Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Odluka o zabrani dodjele stanarskih prava
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/9l, 9/92, 55/92 i 29/94), i članka 2. Zakona o prestanku važenja Zakona o pravima i dužnostima organa društveno-političkih zajednica u pogledu sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste ("Narodne novine", broj 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI DODJELE STANARSKIH PRAVA

I.

Zabranjuje se davanje na korištenje radi stjecanja stanarskog prava stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno stanova u društvenom vlasništvu, na kojima pravo korištenja i raspolaganja ima Republika Hrvatska, te stanova u vlasništvu pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska ima više od 51% dionica ili udjela.

Odredba stavka 1. ove točke odnosi se i na stanove na kojima pravo vlasništva odnosno pravo korištenja i raspolaganja imaju jedinice lokalne samouprave i uprave, te na stanove na kojima pravo vlasništva imaju pravne osobe koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i uprave ili u kojima jedinice lokalne samouprave i uprave imaju više od 51% dionica ili udjela.

II.

Stanovi iz točke 1. ove Odluke mogu se dati na korištenje samo kao stanovi za službene potrebe, uz naknadu što se uređuje posebnim ugovorom.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa:370-01/95-01/22

Urbroj : 5030102-95-1

Zagreb, 14. prosinca 1995. P

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.