Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 05.12.1995 Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 80, Ustava Republike Hrvatske i članka 73. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. studenoga 1995., donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA

U Odbor za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina Zastupnićkoga doma Sabora Republike Hrvatske biraju se:

za predsjednika Mr. MIROSLAV KIŠ

za potpredsjednika Dr. MARCEL MAJSEC

za članove JADRANKA KOSOR

VERA STANIĆ

JOZO MARIĆ

ĐURO PERICA

ŠANDOR JAKAB

MILAN ĐUKIĆ

Akademik ŽELJKO BUJAS

KRUNOSLAV SLABINAC

DAMIR KAJIN

Dr. ZLATKO KRAMARIĆ

Dr. NIKOLA IVANIŠ

Dr. FURIO RADIN

NJEGOVAN STAREK

Klasa:021-03/95-05/07

Zagreb, 24. studenoga 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.