Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 15.12.1995 Odluka o produljenju roka iz članka 4. Stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 28/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 1995. godine donijela

ODLUKU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

I

Rok iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92-pročišćeni tekst, 69/92, 28/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95) za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova na oslobođenim područjima, na privremeno okupiranim područjima Republike Hrvatske kao i rok za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova čiji vlasnik je pravna osoba koja zbog primjene Zakona o zabrani raspolaganja i preuzimanja sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), stan ne može prodati bez dopuštenja Vlade Republike Hrvatske, produljuje se do 31. prosinca 1996. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:310-01/95-01/08

Urbroj: 5030105-95-12

Zagreb,14. prosinca 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.