Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Odluka o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Omiša
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 1. Zakona o Iokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine, br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

ODLUKU

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Omiša, a vijećnicima Gradskog vijeća, gradonačelniku i članovima Gradskog poglavarstva prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješenjem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Omišu.

Povjerenik Vlade obnašat će dužnost do izbora novog predstavničkog tijela Grada Omiša.

III.

Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća, gradonačelnika te Gradskog poglavarstva Grada Omiša.

IV.

Povjerenik Vlade može imenovati pomoćnika povjerenika, koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti iz djelokruga rada povjerenika,

V.

Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad i djelovanje Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

VI.

Pov,jerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu i djelovanju Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

VII.

Sredstva za rad povjerenika Vlade osiguravaju se u gradskom proračunu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 015-Of/95-01/15

Urbroj: 5030109-95-3

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.