Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 27. prosinca 1995. godine donio je

ODLUKU

O OBVEZI OVLAŠTENIH BANAKA DA DRŽE ODREĐENI IZNOS U DEVIZAMA U INOZEMSTVU RADI ODRŽAVANJA OPĆE LIKVIDNOSTI

I.

Radi održavanja opće likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ovlaštene banke dužne su svakodnevno držati iznos u devizama ili drugim deviznim likvidnim plasmanima, na svojim računima ili depozitima u inozemstvu u visini od:

- 60 % od stanja deviznih sredstava domaćih fizičkih osoba iskazanih na računima 7140, 7141, 73400, 73401, 73403 i 73404;

- 50 % od stanja deviznih sredstava domaćih fizičkih osoba iskazanih na računima 73402 i 73405;

- 40 % od stanja deviznih sredstava domaćih fizičkih osoba iskazanih na računu 76400.

II.

Banke ovlaštene za poslove sa stranim sredstvima plaćanja u zemlji izvršavaju obvezu iz točke 1. ove Odluke putem banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.

III.

U obračun radi izvršenja obveze iz točke 1. ove Odluke ovlaštene banke uključuju devizna potraživanja iskazana na računima: 300, 301, 3100, 310l, 33920-5 i 33927.

Izvršenje obveze iz stavka l. ove točke prati se temeljem prosječnih dnevnih stanja navedenih računa.

Iznimno, u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 1996. godine izvršenje obveze od 60 % dospjelog drugog obroka "stare" devizne štednje gradana, banke mogu ispunjavati u obveznicama Republike Hrvatske izdanim za refinanciranje drugog obroka javnog duga

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni,iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja minimalne likvidnosti u 1995. godini ("Narodne novine" broj 97/94 i 47/95).

V.

Ova Oduka stupa na snagu 1. siječnja 1996. godine.

O.br. 331/95
Zagreb, 27. prosinca 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske


Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.