Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup lovišta u vlasništvu države
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lovu ("Narodne novine", br. 10/94, 5/95 i 12/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP LOVIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

I.

Javni natječaj za davanje u zakup lovišta u vlasništvu države raspisuje se za sljedeća lovišta:

1. Otvoreno lovište broj I/6 - "OKIČKI LUG", ukupne površine 1.653 ha, na području Zagrebačke Županije,

2. Otvoreno lovište broj I/7 - "SOPOT", ukupne površine 1.316 ha, na području Zagrebačke Županije,

3. Uzgajalište divljači broj I/8 - "PISAROVINSKI RIBNJACI", ukupne površine 485 ha, na području Zagrebačke županije,

4. Otvoreno lovište broj IV/14 - "ŠUMBAR", ukupne površine 1.760 ha, na području Županije Karlovačke,

5. Uzgajalište divljači broj IV/5 - "DRAGANIĆI", ukupne površine 450 ha, na području Županije Karlovačke,

6. Otvoreno lovište broj VI/11- "ORSAGOVICA", ukupne površine 3.055 ha, na području Županije Koprivničko-Križevačke,

7. Otvoreno lovište broj VII/18 - "TRUPINSKI-PAŠIJANSKI GAJ", ukupne površine 3.462 ha, na području Županije Bjelovarsko-Bilogorske,

8. Otvoreno lovište broj VIII/28 - "KAMENJAK", ukupne površine l.210 ha, na području Županije Primorsko-Goranske,

9. Otvoreno lovište broj IX/24 - "BITORAJ", ukupne površine 6.950 ha, na području Županije Ličko-Senjske,

10. Uzgajalište divljači broj XI/13 - "GRUDNJAK", ukupne površine 1.220 ha, na području Županije Virovitičko-Podravske,

11. Uzgajalište divljači broj XI/26 - "NAŠIČKA BREZNICA", ukupne površine 1.345 ha, na području Županije Požeško-Slavonske,

12. Otvoreno lovište broj XIII/36 - "ZAPUNTEL", ukupne površine 780 ha, na području Županije Zadarsko-Kninske,

13. Uzgajalište divljači broj XIV/14 - "MIHOLJAC", ukuptke površine 975 ha, na području Županije Osječko-Baranjske,

14. Otvoreno lovište broj XVI/17 - "TOPOLA", ukupne površine 2.718 ha, na području Županije Vukovarsko-Srijemske,

15. Otvoreno lovište broj XVI/18 - "BANOV DOL", ukupne površine 7.735 ha; na području Županije Vukovarsko -Srijemske,

16. Uzgajalište divljači broj XVII/20 - "VUČJA DUBRAVA", ukupne površine 730 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske,

17. Otvoreno lovište broj XVII/21 - "TOVARNICA-JELINAK", ukupne površine 7.480 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske,

18. Otvoreno lovište broj XVII/22 - "KOPRIŠNICA- TIJARICA", ukupne površine 7.210 ha, na području Županije Splitsko-Dalmatinske.

II.

Lovišta iz točke I. ove Odluke mogu se dati u zakup na vrijeme od 10 godina domaćoj i stranoj pravnoj i fzičkoj osobi koja priloži dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 27 stavkom 3. i člankom 28. stavcima 2. i 3. Zakona o lovu.

Najpovoljnija je ponuda kojom je ponuđena najviša lovozakupnina.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:323-02/95-01/02

Urbroj : 5030105-95-2

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.