Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o davanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u Supetru u posjed Ministarstvu financija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi točke 1. Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske (sa sjednice Vlade od 16. ožujka 1995. godine) Komisija za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1995. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SUPETRU U POSJED MINISTARSTVU FINANCIJA

I

Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe smještaja ispostave Porezne uprave Supetar područnog ureda Porezne uprave Split, daje se u posjed nekretnina u Supetru na otoku Braču označena kao čestica zgrade broj 611 površine 133 m2 izgradena na čest. zem: br: 21/1 površine 324 m2, a sve upisano u z.k.ul.br.1184 kao 2. zem. tijelo k.o. Supetra, vlasništvo Republike Hrvatske.

II

Stručne i administrativne poslove u vezi s provedbom ove Odluke obavlja Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske.

III

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/95-03/01

Urbroj: 50403-07-95-06

Zagreb, 27. listopada 1995.

Predsjednik Komisije

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.