Zakoni i propisi - Pravni savjeti 89 03.11.1995 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pošti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o pošti ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POŠTI

Članak 1.

Članak 12. Pravilnika o pošti ("Narodne novine", br. 37/95) mijenja se i glasi:

"(1) Ugovoreni poštanski ured posluje na temelju ugovora što ga u tu svrhu zaključuje HPT i pravna ili fizička osobavlasnik ili korisnik poslovnog prostora, u kojemu se usluge obavljaju.

(2) Poštanski broj ugovorenog poštanskog ureda odreduje HPT, a naziv se određuje prema nazivu mjesta u kojemu se nalazi ugovoreni poštanski ured.

(3) HPT će tehnološkim propisima odrediti način i postupak za osnivanje i poslovanje ugovorenih poštanskih ureda.

(4) HPT će tehnološki propis iz stavka 3. ovog članka donijeti najkasnije u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu ovog pravilnika."

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/95-02/84

Urbroj : 530-07-95-2

Zagreb, 23. listopada 1995.

Ministar

Ivica Mudrinić, dipl. ing. el., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.