Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o usklađenju društva s ograničenom odgovornosti "Imostroj Imotski" sa zakonom o trgovačkim društvima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 3. i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53a/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZJAVU O USKLAĐENJU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI "IMOSTROJ IMOTSKI" SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Daje se suglasnost na iziavu o uskladenju Društva s ograničenom odgovornosti "lmostroj Imotski" sa Zakonom o trgovačkim društvima, koju je donio Upravni odbor "Imostroja Imotski" d.o.o. iz Imotskog, Glavina Donja b.b., na sjednici održanoj 10. studenoga 1995. godine.

Klasa:432-02/95-01/56

Urbroj: 5030116-95-2

Zagreb ; 21. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.