Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Odluka o proglašenju zakona o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA DOPLATAK ZA DJECU

Proglašavam zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu, koji Je zastupnički dom sabora republike hrvatske donio na sjednici 14. Prosinca 1995.

Broj: 01-95-2134/1

Zagreb, 19. prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Zakon

o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu

Članak 1.

Zaposlenici u radnom odnosu i s njima izjednačene osobe, utvrđene Zakonom o doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77., 52/85., 8/90., 40/90. i 26/93.), plaćaju doprinos za doplatak za djecu iz plaće po stopi od 2,20%.

Članak 2.

Plaćom, odnosno osnovicom za plaćanje doprinosa i ostvarivanje prava, smatra se u smislu ovoga Zakona, sve što poslodavac plaća ili daje zaposleniku na osnovi rada, osim iznosa ko,ji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada ili naknade, potpore i nagrade koje se ne oporezuju u smislu propisa o porezu na dohodak.

Osnovica iz prethodnog stavka ne moie biti niža od iznosa koju odlukom utvrdi Upravni odbor Fonda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Obveznik uplate doprinosa koji nije isplatio plaću doprinos obračunava i isplaćuje na osnovicu iz prethodnog stavka ovoga članka.

Doprinos iz stavka 3. ovoga članka dužan je obračunati i uplatiti do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Doprinos koji je obveznik uplate doprinosa uplatio prema stavku 3. ovoga članka smatra se dijelom doprinosa koji će biti konačno obračunat prigodom isplate dospjelih a neisplaćenih plaća.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa:140-01/95-01/07

Zagreb, 14. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.