Zakoni i propisi - Pravni savjeti 94 22.11.1995 Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi.Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91 14/91, 53A791, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ADMINISTRATIVNE KOMISIJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Osniva se Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske.

II.

Za predsjednika Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske imenuje se:

- JOSO ŠKARA ministar rada i socijalne skrbi.

Za članove Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske imenuju se:

- MIROSLAV ŠEPAROVIČ ministar pravosuđa·

- mr. BOŽO BIŠKUPIĆ ministar kulture.

III.

Stupanjem na snaga ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika

i članova Administrativne komisije Vlade Reppblilke Hrvatske,

Klasa:. 080-02/95-01/12;

Urbroj: 50304/2-95-01 od 16. veljače 1995.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 080,02/95-05/25

Urbroj : 50304/4-95-01

Zagreb,16. studenoga 1995.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.