Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 29.11.1995 Odluka o osnivanju Vijeća obrane i nacionalne sigurnost
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


Na osnovi članka 100. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VIJEĆA OBRANE I NACIONALNE SIGURNOSTI

1. Osniva se Vijeće obrane i nacionalne sigurnosti kao savjetodavno tijelo predsjednika Republike Hrvatske za područje obrane i nacionalne sigurnosti.

2. Za članove Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti imenuju se:

HRVOJE ŠARINIĆ - glavni savjetnik predsjednika Republike Hrvatske,

mr. ZLATKO MATEŠA - predsjednik Vlade Republike Hrvatske,

dr. MATE GRANIĆ - potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar vanjskih poslova,

dr. IVO SANADER - predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske,

GOJKO ŠUŠAK - ministar obrane

IVAN JARNJAK - ministar unutarnjih poslova,

dr. MIROSLAV TUĐMAN - vršitelj dužnosti predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost,

dr. IVIĆ PAŠALIĆ - savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za unutarnju politiku,

general zbora ZVONIMIR ČERVENKO - načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske,

general bojnik SLAVKO BARIĆ - pročelnik Vojnog kabineta predsjednika Republike Hrvatske,

3. Za glavnog tajnika Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti odreduje se dr. IVO SANADER. ,

4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka predsjednika Republike Hrvatske broj PA8-56/1-94. od 13. listopada 1994.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-95-1928/1

Zagreb, 24. studenog 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.