Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 15.12.1995 Naredba o izmjeni naredbe o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 190. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 48/92. i 5/93.), ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O PROMETU VOZILA NA MOTORNI POGON I PRIKLJUČNIH VOZILA NA CESTAMA U ZIMSKIM UVJETIMA

I.

U Naredbi o prometu vozila na motorni pogon i priključnih vozila na cestama u zimskim uvjetima ("Narodne novine", broj 9/93.), točka IV, mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 6.000 kuna kaznit će se za prekršaj trgovačko društvo ili druga pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.000 kuna obrtnik ili trgovac pojedinac, odnosno odgovorna osoba u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi, ako narede ili dopuste da njihova vozila sudjeluju u prometu protivno ovoj Naredbi.

Novčanom kaznom od 150 kuna kaznit će se za prekršaj i vozač koji upravlja vozilom protivno ovoj Naredbi".

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-l4-46596/1-1995.

Zagreb:1. prosinca 1995.

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.