Zakoni i propisi - Pravni savjeti 109 29.12.1995 Odluka o izmjeni odluke o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 29. i 67. stavka 1. točke 16. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 27. prosinca 1995. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni odluke o obvezi banaka da održavaju određeni odnos između deviznih potraživanja i deviznih obveza

I.

U Odluci u obvezi banaka da održavaju određeni odnos izmedu deviznih potraživanja i deviznih obveza ("Narodne novine" br. 40/95 i 41/95) u točci 1. stavku 2. postotak "55 %" mijenja se i iznosi "53 %".

II.

Točka Ia se mijenja i glasi:

"lznimno tijekom trećeg i četvrtog tromjesečja 1995. godine i prvog i drugog tromjesečja 1996. godine, postotak iz točke 1. iznosi najmanje 50 %, s tim da do 30. lipnja 1996. postotak pokrivenosti mora biti povećan na najmanje 53 %".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 332/95
Zagreb, 27. prosinca 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
Guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.