Zakoni i propisi - Pravni savjeti 96 29.11.1995 Naredba o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera virgifera LeConte
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJPOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i 9. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br.10/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA KUKURUZNE ZLATICE - DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE

I.

Radi sprečavanja širenja kukuruzne zlatice - Diabrotica virgifera virgifera LeConte, Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod), organizirat će po nalogu Ministarstva poljoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo):

1. zdravstvene (vizuelne) preglede kukuruza i drugih biljnih vrsta na kojima se pojavljuje kukuruzna zlatica;

2. pojavljivanje olfaktornih i vizuelnih mamaca.

II.

Glavna biljka domaćin kukuruzne zlatice, u smislu nove Naredbe, je kukuruz (Zea mays).

Pregledima iz točke 1. podtočke 1. ove naredbe treba obuhvatiti i druge biljke iz porodice Poaceae (Gramineae), kao i biljke iz porodica: Cucurbitaceae, Asteraceae (Compositae) i Fabaceae (Leguminosae).

III.

Posjednici bilja iz porodica navedenih u točki II. ove naredbe dužni su provoditi redovite vizuelne preglede u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

Posjednici bilja koje odredi Zavod dužni su postaviti olfaktorne i vizuelne mamce i redovito ih pregledavati u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Posjednici bilja, u slučaju kada posumnjaju na prisutnost štetnika, izvijestit će o tome Ministarstvo, koje će dati nalog službeni pregled i daljnje praćenje stanja.

Uzorci radi determinacije dostavljaju se na analizu Zavodu. Ne smiju se slati živi kukci već se moraju prije usmrtiti u alkoholu.

IV.

Ako Zavod utvrdi postojanje zaraze na određenom usjevu odnosno lokalitetu, Ministarstvo će:

1. narediti intenzivnije zdravstvene preglede iz točke 1. po točke 1. ove naredbe;

2. narediti i druge mjere, uključujući i one prema preporukama radne skupine za kukuruznu zlaticu pri Europskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO/OEPP) ili FAO.

V.

Troškove zdravstvenih pregleda iz točke 1. podtočke l. ove naredbe i laboratorijske analize koja se provodi radi determinacije štetnika kukuruzne zlatice, snosi Ministarstvo.

VI.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba mjerama za sprečavanje unošenja kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) ("Narodne novine", br.17/95).

VII.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/95-01/136

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb, 23. studenog 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Matej Janković, v.r.