Zakoni i propisi - Pravni savjeti 107 27.12.1995 Odluka o razrješenju i izboru člana odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport županijskog doma Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 148. Poslovnika Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 55/95.), Županijski dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj 13. prosinca 1995. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA NAOBRAZBU, ZNANOST, KULTURU I ŠPORT ŽUPANIJSKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske akademik IVAN ARALICA, na vlastiti zahtjev.

II.

U odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske bira se VINKO NIKOLIĆ, zastupnik u Županijskom domu.

Klasa: 119-02/95-02/08

Zagreb, 13. prosinca 1995.

ŽUPANIJSKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Županijskoga doma Sabora

prof. dr. Katica Ivanišević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.