Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 13.12.1995 Pravilnik o vođenju evidencije o trgovačkim društvima i djelatnicima koji obavljaju obrt
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o obrtu ("Narodne novine" br. 77/93), ministar gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O VOĐENJU EVIDENCIJE O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I DJELATNICIMA KOJI OBAVLJAJU OBRT

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencije trgovačkih društava i djelatnika koji obavljaju obrt ako to ne čine na industrijski način.

Članak 2.

U evidenciji koja se vodi u nadležnom županijskom uredu upisuju se trgovačka društva koj obavljaju obrt kao i djelatnici koji su zaposleni na tim poslovima.

Članak 3.

Evidencija se vodi odvojeno od obrtnog registra.

Članak 4.

Za vođenje evidencije iz članak 2. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika u obliku i načinu vođenja obrtnog registra("Narodne novine", br. 11/95).

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 311-01/95-01/490

Urbroj: 526-01-95-12

Zagreb, 24. studenog 1995.

Ministar

Davor Štern,dipl.ing.,v.r.