Zakoni i propisi - Pravni savjeti 95 24.11.1995 Objava Priloga uz Naredbu o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima


Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je greška u Naredbi o radobljima glavne sezone predsezone, posezone i vanseznne u turističkim mjestima - Prilog iz točke II. Naredbe, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 83 od 18. listopada 1995., pa se uz citiranu Naredbu ponovo objavljuje navedeni Prilog


Urbroj: 50501-95-876

Zagreb, 21. studenoga 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.