Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 24.11.1995 Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU MJESEČNOG DODATKA UZ MIROVINU

Članak 1.

Uz mirovinu u mjesecu prosincu 1995. godine isplatit će se dodatak u iznosu od 100 kuna po umirovljeniku.

Ovlašćuje se ministar financija da iz sredstava državnog proračuna osigura 75% sredstava za isplatu dodatka iz stavka 1, ovoga članka.

Članak 2.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa : 140-01 /95-01/05

Urbroj: 5030116-95-13

Zagreb, 23. studenoga 1995

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r