Zakoni i propisi - Pravni savjeti 100 08.12.1995 Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke sobe u telekomunikacijama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 53. stavka (3) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", broj 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA OVLAŠTENE PRAVNE I FIZIČKE SOBE U TELEKOMUNIKACIJAMA

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o uvjetima za ovlaštene pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 22/95) stavak (3), mijenja se i glasi:

"(3) Ministarstvo može ukinuti ovlast prije isteka roka valjanosti, ako se utvrdi da ovlaštena pravna i fizička osoba postupa suprotno odredbama Zakona o telekomunikacijama".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/101

Urbroj: 530-07-95-1

Zagreb, 29. studenog 1995.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.