Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o koncesiji prava lova na lovištima u vlasništvu države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o lovu ("Narodne novine", br. 10/94, 5/95 i 72/95) i provedenog javnog natječaja objavljenog u "Vjesniku" i "Večernjem listu" od 6. svibnja 1995. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O KONCESIJI PRAVA LOVA NA LOVIŠTIMA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

I.

Republika Hrvatska daje koncesiju prava lova na lovištima u vlasništvu države na vrijeme od 30 godina i to sljedećim podnositeljima ponuda:

1.) PPK "KUTJEVO" KUTJEVO - otvoreno lovište broj, XI/4. - "JUŽNA KRNDIJA 11" u površini od 5.771 ha, za iznos godišnje naknade od 50.000,00 kn;

2.) IVICA LIPOVŠĆAK, OGULIN - otvoreno lovište broj IV/3. - "BUKOVAČA" u površini od 5.836 ha, za iznos godišnje naknade od 74.000,00 kn;

3.) LD "SOKO" SOKOLOVAC - otvoreno lovište broj, VI/4. - "MESARICA-PLAVO" u površini od 1.235 ha, za iznos godišnje naknade od 55.100,00 kn;

4.) "ČAZMATRANS" d.d. ČAZMA - otvoreno lovište broj VII/15. - "ZAPADNA GARJEVICA" u površini od 9.74 ha, za iznos godišnje naknade od 540.000,00 kn;

5.) HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ "MOJ PAS" d.o.o. ZAGREB - otvoreno lovište broj IX/4. - "CRNO JEZERO" u površini od 18.083 ha, za iznos godišnje naknade od 141.501,50 kn;

6.) "ČEKA" d.o.o. ZAGREB - otvoreno lovište broj X /11. - "SUHOPOLJSKA BILOGORA" u površini od 9.662 ha za iznos godišnje naknade od 213.459,55 kn;

7.) "VRANA" d.d. BIOGRAD NA MORU - otvoreno lovište broj XIII/33. - "VRANA" u površini od 7.200 ha, za iznos godišnje naknade od 150.101,00 kn.

II.

Ministar poljoprivrede i šumarstva i podnositelji ponuda iz točke I. ove Odluke, u skladu sa člankom 23. Zakona o lovu i ovom Odlukom te ponudama na javni natječaj, sklopit će Ugovor o koncesiji prava lova u pisanom obliku nakon odobrenja lovnogospodarske osnove, a najkasnije u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Ukoliko pojedini podnositelj ponude iz točke I. ove Odluke odustane od ponude ili ne pristupi sklapanju Ugovora o koncesiji prava lova, za predmetno lovište objavit će se ponovni javni natječaj.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 323-02/44-01/02

Urbroj: 5030105-95-8

Zagreb, 2 studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.