Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 24.11.1995 Uredba o izmjeni Uredbe o organiziranju i financiranju obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupnićkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. studenoga 1995. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZIRANJU I FINANCIRANJU OBNOVE RATOM OŠTEĆENIH OBITELJSKIH KUĆA V. I VI. STUPNJA OŠTEĆENJA

Članak 1.

U Uredbi o organiziranju i financiranju obnove ratom oštećenih obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja ("Narodne novine", broj 37/95 članak 3. mijenja se i glasi:

"Obnova u ratu oštećenih obiteljskih kuća V. i VI. stupnja oštećenja sukladno ovoj Uredbi organizira se i provodi u pet etapa :

- radovi prve etape su sanacija ili izrada nosivih zidova, međukatnih konstrukcija ili stubišta;

- radovi druge etape su izrada krovne, odnosno stropne konstrukcije, te izrada dimnjaka i krovne limarije;

- radovi treće etape su zatvaranje gradevine vanjskom stolarijom, i to ugradnjom vanjskih vrata i prozora;

- radovi četvrte etape su radovi minimalnog unutarnjeg uređenja i to: zidarski (zidanje pregradnih zidova, završna obrada unutarnjih zidova), instalaterski (ugradqja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u kuhinji i jednom sanitarnom čvoru sa izvodima za vanjski priključak u dužini jednog metra od kuće i elektroinstalacija do brojila), opremanje sanitarnog čvora (ugradnja WC školjke, tuš ili ležeće limene kade, umivaonika i električnog bojlera od 60 litara), te ugradnja unutarnje stolarije;

- radovi pete etape su završni radovi unutarnjeg uredenja i opremanje kuće.

Radovi prve, druge, treće i četvrte etape (dalje u tekstu: osnovni radovi obnove) iz stavka 1. ovoga članka financiraju se sredstvima državnog proračuna a koje organizira i provodi Ministarstvo razvitka i obnove.

Članak 2

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama, a primjenjuje se od 1. prosinca 1995. godine.

Klasa: 361-08/95-01/07

Urbroj:5030116-95-4

Zagreb, 23. studenoga 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.