Zakoni i propisi - Pravni savjeti 106 22.12.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-980/1995. od 13. prosinca 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milark Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o pcijedlogu Srpskog demokratskog foruma za ocjenu usćavnosti i zakonitosti Uredbe o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", broj 63/95), na sjednici održanoj 13. prosinca 1995. donio je slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-II-980/1995. OD 13. PROSINCA 1995.

1. Prijedlog se odbacuje.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnink novinama"

Obrazloženje:

Srpski demokratski forum podnio je ovom Sudu prijedlog zaprimljen 30 studenog 1995. za ocjenu ustavnosti i zakonitcksti Uredbe navedene u izreci ove odluke

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 20. rujna 1995. donio je Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom koji je objavljen u službenom listu Republike Hrvatske "Narodnim novinama", broj 73/95).

Članak 17.tog Zakona određuje da danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje vrijediti uredba o privremenom preu zimanju i upravljanju određenom imovinom

Članak 18- istog Zakona određuje da ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Članak 11. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/41) određuje da se postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti u povodu prijedloga smatra pokrenutim na dan donošenja rješenja o pokretanju postupka.

U trenutku podnošenja navedenog prijedloga Srpskog demokratskog foruma osporavana Uredba već nije bila na snazi, pa ne postoje pretpostavke za odlučivanje o njenoj ustavnosti.

S obzirom da postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti nije pokrenut, prijedlog je odbačen temeljem članka 26. Ustav nog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Odluka o objavi temelji se na članku 20. stavku I. lJstavnckg zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-11-980/1995

Zagreb, 11. prosinca 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.