Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Repubilke Hrvatske u Gradu Omišu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: Na temelju članka 82. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93) i članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. studenoga 1995. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U GRADU OMIŠU

1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Omišu imenuje se Branko Bilanović, dipl. oec. iz Omiša.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade može imenovati pomoćnika, koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti iz djelokruga rada povjerenika.

4. Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

5. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

6. Ovo Rješenje objavit će se u "Narodnim novinama"

Klasa: 080-02/95-05/14

Urbroj: 5030109-95-1

Zagreb, 2. studenoga 1995.

Predsjednik

Nlkica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.