Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 15.12.1995 Uredba o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

UREDBU

O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU REPUBLIKE HRVATSKE KOD UNION BANK OF SWITZERLAND

Članak 1.

Radi premošćivanja financiranja kapitalnih izdataka infrastrukture, Republika Hrvatska zadužuje se kod Union Bank of Switzerland, Zurich, uzimanjem kredita od 100.000.000,00 USD.

Članak 2.

Kredit iz članka 1. ove Uredbe odobrava se na rok od deset mjeseci uz kamatnu stopu u visini desetomjesečnog LIBORA za USD uvećan za 0,90%.

Članak 3.

Ovlašćuje se ministar financija za zaključenje Ugovora iz članka 1.ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snaga, danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 441-03/95-01/04

Urbroj: 5030116-95-1

Zagreb,14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.