Zakoni i propisi - Pravni savjeti 98 05.12.1995 Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 106. stavka 3. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93. i 34/94.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. studenoga 1995., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠTA U RIJECI

I.

Razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci, s danom 30. rujna 1995. prof. dr. BERISLAV PAVIŠIĆ, na osobni zahtjev.

II.

Za člana Upravnog vijeća Sveučilišta u Rijeci s liste Senata Sveučilišta u Rijeci imenuje se, s danom 1. listopada 1995. prof. dr. MLADEN MONTANA, redoviti profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Klasa:119-02/93-01/10

Zagreb, 29. studenoga 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.