Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Odluka o davanju poslovne zgrade Republike Hrvatske u Milni na uporabu općini Milna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOMISIJA ZA STAMBENI I POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi točke 1. Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske (sa sjednice Vlade od 16. ožujka 1995. godine) Komisija za stambeni i poslovni prostor kojim upravlja Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1995. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU POSLOVNE ZGRADE REPUBLIKE HRVATSKE U MILNI NA UPORABU OPĆINI MILNA

I.

Republika Hrvatska daje na uporabu poslovnu zgradu u Milni upisanu u zk.ul. broj 1660 k.o: Milna, kao vlasništvo Republike Hrvatske:

- općini Milna za potrebe smještaja tijela i službi za obavljanje poslova i samoupravnng djelokruga općine,

- Hrvatskom Crvenom križu - općinskom društvu Milna,

- Turističkoj zajednici u Milni,

- Pomorsko-športskom društvu "Mrdulja" - Milna,

- Lučkoj kapetaniji Split - Lučkoj ispostavi Milna na Braču.

II

Poslovnu zgradu iz točke I. ove Odluke čini podrum, prizemlje sa 5 ·prostorija, 6 prostorija na I. katu i 7 prostorija na II. katu (sa sanitarnim prostorijama).

III

Ugovorom o uporabi s pojedinim korisnicima iz točke 1. ove Odluke odredit će se prostorije iz točke II. ove Odluke za svakog korisnika, te prava i dužnosti.

IV

Ovlašćuje se Ured za upravljanje imovinom Republike Hrvatske za sklapanje ugovora s pojedinim korisnicima iz točke III. ove Odluke:

V

Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 022-03/95-03/01

Urbroj : 50403-07-95-06

Zagreb, 27. listopada 1995.

Predsjednik Komisije

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.