Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova hrvatske skupine mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu konvencije 1 obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/50, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA HRVATSKE SKUPINE MJEŠOVITE HRVATSKO-MAĐARSKE KOMISIJE ZA PROVEDBU KONVENCIJE 1 OBNAVLJANJU, OZNAČAVANJU I ODRŽAVANJU GRANIČNE CRTE I GRANIČNIH OZNAKA NA HRVATSKO-MAĐARSKOJ GRANICI

I.

Imenuje se IVAN BABIĆ predsjednikom hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici.

II.

Za članove hrvatske skupine Mješovite hrvatsko-mađarske komisije za provedbu Konvencije o obnavljanju, označavanju i održavanju granične crte i graničnih oznaka na hrvatsko-mađarskoj granici, imenuju se:

- ŽELIMIR SEISSEL

- GORDAN JANDROKOVIĆ

Klasa: 080-02/95-05/41

Urbroj: 50304/2-95-01

Zagreb, 14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.