Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1996. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O OPSEGU KONTIGENTA ZA IZVOZ I UVOZ ROBE U 1996. godini

I.

Utvrđuje se opseg izvoznih kontingenata robe iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

______________________________________________________________________________________
Tar. broj	Tar.
Carinske	oznaka		Imenovanje robe				Opseg kontingenta
tarife		Carinske
		tarife
______________________________________________________________________________________
1		2			3						4
______________________________________________________________________________________
01.02				Žive životinje, vrsta goveda:
	0102.90		- Ostalo:
	0102.904		--- Junad za tov (od 200-280 kg)			50 t
	0102.907		- - - Telad						50 t
05.08	0508.00		Koralji i slične tvari, sirovi ili
				jednostavno pripremljeni ali drugačije neobrađeni;
				ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljikaša, kosti sipe,
				sirovi jednostavno pripremljeni ali neisječeni u oblike;
				prah i otpaci tih proizvoda				5 t
27.09	2709.00		Nafta i ulja dobiveni od bitumenoznih minerala,
				sirovi:
	2709.001		- - - nafta						355.000 t
27.11				Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici :
	2711.2			- U plinovitom stanju :
	2711.21		-- prirodni plin						100 mil. m3
41.01				Sirove krupne i sitne govede kože i kože kopitara
				(svježe ili soljene,sušene,lužene,piklovane ili
				drugačije konzervirane ili neuštavljene,niti pergamentno
				obrađene niti dalje obrađivane),s dlakom ili bez dlake,
				cijepane ili necijepane :				3.000 t
41.02				Sirove ovčje i janjeće kože (svježe ili soljene,
				sušene,lužene,piklovane,ili drugačije konzervira-
				ne ali neuštavljene,pergamentno ili transparentno
				neobrađene,niti drugačije dalje obrađivane),s
				dlakom ili bez dlake,cijepane ili necijepane,osim
				isključenih napomenom 1.pod 3) uz ovu glavu:	150 t
41.03				Ostale krupne i sitne sirove kože (svježe ili
				usoljene,sušene,lužene,piklovane ili drugačije kon-
				zervirane ali neuštavljene,niti pergamentno ili
				transparentno obrađene,niti dalje obrađivane)
				s dlakom ili bez dlake,cijepane ili necijepane,osim
				isključenih napomenom 1.pod 2) i 3) uz ovu	glavu:	250 t
41.04				Štavljene govede kože i kože kopitara,bez dlake,
				osim štavljene kože iz tar.br.41.08 i 41.09:		2.500 t
44.01				Ogrjevno drvo u oblicama,cje	panicama,granama,
				snopovima ili u sličnim oblicima; iverje i
				slične čestice,drvena pilovina, otpaci i ostaci drveta,
				aglomerirani ili neaglomerirani u oblicama briketima,
				peletama i sličnim oblicima:
	4401.10		- ogrijevno drvo u oblicama,	cjepanicama,granama,
				snopovima i sličnim oblicima				30.000 m3
44.03				Neobrađeno drvo s korom ili bez
				kore ili okresano ili grubo obrađeno (učetvoreno):
	4403.10		- Zaštićeno bojom,kreozotom ili drugim sredstvima	500 m3
	4403.20		- Ostalo,četinjača :
	4403.201		--- od egzotičnih četinjača				100 m3
	4403.202		--- trupci za rezanje i furnir od ostalih četinjača	9.000 m3
	4403.203		- - - celulozno						48.550 m3
	4403.204		--- stupovi za vodove,neimpregnirani			500 m3
	4403.209		- - - ostalo						600 m3
	4403.9			- Ostalo :
	4403.91		-- hrastovo (Quercus spp.):
	4403.911		- - trupci za rezanje i furniri				22.600 m3
	4403.912		- - celulozno						500 m3'
	4403.919		- - - ostalo						6.200 m3
	4403.92		-- bukovo (Fagus spp.):
	4403.921		--- za rezanje i furnir					36.000 m3
	4403.922		- - - celulozno						77.550 m3
	4403.929		- - ostalo						4.050 m3
	4403.99		- - ostalo:
	4403.991		- - - trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača		29.700 m3
	4403.992		- - - celulozno drvo od ostalih tvrdih listača		42.100 m3
	4403.993		- - - trupci za rezanje i furnir	od topole		3.500 m3
	4403.994		--- celulozno drvo od topole				800 m3
	4403.995		- - - trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih
				listača							9.200 m3
	4403.996		- - - celulozno drvo od ostalih mekih listača		1.000 m3
	4403.999		- - - ostalo						13.550 m3
47.07				Papirni ili kartonski otpaci i ostaci :
	4107.10		- Od nebijeljenog kraft-papira ili kartona ili
				valovita papira ili kartona				50 t
	4707.20		- Od papira ili kartona dobive	nih uglavnom
				od bijeljene kemijske celuloze,neobojeni u masi	700 t
	4707.30		- Od papira ili kartona dobive	nih uglavnom od
				drvenjače (novine,časopisi i slični tiskani ma-
				terijali)						5.000 t
	4707.90		- Ostalo,uključujući nesortirane otpatke i ostatke	4.000 t
70.01	7001.00		Stakleni krš i ostali stakleni otpaci ; staklo u masi :
	7001.002		- ostalo staklo u masi				50 t
74.04	7404.00		Otpaci i ostaci,bakreni				3.500 t


II.

Utvrđuje se opseg uvoznih kontingenata robe iz sljedećih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

_____________________________________________________________________________________
Tar.broj	Tar.
Carinske	oznaka										Opseg
tarife		Carinske	lmenovanje robe						kontingenta
		tarife
_____________________________________________________________________________________
1		2			3							4
_____________________________________________________________________________________

01.02				Žive životinje,vrste goveda :
	0102.10		- Čiste rase za priplod:
	0102.102		- - - krave							100 kom.
	0102.103		- - - junad							7.000 kom.
	0102.104		- - - telad							100 kom.
01.03				Svinje,žive :
	0103.9			- Ostalo:
	0103.91		-- mase manje od 50kg:
	01 03.911		- - - za priplod							500 kom.
	0103.92		-- mase 50 kg ili veće:
	0103.921		--- za priplod							2.000 kom.
01.05				Domaća perad,živa (kokoši,patke,guske,pure i biserke)
	0105.1			Mase do 185g:
	0105.11		- - pilići :
	105.111		- - za priplod							1.000.000
												kom.
	0105.19		- - ostalo :
	0105.191		- za priplod							200.000 kom.
	0105.9			- Ostalo :
	0105.91		-- kokoši:
	0105.911		- - za priplod							10.000 kom.
	0105.99		- - Ostalo :
	0105.991		--- ostala za priplod						10.000 kom.
03.01				Žive ribe:
	0301.9			- Ostale žive ribe:
	0301.91		- - pastrve (Salmo trutta,S.gairdneri,S.clarki,S.aguaboni-
				ta,S.gilae)							10 t
	0301.93		- - šaran							5 t
03.02				Ribe svježe ili rashlađene,osim ibljih fileta i ostaloga
				ribljeg	mesa iz tar.broj 03.04:
	0302.1			- Salmonide,osim jetre i ikre:
	0302.11		- pastrve (Salmo trutta,S.gairdneri,S.clarki,S.aguaboni-
				ta,S.gilae)							500 t
	0302.6			- Ostala riba,osim jetre i ikre
	0302.61		- srdele (Sardinia pilchardus,Sardinops spp.) velike srde-
				le (Sardinella spp.) papaline (Sprattus sprattus)		10 t
	0302.69		- Ostala:
	0302.691		- slatkovodne ribe						10 t
03.03				Riba,smrznuta,osim ribljih fileta i ostaloga ribljeg mesa
				iz tar. broja 03.04:
	0303.2			- Ostale salmonide,osim jetre i ikre:
	0303.21		- pastrve (Salmo trutta,S.gairdneri S.clarki,S.aguaboni-
				la,S.giale)							20 t
	0303.29		- ostale :
	0303.291		- slatkovodna							20 t
	0303.7			- ostala riba, osim jetre i ikre:
	0303.71		- srdele (Sardinia pilchardus,Sardinops spp.),velike srde-
				le (Sardinella spp.),papaline (Sprattus sprattus)		600 t
04.02				Mlijeko i vrhnje,koncentrirani ili s dodatkom šećera
				ili drugih tvari za zaslađivanje:
	0402.2			- U prahu,granulama ili drugim krutim oblicima s udjelom
				masti većim od 1,5% po masi:
	0402.29		- Ostalo							2.000 t
06.02				Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje),reznice,
				kalem-grančice i kalemi,micelij (klijale spore gljive na
				zrnima žitarica) :
	0602.10		- Neižiljene reznice i kalem--grančice,kalemi :
	0602.101		- lozne								3.000.000
												kom.
	0602.109		- Ostale							2.000.000
												kom.
	0602.20		- Voćne sadnice,uključujući voćne sadnice u obliku šiblja
				ili žbunja,kalemljene ili ne kalemljene :
	0602.201		- lozne								2.000.000
												kom.
	0602.209		- ostale								3.000.000
												kom.
07.01				Krumpir,svježi ili rashlađeni:
	0701.10		- Sjemenski							40.000 t
07.03				Crveni luk,alma,češnjak,poriluk i ostali lukovi;
				svježi ili rashladeni :
	0703.10		- Crveni luk i alma:
	0103.101		- - - arpadžik							3.000 t
10.05				Kukuruz;
	1005.10		- Sjemenski :
	1005.101		--- hibridni							700 t
	1005.109		- - - ostali							70 t
12.09				Sjeme,plodovi i spore za sjetvu:
	1209.1			- Sjeme repe :
	1209.11		-- sjeme šećerne repe sjemenskih jedinica			10.000
	1209.19		- - ostalo							40 t
	1209.2			- Sjeme krmnog bilja,osim sjemena repe :
	1209.21		-- sjeme lucerne (Alfalfa)					200 t
	1209.22		-- sjeme djeteline (Trifolium spp.)				300 t
	1209.23		-- sjeme djeteline vijuka					50 t
16.04				Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i zamjene
				kavijara, pripremljeni od ribljih jaja:
	1604.1			- Riba, cijela ili u komadima ali ne mljevena:
	1604.13		- - srdele, srdelice i papaline					20 t
	1604. 15		- - skuše							20 t
22.08				Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje
				80% obujma; rakije, likeri i ostala alkoholna pića: složeni
				alkoholni proizvodi za proizvodnju pića:
	2208.90		- Ostalo:
	2208.902		- - vinski destilat						l.000 t
25.01	2501.00		Sol (uključujući jestivu sol i denaturiranu sol) i čisti
				natrijev klorid, uključujući otopine soli u vodi,
				morska voda:
	2501.001		--- sol za jelo							30.000 t
	2501.003		- - kamena sol za industriju					10.000 t
25.23				Portland-cement, aluminatni cement, cement od troske,
				supersulfatni cement i slični hidraulični cementi,
				uključujući obojene i u obliku klinkera:
	2523.2			- Portland-cement
	2523.21		-- bijeli cement, umjetno obojeni ili neobojeni:
	2523.211		--- za cementiranje naftnih i plinskih bušotina			1.000 t
	2523.219		- - - ostali							10.000 t
	2523.29		- - ostali :
	2523.291		--- za cementiranje naftnih i plinskih bušotina			4.000 t
	2523.299		- - ostali							10.000 t
	2523.30		- Aluminatni cement ex. s više od 75% A1203		1.000 t
	2523.90		- Ostali hidraulični cementi					15.000 t
27.10	2710.00		Naftna ulja dobivena od bitumenoznih minerala, osim
				sirovih; proizvodi nespomenuti ili neukIjučeni na drugom
				mjestu koji po masi sadrže 10% ili više naftnih ulja ili ulja
				dobivenih od bitumenoznih minerala i u osnovnim
				sastojcima tih proizvoda:
	2710.01		- - motorni benzin i ostala laka ulja :
	2710.011		- - - - avionski benzin						25.000 t
	2710.013		-- - ostali motorni benzini					10.000 t
	2710.03		- - - Teška ulja :
	2710.031		---- plinska dizelska goriva					70.000 t
	2710.032		- - - - plinska loživa ulja					10.000 t
	2710.039		-- - ostala plinska ulja						5.000 t
	2710.049		---- ostala loživa ulja						200.000 t
29.33				Heterociklični spojevi samo s heteroatomom ili
				heteroatomima dušika,nukleinske kiseline i nji-
				hove soli :
	2933.6			- Spojevi koji imaju nekondezirani prsten triazina u
				strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani):
	2933.69		- - ostalo :
	2933.691		- - triazini (simazin,atrazin,ametrin i ptometrin)		160 t
3l.02				Dušična gnojiva,mineralna ili kemijska:
	3102.10		- Urea,uključujući i ureu u vodenoj otopini			100 t
	3102.30		- Amonijev nitrat,uključujući i amonijev nitrat u
				vodenoj otopini						l.000 t
	3102.40		- Mješavina amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom
				ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima			10.000 t
	3102.80		- Mješavina urea i amonijeva nitrata u vodenoj ili
				amonijačnoj otopini						500 t
31.05				Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri
				gnojiva elementa - NPK; ostala gnojiva; proizvodi iz ove
				glave u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili
				pakovanjima do 10 kg bruto mase:
	3105.20		- Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva ele-
				menta - dušik,fosfor i kalij					l.000 t
36.05	3605.00		Žigice,osim pirotehničkih proizvoda iz tar.broja 36.04	15 t
48.05				Ostali nepremazani papir i karton,u koturima ili listovima:
	4805.10		- Polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting)			1.000 t
	4805.2			- Višeslojni papir i karton:
	4805.29		- ostalo							1.000 t
	4805.60		- Ostali papir i karton mase do 150g/m2:
	4805.601		---- fluting od starog papira					200 t
	4805.609		- - - ostalo							2.000 t
48.08				Papir i karton,valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim
				listovinia ili bez njih),naborani (krepovani,plisirani),
				reljefni ili bušeni u kotucima ili listovima, osim onih iz
				tar.broja 48.03 i 48.18:
	4808.10		- Valoviti papir i karton,uključujući i bušene			500 t
54.07				Tkanine od sintetičkih filamenata prediva,uključujući
				tkanine dobivene od proizvoda iz tar.				1.500.000
				broja 54.04:							USD
54.08				Tkanine od umjetnih filamentnih prediva, uključujući
				tkanine dobivene od proizvoda iz tar.				1.800.000
					broja 54.05						USD
55.12				Tkanine koje po masi sadrže 85% ili više sintetičkih
				vlakana siječenih						210.000
												USD
55.14				Tkanine od sintetičkih vlakana siječenih, koje, po masi
				sadrže manje od 85% tih vlakana, u mješavini pretežno
				ili samo s pamukom mase veće od 170 g/m2;			150.000
												USD
55.16				Tkanine od umjetnih vlakana, siječenih			2.800.000
												USD
69.04				Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi
				nosači i slično :
	6904.10		- Zidarske opeke						3.000.000 JNF
	6904.90		- Ostalo							1.000.000 JNF
69.05				Crijepovi, dijelovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi
				za građevinarstvo, keramički :
	6905.10		- Crijepovi							2.000.000 JNF
72.13				Toplo valjana žica, u kolutima, od željeza ili
				nelegiranog čelika
	7213.3			- Ostala, s udjelom manjim od 0,25, po masi, ugljika:
	7213.31		- kružnoga poprečnoga presjeka promjera manjeg od 14 mm :
	7213.311		- - promjera 6 mm i većeg ex. promjera 8 mm - 14 mm	12.000 t
72.17				Hladno dobivena žica od željeza ili nelegiranog čelika:
	7217.1			- Koja, po masi sadrži manje od 0,25% ugljika:
	7217.111		--- plosnata, kvalitete HN Č-1120 i HN Č-1220		100 t
	7217.119		- - - ostala							1.200 t
73.04				Cijevi i šuplji profili, bešavni, od željeza (osim od
				ljevanog željeza) ili čelika:
	7304.10		- Cijevi za naftovode i plinovode				2.000 t
	7304.20		- Zaštitne cijevi ("casing"), proizvodne cijevi ("tubingi"),
				i bušače šipke, koje se upotrebljavaju pri bušenju za
				dobivanje nafte ili plina:
	7304.202		--- zaštitne cijevi od ostalih čelika, vanjskog promjera
				manjeg od 16"							150 t
	7304.3			- - - Ostalo, kružnog poprečnog presjeka, od željeza
				ili nelegiranog čelika:
	7304.31		- - hladno vučeni ili  hladno valjani :
	7304.311		- - - precizno vučene cijevi					300 t
	7304.319		- - - ostale							3.000 t
	7304.39		Cijevi bešavne toplovaljane					3.500 t
73.06				Ostale cijevi i šuplji profili (npr. sa otvorenim spojevima,
				zavareni,zakovani ili zatvoreni na sličan način),od željeza
				ili čelika:
	7306.10		- Cijevi za naftovode ili plinovode				500 t
	7306.20		- Zaštitne cijevi ("casing") i proizvodne cijevi ("tubing") i
				koje se upotrebljavaju pri bušenju za dobivanje nafte ili
				plina:
	7306.201		-- zaštitne cijevi vanjskog promjera manjeg od 16"		500 t
	7306.202		--- proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 3 1 /2"	150 t
	7306.209		- - - ostalo							150 t
	7306.30		- Ostali,zavareni,kružnog poprečnog presjeka od željeza
				ili nelegiranog čelika						3.000 t
	7306.50		- Ostali,zavareni,kružnog poprečnog presjeka,od
				ostalih legiranih čelika						500 t
	7306.60		- Ostali, zavareni, koji nisu kružnog poprečnog presjeka
				ex. kvadratni i pravokutni profili maksimalne dužine
				stranice do 8 mm						5.000 t
83.11				Žica,šipke,cijevi,ploče,elektrode i slični proizvodi,od
				osnovnih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni
				taliteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljerije,tvrdo
				lemljenje,zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog
				karbida; žice i šipke anglomerirane od praha osnovnih
				metala, za metalizaciju prskanjem :
	8311.10		- Obložene elektrode od osnovnih metala,za elektrolučno
				zavarivanje							350 t
84.33				Strojevi za berbu,žetvu i vršidbu,uključujući preše za
				baliranje slame i stočne hrane; travokosačice: strojevi za
				čišćenje,sortiranje ili selekciju jaja,voća ili drugih
				poljoprivrednih proizvoda osim strojeva iz tar.broja 84.37:
	8433.5			- Ostali strojevi za berbu poljoprivrednih proizvoda (žetvu,
				berbu itd.); strojevi za odvajanje zrna od biljke (vršidbu,
				krunjenje itd.):
	8433.51		- kombajni za berbu poljoprivrednih proizvoda, s odvajanjem
				zrna od biljke:
	8433.511		- - za žito i kukuruz						80 kom.
	8433.53		-- strojevi za vađenje korjenatih ili gomoljastih plodova	100 kom.
84.65				Alatni strojevi (uključujući strojeve za spajanje čavlima,
				žičanim  kopčama, ljepljenjem ili na drugi način) za
				obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili
				sličnih tvrdih materijala:
	8465.9			- Ostali :
	8465.91		-- strojne pile							300 kom.
84.81				Slavine, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove,
				spremnike, kace i slično, uključujući i ventile za smanjenje
				tlaka i termostatički upravljane ventile:
	8481.80		- Ostali uredaji ex. regulacijski ventili s elektromehaničkim
				i pneumatskim pogonima, nazivnog otvora do 150 mm
				promjera, nazivnog tlaka do 16 MP, sa kućištima iz sivog
				i ugljičnog čeličnog lijeva					150 kom.
85.01				Elektromotori i električni generatori
				(osim generatorskih agregata) :
	8501.40		- Ostali motori izmjenične struje, monofazni			1.200 kom.
	850l.5			- Ostali motori izmjenične struje, višefazni:
	8501.51		- snage do 750 W						1.000 kom.
	8501.52		-- snage preko 750 W do 75 kW				600 kom.
87.01				Traktori, cestovni tegljači za poluprikolice i ostala
				vučna vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):
	8701.10		- Traktori i ostala vučna vozila, jednoosovinski :
	8701.101		--- do 10 kW							200 kom.
	8701.102		--- preko 10 kW						50 kom.
	8101.90		- Ostali:
	8701.901		- - - poljoprivredni do 50 kW					1.400 kom.
	8701.902		--- poljoprivredni preko 50 kW do 110 kW			500 kom.

III.

Raspodjela kontingenata iz točaka I. i II. ove Odluke obavIja se u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za poslove iz stavka l. ove točke u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnivaju se komisije ovisno o vrsti proizvoda.

Komisije iz stavka 2. ove točke sastavljene su od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva i Ministarštva poljoprivrede i šumarstva, a za raspodjelu kontingenata opreme i reprodukcijskog materijala i predstavnika Hrvatske obr

IV.

Hrvatska gospodarska komora donosi opći akt kojim se uređuju uvjeti i način provodenja raspodjele kontingenata iz točaka I. i II. ove Odluke kao i način rada i odlučivanja komisija osnovanih za raspodjelu kontingenata.

Mjesto i vrijeme raspodjele kontingenata mora biti javno obznanjeno najkasnije osam dana prije raspodjele.

Akt iz stavka 1. ove točke i obavijest iz stavka 2. ove točke objavljuju se u glasniku Hrvatske gospodarske komore "Hrvatsko gospodarstvo", ili u drugom javnom glasilu.

V.

Hrvatska gospodarska komora dostavlja izvješće o raspodjeli kontingenata Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu financija - Carinskoj upravi Republike Hrvatske.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996. godine.

Klasa:331-03/95-01/01
Urbroj: 5030105-95-1
Zagreb, 21. prosinca 1995.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v.r.