Zakoni i propisi - Pravni savjeti 90 07.11.1995 Ispravak popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Popisu pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 52/95. od 28. srpnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

POPISA PRAVNIH OSOBA, RADNJI I STRUČNIH SLUŽBI KOJE IMAJU OVLAST ZA KONTROLU I ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA

U Popisu pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata ("Narodne novine" br. 52/95.) od rednim brojem I. u trećoj koloni umjesto riječi "Zagreb" treba stajati riječ "Zadar".

Pod rednim brojem 3. u drugoj koloni umjesto riječi "Tehničke" treba stajati riječ "Tehnološke".

Pod rednim brojem 4. u drugoj koloni umjesto riječi "Poduzeće" treba stajati riječ "Radnja".

Pod rednim brojem 18. u drugoj koloni umjesto riječi "postaja" treba stajati riječ "postrojba".

Ministar

Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.