Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Odluka o prodaji garaža u vlasništvu republike hrvatske kojima upravlja ministarstvo obrane
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. listopada 1995. godine donijela

ODLUKU

O PRODAJI GARAŽA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE KOJIMA UPRAVLJA MINISTARSTVO OBRANE

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo obrane za prodaju garaža u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja to Ministarstvo, a nisu predmet prodaje prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43192 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 44/94 i 58/95).

II.

Korisnik garaže podnosi Ministarstvu obrane zahtjev za kupnju garaže koju koristi po osnovu zakupa ili najma u roku od 1l dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Korisnik garaže iz točke II. ove Odluke otkupljuje istu prema cijeni koja odgovara građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta uvećanoj za vrijednost koja proizlazi iz njene položajne pogodnosti.

Vrijednost etalonskog objekta i položajne pogodnosti iz stavka I. ove točke utvrđuje se prema propisima koji uređuju prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

IV.

Ukoliko korisnik garaže ne kupi garažu, ista se može prodati javnim nadmetanjem nakon otkaza ugovora o zakupu odnosno najmu.

Početna cijena garaže za prodaju putem javnog nadmetanja utvrđuje se na način iz točke III. ove Odluke.

V.

Ovlašćuje se ministar obrane ili osoba koju on pismeno ovlasti da nakon provedenog postupka prodaje garaže u ime Republike Hrvatske zaključi kupoprodajni ugovor.

Vl.

Cijenu garaže kupac je dužan platiti odjednom.

Novac koji se ostvari prodajom garaža iz točke 1. ove Odluke, uplaćuje se u državni proračun i koristi se za rješavanje stambenih pitanja hrvatskih vojnih i civilnih invalida iz domovinskog rata i obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/95-01/17

Urbroj: 5030109-95-4

Zagreb, 25. listopada 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.