Zakoni i propisi - Pravni savjeti 101 13.12.1995 Ispravak naredbe o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinjom bilja erwiaia amylovora (burill) winslow et al.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Naredbi o proglašenju područja zaraženih karantenskom štetočinjom bilja - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. objavljenoj u "Narodnim novinama", br. 97 od 1. prosinca 1995. te se daje

ISPRAVAK

NAREDBE O PROGLAŠENJU PODRUČJA ZARAŽENIH KARANTENSKOM ŠTETOČINJOM BILJA ERWIAIA AMYLOVORA (BURILL) WINSLOW ET AL.

U točki II. iza riječi: "japanske mušmule" treba dodati riječi : "(Eriobotrya spp), jabuke (Malus spp.), mušmule".

Klasa: 011-02/95-01/138

Urbroj: 525-01-95-2

Zagreb,11. prosinca 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.