Zakoni i propisi - Pravni savjeti 93 15.11.1995 Popis sredstava za zašti'tu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u republici Hvatskoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o zaštiti bilja ("Narodne novine", br. 10/94), Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavljuje

POPIS

SREDSTAVA ZA ZAŠTI'TU BILJA KOJA IMAJU DOZVOLU ZA PROMET I PRIMJENU U REPUBLICI HVATSKOJ

Na dan 10. studenog 1995. godine dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj imaju sljedeća sredstva za zaštitu bilja

__________________________________________________________________________________

Naziv sredstva Djelatna tvar Proizvođač Dozvola(rješenje)

__________________________________________________________________________________

Klasa:UP/I-320-20/III

broj:6/0-04-1

Datum

Izdavanja

Vrijedi do:

Klasa:320-20/95-01/155

Urbroj: 525-Ol-95-1

Zagreb,9.studenoga 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva

Matej Janković,v.r.