Zakoni i propisi - Pravni savjeti 103 15.12.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1081/1994. od 6. prosinca 1995.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda mr. Hrvoja Momčinovića, kao predsjednika Vijeća i sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Ante Jelavića Mitrovića, kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe H.T. d.o.o. iz K., na sjednici održanoj dana 6. prosinca 1995. jednoglasno je donijelo slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-1081/1994. OD 6. PROSINCA 1995.

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Poduzeće H.T. d.o.o. iz K. podnijelo je ovom Sudu ustavnu tužbu u svezi presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-2329/94-4 od 28. listopada 1994.

Ustavna tužba ne sadrži oznaku ustavnog prava ili slobode koje podnositelj smatra da mu je naznačenom presudom u ustavnoj tužbi pavrijeđeno, što je suprotno odredbi članka 51. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) koja propisuje obvezni sadržaj ustavne tužbe.

Iz tog razloga podnositelju ustavne tužbe ista je poslana na nadopunu, u smislu članka 55. Poslovnika.

Podnositelj ustavne tužbe u dopuni koju je dostavio ovon Sudu nije otklonio nedostatak tužbe na koji mu je ukazano, te nije naveo povrijeđeno ustavno pravo.

Ustavni sud prema članku 125. Ustava Republike Hrvatske nije nadležno da po službenoj dužnosti preispituje odluke sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koje imaju javne ovlasti, što neutemeljeno predlaže podnositelj ustavne tužbe u dopuni ustavne tužbe.

Kako je ustavna tužba i nakon dopune ostala nepotpuna stječu se zakonski uvjeti iz članka 58. Poslovnika za njezin odbačaj.

Iz tih razloga riješeno je kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 ).

Broj: U-III-1081/1994.

Zagreb, 6. prosinca 1995.

USTAVN1 SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

mr. Hrvoje Momčinović, v. r