Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 24.11.1995 Odluka o davanju na uporabu nekretnina u Dubrovniku Gruška 44 u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Komisija za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske

Na osnovu točke 1. Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske donešene na sjednici Vlade 16. ožujka 1995. godine - klasa: 022-03/95-01/03, ur. broj: 5031 01-95-1 Komisija za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 2. 10. 1995. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU NA UPORABU NEKRETNINA U DUBROVNIKU GRUŠKA 44 U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU GRADSKOM DRUŠTVU CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK

I.

Hrvatskom Crvenom križu, Gradskom društvu Crvenog križa Dubrovnik daju se na uporabu nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, upisane u Z. k. ul. 411k.o. Gruž koje se sastoje od

1. Zemljišničko biće čest. zem. 54 oranica čest. zem. 19/2 zgrada bez zemljišta

2. Zemljišničko biće čest. zgr.19/3 zgrada bez zemljišta u 1 /2

Z. k. ul. 1521 k.o. Gruž koje se sastoji od čest. zgr. 439 magazin

Z. k. ul. 21 k.o. Gruž koje se sastoje od čest. zem. 55 oranica

Z. k. ul. 411 k.o. Gruž koje se sastoje od čest. zem. 53 oranica

II.

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik može pristupiti uređenju nekretnina iz točke I Odluke za svoje potrebe.

III.

Stručno administrativne poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa:022-03/95-03/01

Urbroj: 50403-01-95-05

Zagreb, 2. listopada 1995.

Predsjednik Komisije

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.