Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 21. Stavak 1. Točka 3. i 4. Carinskog zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. i članka 32. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92,106/93 i 92/94) ministar financija donosi slijedeći

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI I KOLIČINI PREDMETA DOMAĆINSTVA KOJI SE MOGU UVOZITI TEMELJEM CARINSKE POVLASTICE IZ ČLANKA 21. STAVAK 1. TOČKA 3. I 4. CARINSKOG ZAKONA

Članak 1.

U članku I. Pravilnika o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem earinske povlastice iz članka 21. stavak l. točka 3. i 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 63/92) dodaje se novi stavak 2., koji glasi:

"lznimno, hrvatski državljani koji su po bilo kojem osnovu bili na radu ili boravili u inozemstvu sedam ili više godina, pri korištenju carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona, mogu uvesti po jedan osobni automobil na svakoga punoljetnoga člana kućanstva (stavak l. točka 34.)".

Članak 2.

U nazivu ovoga pravilnika i njegovim pojedinim odredbama :

a) riječ "domaćinstvo" zamjenjuje se riječju "kućanstvo", u odgovarajućem padežu, te

b) kratica "HRD" zamjenjuje se riječju "kunsku".

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 1996. godine.

Klasa: 413-01/95-0l/59

Urbroj. 513-02-95-1

Zagreb,12. prosinca 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.