Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o lovu ("Narodne novine", br.10/94, 5/95 i 72/95) i provedenog javnog natječaja, objavljenog u "Vjesniku" i "Večernjem listu" od 25. veljače 1995. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI PRAVA LOVA NA LOVIŠTIMA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

I.

Republika Hrvatska daje koncesiju prava lova na lovištima u vlasništvu države na vrijeme od 30 godina i to sljedećim podnositeljima ponuda:

1.) "VETERINARIA" d.d. ZAGREB - otvoreno lovište broj I/1 " BUKOVAC-NOVAKUŠA" u površini od 5576 ha, za iznos godišnje naknade od 80.000,00 kn:

2.) "AS" d.o.o. ZAGREB - otvoreno lovište broj 1/2 "ČESMA-BOLČANSK1 LUG" u površini od 4055 ha, za iznos godišnje naknade od 60.100,00 kn;

3.) LD "JELEN" DRAGANOVAC - otvoreno lovište broj VI/5 "NOVOGRADSKA PLANINA" u površini od 2970 ha, za iznos godišnje naknade od 86.000,00 kn;

4.) LG "MOSLAVINA" ZAGREB - otvoreno lovište broj VII/4 "GARJEVICA" u površini od 9805 ha, za iznos godišnje naknade od 565.000,00 kn;

5.) "INDUSTROGRADNJA" d.d. ZAGREB - otvoreno lovište broj VII/13 "VIROVITIČKA BILOGORA" u površni od 13269 ha, za iznos godišnje naknade od 250.000,00 kn ;

6.) LD "DIVOKOZA" BROD MORAVICE - otvoreno lovište broj VIII/10 "KUPJAČKI VRH" u površini od 6502 ha, za iznos godišnje naknade od 92.000,00 kn;

7.) LD "JELENSKl JARAK" VRBOVSKO - otvoreno lovište broj VIII/12. - "LITORIĆ" u površini od 6634 ha, za iznos godišnje naknade od 106.283,00 kn ;

8.) "FINVEST CORPORATION" d.d. ČABAR - otvoreno lovište broj VIII/22 "SNJEŽNIK" u površini od 12025 ha, za iznos godišnje naknade od 198.500,00 kn;

9.) "MOTOR LAND" GMBH MANNHEIM - otvoreno lovište broj XVII/12 "PAKLENI OTOCI" u površini od 636 ha, za iznos godišnje naknade od 30.000,00 kn;

10.) "COMFORT" d.d. ZAGREB - uzgajalište divljači broj XVII/13 "PELEGRIN" u površini od 602 ha, za iznos godišnje naknade od 107.000,00 kn;

II.

Ministar poljoprivrede i šumarstva i podnositelji ponuda iz točke 1. ove Odluke, u skladu s člankom 23. Zakona o lovu i ovom Odlukom te ponudama na javni natječaj, sklopit će Ugovor o koncesiji prava lova u pisanom obliku nakon odobrenja lovnogospodarske obnove, a najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Ukoliko pojedini podnositelj ponude iz točke 1. ove Odluke odustane od ponude ili ne pristupi sklapanju Ugovora o koncesiji prava lova, za predmetno lovište objavit će se ponovni javni natječaj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:323-02/94-01/02

Urbroj: 5030105-95-10

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.