Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 08.12.1995 Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za područje kulture
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO KULTURE

Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94, 86/94. i 7/95) utvrđujem

PROGRAM

POSEBNOG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE USTROJENIM ZA PODRUČJE KULTURE

I.

Obveznici polaganja državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje kulture pripremaju se za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrđenih ovim Programom.

II.

Poseban dio državnog stručnog ispita iz točke I. ovog Programa sadrži predmet pod nazivom Ustrojstvo, poslovi i način obavljanja kulturnih djelatnosti, a obuhvaća ova područja kulture :

- zaštita spomenika kulture,

- muzeji, galerije i likovne djelatnosti,

- arhivi,

- knjižnice,

- kazalište i glazba,

- film i audio-vizualna proizvodnja,

- nakladništvo,

- kulturne i umjetničke udruge,

- djelatnost samostalnih umjetnika,

- financiranje javnih potreba u kulturi, kulturnih programa i projekata,

- javno informiranje,

- zaštita autorskih prava,

- međunarodne konvencije o kulturi.

III.

Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se pismeno i usmeno.

Pismeni dio obuhvaća izradu pismenog sastavka na zadanu temu iz područja rada obveznika polaganja državnog stručnog ispita.

IV.

Predmet iz točke II. ovog Programa obveznici polaganja državnog stručnog ispita pripremaju na temelju poznavanja zakonskih propisa kojima je uređeno područje kulture, i to:

1. Zakon o ustanovama (NN - 76/93)

2. Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi (NN - 50/95)

3. Zakon o javnim potrebama u kulturi (NN - 47/90 i 27/93)

4. Zakon o zaštiti spomenika kulture (NN - 7/67 - pročišćeni tekst,13/67, 47/86, 47/89, 19/9l i 52/94)

5. Zakon o muzejskoj djelatnosti (NN - 12/77 i 47/86, 47/89, 96/93 i 50/95)

6. Zakon o zaštiti arhivske građe i arhivima (NN - 25/78, 47/86 i 26/93)

7. Zakon o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća (NN - 96/93)

8. Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama (NN - 25/73, 47/86, 47/89, 96/93 i 50/95)

9. Zakon o samostalnim umjetnicima (NN - 48/79 i 55/84)

10. Zakon o kazalištima (NN - 61/91)

11. Zakon o kinematografiji (NN - 47/80 - pročišćeni tekst, 20/90 i 53/90)

12. Zakon o autorskom pravu (NN - 53/91 i 58/93)

V.

Obveznici polaganja državnog stručnog ispita za državne službenike u zvanju pristava I. vrste, pored zakonskih propisa iz točke IV. ovog programa trebaju poznavati i međunarodne konvencije u kulturi i to:

1. Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba - "Haška konvencija" iz 1954., s Pravilnikom za izvršenje Konvencije i Protokolom,

2. Konvencija o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa svojine kulturnih dobara iz 1970.,

3. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine iz 1972.

VI.

Državni službenici koji pored upravnog područja kulture rade i na poslovima upravnog područja javnog informiranja dužni su se za stručni ispit pripremiti iz poznavanja:

1. Zakona o javnom informiranju (NN - 22/92),

2. Zakona o unošenju i raspačavanju inozemnih sredstava

masovnog komuniciranja i inozemnoj informativnoj djelatnosti (NN - 53/91),

3. Zakona o nadležnosti organa uprave u poslovima unošenja, raspačavanja i širenja inozemnih sredstava masovnog komuniciranja (NN - 31/8l).

VII.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/95-01-244

Urbroj :532-03-3/1-95-01

Zagreb, 24. studenoga 1995.

Ministar

mr. Božo Biškupić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.