Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Odluka o izmjenama odluke o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 16. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU ROBE NA OBLIKE IZVOZA I UVOZA

I.

U Odluci o razvrstavanju robe na oblike izvoza i uvoza ("Narodne novine", br. 24/94, 50/94, 96/94 i 53/95) u Popisu robe s oblicima izvoza i uvoza, koji je sastavni dio ove Odluke, mijenja se slijedeće:

1) u tarifnim oznakama 2308.10, 2710.03l, 2110.032, 2710.039, 2710.041, 2710.049, 4105.111, 4105.121, 4105.191, 4106.111, 4106.121, 4106.191, 4107.101, 4403.997, u koloni 6. kratica "K" zamjenjuje se kraticom "LB".

2) u tarifnim oznakama 0401. 10, 0401.309, 0405.002, 2204.2129, 2204.2929, 2204.293, 2204.30, 2206.004, 2207.101, 2207.201, 2207.209, 2209.001, 2209.002, 2209.009, 2302.10, 2302.30, 2302.40, 2302.50, 3904.10, 8429.513, 8457.10, 8457.30, 8458.11, 8458.19, 8459.299, 8459.5l, 8459.619, 8459.699, 8461.50, 8501.53, 8501.61, 8501.62, 8501.63, 8501.64, 8504.211, 8504.219, 8504.22, 8504.23, 8539.22, 8539.31, 8705.10, u koloni 7. kratica "K" zamjenjuje se kraticom "LB".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa : 33 l -03/94-01/03

Urbroj : 5030105-95-6

Zagreb, 21. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.