90	Ostalo ;
72.13			Toplo valjana žica u kolutima, od željeza ili nelegiranog čelika:
	7213.10	S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama
			dobivenim u procesu valjanja,
	7213.411	Ostala, s udjelom od 0,25% po masi, ugljika: kružnoga poprečnog
			presjeka promjera manjeg od 14 mm: promjera 6 mm ili većeg;
	7213.501	Ostala s udjelom 0,6% ili više po masi, ugljika: promjera 6 mm ili
			većeg;
72.14			Šipke od željeza ili nelegiranog čelika, samo kovane toplo valjane,
			toplo vučene ili toplo ekstrudirane uključujući one koje su usukane
			poslije valjanja:
	7214.20	S udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama
			dobivenim u procesu valjanja,
	7214.401	Ostale koje, po masi sadrže manje od 0,25% ugljika: betonsko željezo i čelik,
	7214.501	Ostale, koje po masi, sadrže manje od 0,25% i više ali manje od 0,6% ugljika:
			betonsko željezo i čelik;
	7214.60	Ostale; koje, po masi sadrže 0,6% ili više ugljika ;
73.14			Tkanine (uključujući beskonačne vrpce), rešetke mreže i ograde, od željezne ili
			čelične žice; rešetke dobivene presijecanjem i razvlačenjem jednog komada
			lima  ili vrpce, željezni ili čelični:
	7314.20	Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mjestima ukrštanja, od žice s najmanjom
			dimenzijom poprečnog presjeka od 300 mm ili većeg i koje imaju veličinu
			otvora 100 cm ili veću;
76.04			Šipke i profili od aluminija;
76.06			Ploče, limovi i trake, od aluminija, debljine preko 0,20 mm;
76.07			Aluminijske folije (uključujući i tiskane ili s podlogom od papira, kartona;
			plastične mase ili sličnih materijala), debljine do 0,20 mm (ne računajuči
			podloge)
76.08			Aluminijske cijevi ;
76.09	7609.00	Pribor za cijevi,od aluminija (npr.spojnice; koljena,mufovi) ;
76.10			Aluminijske konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar.broja 94.06) i dijelovi
			konstrukcije (npr.mostovi i sekcije mostova,tornjevi, rešetkasti stupovi,krovni
			kosturi,vrata i prozori	i okviri za njih,pragovi za vrata,ograde i stupovi);
			limovi,šipke,profili,cijevi i sl.od aluminija pripremljeni za upotrebu u konstrukci-
			jama ;
85.07			Električni akumulatori uključujući separatore za njih,pravokutne ili
			ne, uključujući kvadratne.

IX.

Potanje naputke glede obračuna i naplate posebne pristojbe na uvezenu robu, te ispravama koje se rabe u postupku ostvarivanja povlastica pri plaćanju posebne pristojbe donosi ministar financija.

X.

Carinska uprava Republike Hrvatske vodi evidenciju o opsegu i strukturi uvoza i naplate posebne pristojbe na uvezenu robu i korištenju povlastica utvrđenih ovom Odlukom, te priprema tromjesečna svodna izvješća s podacima o naplaćenoj posebnoj pristojbi

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od l. siječnja 1996. godine.

Klasa: 412-01/94-01/06
Urbroj: 5030116-95-8
Zagreb, 29. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.