Zakoni i propisi - Pravni savjeti 104 18.12.1995 Odluka o prestanku valjanosti odluke o utvrđivanju osnovice plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" 75/93) i članka 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 17. sjednici održanoj 28. listopada 1995. godine donijelo je

ODLUKU

O PRESTANKU VALJANOSTI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVICE PLAĆE DJELATNIKA U ZDRAVSTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Odluka o utvrđivanju osnove plaće djelatnika u zdravstvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 81/94 i 89/94) prestaju vrijediti danom primjene Odluke o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu ("Narodne novine" br. 91/95).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se s 1. studenoga 1995. godine.

 

Klasa: 025-04/95-01/72

Urbroj: 338-01-04-95-1

Zagreb 28. studenoga 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.