Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 13.12.1995 Pravilnik o načinu izdavanja povlastica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o obrtu ("Narodne novine", br.77/93), ministar gospodarstva po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i veza, Ministarstva kulture i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izdavanja povlastica koje se izdaju za obavljanje povlaštenih obrta.

Članak 2.

Povlasticu izdaje nadležno ministarstvo o vrsti obrta.

Članak 3.

Povlastica se izdaje prema obrascu koji je otiskan u Pravilniku o obliku i sadržaju obrtnice i povlastice za obavljanje obrta ("Narodne novine", br.11/95).

Članak 4.

Za izdavanje povlastice podnosi se zahtjev nadležnom ministarstvu.

Članak 5.

Uz zahtjev za izdavanje povlastice podnosi se dokaz o upisu u Obrtni registar odnosno slijedeći podaci :

a) djelatnost za koju se izdaje povlastica

b) ime, prezime i MBG

c) adresa stanovanja (mjesto, ulica, kbr.)

d) matični broj obrta

e) tvrtka

f) sjedište

g) dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje povlastice prema posebnim propisima.

Članak 6.

Nadležno ministarstvo izdati će povlasticu sukladno ispunjavanju uvjeta za obavljanje povlaštenih obrta prema posebnim propisima.

Članak 7.

Nadležno ministarstvo izdati će povlastica, odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje povlastice u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.

Članak 8.

Povlastica se izdaje s rokom važenja u skladu sa odredbama o prestanku obavljanja djelatnosti prema Zakonu o obrtu i posebnim propisima.

Članak 9.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na trgovačka društva iz članka 8. stavka 1. Zakona o obrtu.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:311-01/95-01/490

Urbroj : 526-01-95- 10

Zagreb, 24. studenog 1995.

Ministar

Davor Štern, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.